Luc Cielen

 

 

AARDRIJKSKUNDE 8e KLAS STEINERSCHOOL ANTWERPEN MIDDELBAAR.                                              mail:  luc@cielen.eu

 

Oefeningen op de computer en/of internet

 

  www.cielen.eu  

     BelgiŽ provincie- en gewesthoofdsteden in het Nederlands en het Frans

     BelgiŽ namen van steden omzetten van het Frans naar het Nederlands

     Europa 51 hoofdsteden in het Nederlands

 

Andere sites:

     Nederlandstalige oefensite. Inloggen met pseudoniem en zelfgemaakt wachtwoord.

     Engelstalige site. Zeer uitgebreid. De juiste oefening zoeken met de zoekfunctie.

 

 

 

De belangrijkste activiteit in deze micro-megaperiode zal het werken aan het jaarwerk zijn. De leerlingen kunnen aan hun teksten werken, illustraties maken, landkaarten tekenen. De bedoeling is dat deze jaarwerken wat teksten en kaarten aangaat, klaar zijn tegen het einde van deze periode.

 

JAARWERK met als thema 'Mijn land'.

Klik hier voor info over het jaarwerk.

 

Daarnaast wordt er gewerkt aan een van de volgende thema's, in overeenstemming met de eindtermen van de steinerscholen eerste graad:

 

- BelgiŽ alle aspecten

- werelddelen

     - werelddelen situeren op de wereldkaart en wereldbol.

       Oceanen, gebergten rivieren, streken situeren op kaart en globe.

     - diverse landen beschrijven: ligging, klimaat, fauna, flora

     - bevolking: aantal, evolutie (demografie), samenstelling, cultuur

     - kaarten leren gebruiken

     - volkeren beschrijven naar taal, godsdienst, cultuur

     - verbanden tussen levenswijze en woonomgeving

     - voorbeelden van invloed van weer en klimaat op flora, fauna, bevolking

     - grondstoffenstromen, economische activiteiten

     - landelijk landschap herkennen en beschrijven: natuur, landbouw, recreatie, bebouwing,

       bevolking.

     - landschappen vergelijken

     - landbouwlandschap herkennen en beschrijven: akkerbouw, tuinbouw, bosbouw,

       veeteelt

     - stedelijk landschap herkennen en beschrijven: woonzones, handel, verkeer, diensten

     - stedelijke landschappen vergelijken

     - industrielandschap herkennen en beschrijven: industriezones, verkeerswegen,

       waterwegen, energievoorziening, afzetgebieden

     - industrielandschappen vergelijken

     - havenlandschap herkennen en beschrijven

     - verkeer en invloed ervan op het landschap

     - verkeer: eigen omgeving drukke verkeersknooppunten herkennen op kaart en stadsplan

     - milieu

       effecten in verband met landbouw

       effecten in verband met stad en samenleving

       effecten in verband met verkeer

       effecten in verband met industrie

         respect voor het milieu, voor het patrimonium en de bewoners

     - eigen leefruimte

         herkennen als een gedifferentieerd geheel van landschappen

         in een ruimer regionaal kader plaatsen en hoofdkenmerken verwoorden

     - toerisme en recreatie

         effecten ervan op landschap en economie

     - cultuur: enkele elementen van andere culturen in de eigen omgeving

 

- attitudes

     - spontaan de passende kaart raadplegen

     - inzien dat de open ruimte een waardevol en maatschappelijk bezit zijn

     - aandacht voor de leefkwaliteit in de eigen omgeving

     - kritische houding ten opzichte van de verkeerssituatie in de eigen omgeving

     - respect voor andere culturen

 

 

- leerinhouden

     - windstreken

     - reliŽfvormen

     - landschapsvormen

     - noordpool, zuidpool, evenaar, nulmeridiaan

     - schaal

     - legende

     - gradennet

     - lengte- en breedtecoŲrdinaten

     - oriŽntatie ten opzichte van buurlanden, zeeŽn, evenaar, nulmeridiaan enz.

