www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

*

AFSCHEIDSTONEEL ZESDE KLAS

 

Met het beëindigen van de zesde klas nemen de leerlingen afscheid van de lagere school. Zij vieren dit op een pedagogisch verantwoorde wijze door het opvoeren van een toneelstuk voor de kinderen van de school en de ouders. Dat gebeurt op een avond in een van de laatste weken van het schooljaar.

 

Het afscheidstoneel wordt meestal en bij voorkeur door de leerkracht van de zesde klas geschreven. Hij/zij kent de kinderen van die klas het best en kan dan ook in het toneelstuk elk kind op zijn waarde en kwaliteit aan bod laten komen.

 

Het toneelstuk bij het einde van zesde klas voldoet aan bepaalde eisen:

 

Het thema wordt gekozen uit de mythologische verhalen of uit de geschiedenisverhalen. Het is belangrijk dat dit element aan bod komt, want daardoor krijgen de kinderen een extra verbinding met de leer- of verhalenstof uit de lagere school. Dus liever geen bewerking van een jeugdroman of kinderboek. Het is een enige mogelijkheid om iets extra's aan deze kinderen mee te geven voor hun verdere loopbaan. Op deze manier krijgen ze ook nog eens een extra diepe verbinding met de cultuur van deze maatschappij.

 

In tal van scholen waar zesdeklassers een afscheidstoneel spelen is het de gewoonte geworden om een of ander kinderboek of jeugdboek om te zetten in een toneelstuk. Op zich is dat niet slecht, maar het mist die dimensie van de cultuurverbondenheid doorheen de tijd. Zo'n jeugdboek is ook minder inhoudelijk sterk dan een mythologisch verhaal, dat doorheen de eeuwen gefilterd is en verrijkt, en daardoor een veel sterkere impact heeft. De beelden van zo'n mythologisch verhaal zijn dan ook veel pakkender en sterker dan de gefingeerde beelden uit een jeugdboek, dat per slot van rekening ook maar het werk is van de verbeelding van één persoon.

 

In het afscheidstoneel moeten álle kinderen van de klas ruim aan bod komen. Het is dus geen spel dat rond één hoofdfiguur wordt gebouwd, maar een spel waarin diverse grote rollen met elkaar verweven zijn. En al is er dan soms sprake van één hoofdrol, toch komen de andere rollen ook in sterke mate aan bod. Zo'n spel moet voor élk kind van de klas een grote opgave zijn.

 

Veel aandacht in dit eindtoneel moet gaan naar de dictie. Want dit spel is het eind- en hoogtepunt van zes jaar werken aan uitspraak en taalbeheersing.

 

Het toneel zelf wordt omlijst met zang, instrumentale muziek, dans (als het enigszins kan), zodat het als het ware een multidisciplinair gegeven wordt.

 

De leerlingen moeten zich op plastisch vlak kunnen uitleven via decorbouw, kostuums en attributen.