     - situeren werelddelen en fysische elementen op wereldkaart

     - algemene kaarten gebruiken

     - thematische kaarten gebruiken

     - gebruik van inhoudstafel en register

     - gebruik van kaarten op het terrein

         - zichzelf kunnen oriŽnteren

         - kennis van de windstreken

         - gebruik van kompas

         - kaartlezen

     - nieuwe staten in Europa

     - klimaat, klimaattypes: warm, polair, gematigd i.v.m.

             temperatuur, neerslag, invloed van weer op flora, fauna, mens

     - fauna en flora van typische landschappen: woudtype, woestijntype, gebergte, vlakte

     - cijfergegevens interpreteren i.v.m. bevolking, taal, cultuur enz.

     - problematiek van de ontwikkelingslanden

     - invloed van de mens op het landschap

     - spanning bebouwde ruimte t.o.v. open ruimte

     - milieubeleid

 

 

maandag 28 januari 2013     4 lesuren in de voormiddag waarvan 11.35 tot 12.25 in ict-lokaal

     - BLAD 1 Algemene ontwikkeling deel 1. Diverse vragen over de actualiteit en parate kennis.

     - BLAD 2 BelgiŽ: staatkundige beschrijving. Gewesten, gemeenschappen, provincies

        arrondissementen (kaarten 16-17)  

                                                                                                                           BelgiŽ provincies en arrondissementen kaart

                                                                                                    BelgiŽ provincies en arrondissementen blinde kaart

     - Europa staatkundig (kaarten 34-35)

     - ict: welke landen behoren tot de EU, Eurozone, Schengenzone?   

                                                                                                    Europese Unie (EU) kaart

                                                                                                    Eurozone kaart

                                                                                                    Eurozone ezelsbruggetje

                                                                                                    Schengenlanden lijst

                                                                                                    Schengenlanden kaart

 

     - BLAD 3 ict: hoofdsteden van de Europese landen                      

Europa hoofdsteden lijst

     - ict: oefeningen op internet hoofdsteden  (zie de links bovenaan deze pagina).

 

dinsdag 29 januari 2013       4 lesuren in de voormiddag  - van 11.35 tot 12.25 in ict-lokaal

     - BLAD 4 Algemene ontwikkeling deel 2.  Diverse vragen over de actualiteit en parate kennis.

                Download blad 4 hier

     - BLAD 5 BelgiŽ hydrografisch: stromen en rivieren, zee.  

                                                                   Download blad 5 hier

     - BLAD 6 Europa hydrografisch: rivieren.          

                                                                                  Download blad 6 hier

Download overzicht rivieren van Europa hier

 

     - BLAD 7 ict: Waar ontspringen (streek, berg, gemeente) de verschillende grote Europese rivieren? Beschrijf de landschappen aan de hand van kaart in de atlas en van info en foto's op internet.   

                                                         Download blad 7 hier

     - Verder werken aan de teksten en kaarten in verband met het jaarwerk.

     - toets BelgiŽ provincies en gewesten en hoofdsteden in het Nederlands en het Frans

 

woensdag 30 januari 2013    2 lesuren in de voormiddag

     - BLAD 8 Algemene ontwikkeling deel 3. Diverse vragen over de actualiteit en parate kennis.   

             Download blad 8 hier

     - BLAD 9 Europa: Gebergten en bergen.                                                  

                                          Download blad 9 hier

     - Verder werken aan de teksten en kaarten in verband met het jaarwerk.

 

donderdag 31 januari 2013   4 lesuren in de voormiddag - van 11.35 tot 12.25 in ict-lokaal

     - BLAD 10 Algemene ontwikkeling deel 4.  Diverse vragen over de actualiteit en parate kennis.

Download blad 10 hier

     - BLAD 11 BelgiŽ: verkeerswegen: autowegen, spoorwegen, kanalen, vliegvelden

Download blad 11 hier

     - BLAD 12 Europa: zeeŽn, rivieren, oceanen

Download blad 12 hier

     - Verder werken aan de teksten en kaarten in verband met het jaarwerk.

     - toets BelgiŽ provincies en gewesten en hoofdsteden in het Nederlands en het Frans

     - toets hoofdsteden van Europa

     - eerste gedeelte van de tekst van het jaarwerk afgeven en/of voorlezen

Oefen hier Europa 51 hoofdsteden Nederlandstalig

     Oefen hier Europa 51 hoofdsteden Engelstalig

 

vrijdag 1 februari 2013         2 lesuren in de voormiddag 

     - BLAD 13 Algemene ontwikkeling deel 5. Diverse vragen over de actualiteit en parate kennis.

Download blad 13 hier

     - BLAD 14 Belgische havens: welke producten worden er verscheept (in- en uitvoer)

 Download blad 14 hier

Download kaart haven van Antwerpen hier

Download kaart haven van Gent hier

Download kaart haven van Zeebrugge hier

Download kaart BelgiŽ industriegebieden hier

Download kaart BelgiŽ landelijk gebied hier

 

----

 

maandag 4 februari 2013      2 periode-uren

     - BLAD 15 Algemene ontwikkeling deel 6.  Diverse vragen over de actualiteit en parate kennis.

     - BLAD 16 Europa: klimaat, plantengroei, landbouw, landbouwproducten (beschermde benamingen: BOB, BGA, GTS).

    

Download blad 15 hier

Download blad 16 hier

Europese lijst van beschermde streekproducten

Lijst van door Europa beschermde Vlaamse streekproducten

 

 

dinsdag 5 februari 2013         2 periode-uren

     - toets Europese landen en hoofdsteden

     - BLAD 17 Europa: industriŽle en landbouwproducten. Schrijf op het blad welke producten uit welke landen de producten komen. 

     Download blad 17 hier

 

 

woensdag 6 februari 2013      4 lesuren in de voormiddag

 

     - BLAD 18 Maghreb: tekening kaart Maghreblanden met aanduiding van landsgrenzen, zeeŽn, woestijnen, gebergten

                      hoofdsteden, lijst van industriŽle en landbouwproducten en andere wetenswaardigheden.

Download blad 18 hier

Download kaart Maghreb overzicht hier

Download kaart Maghreblanden hier

Download kaart islamlanden hier

Download kaart Maghreb geografisch hier

 

     - BLAD 18 BIS  Een Marokkaans verhaal: Het feest van de drie tolba.

Download blad 18 bis hier

     - BLAD 19 Hoogtelijnen op topografische kaarten

Download blad 19 hier

 

 

donderdag 7 februari 2013     2 periode-uren  (meeloopdag zesdeklassers)

 

     - BLAD 20 Nieuw-Zeeland: tekening kaart Nieuw-Zeeland met aanduiding van eilanden (o.a. namen), gebergten en bergen,

                      steden, zeeŽn, lijst van industriŽle en landbouwproducten en andere wetenswaardigheden.

Download blad 20 hier

     - BLAD 20 BIS Een verhaal van de Maori's: Maui-moea, Maui-roto en Maui-potiki

Download blad 20 bis hier

Download satellietfoto Nieuw-Zeeland hier

Download foto Mount Cook hier

Download foto beeld Edmund Hillary en Mount Cook hier

Download tekening Maori met tatoeage hier

Download tekening Maori stamhoofd met tatoeage hier

Download vlag Nieuw-Zeeland hier

Download foto kauriboom hier

Download foto kiwi loopvogel hier

Download foto Hobbitstee hier

Download foto schaap Shrek hier

 

 

vrijdag 8 februari 2013          4 lesuren in de voormiddag

     - afsluitende test van de aardrijkskundeperiode

     - BLAD 21 Riviermondingen. teken de riviermondingen van de opgegeven rivieren nauwkeurig. Hoe heten zulke riviermondingen?

                      Zoek een verklaring waarom deze riviermondingen er zo uitzien.

Download blad 21 hier

Download riviermondingen hier

 

     - BLAD 22 ANTWERPEN-ZUID: detailkaart aanvullen: namen van straten, gebouwen, standbeelden, pleinen enz.

                      Geef aan langs waar men naar andere steden en buurgemeenten kan gaan.

Download blad 22 in A4-formaat hier

Dowload blad 22 in A3-formaat hier

    

 

 

 

Extra info op internet:

 

http://www.systembus.com/science/general/belgie.htm

Lerarensite