Luc Cielen

 

 

  ANDERSEN, sprookjes en verhalen. Volledige uitgave. Opnieuw uit het Deens vertaald door Dr. Annelies van Hees. Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam, derde druk 2001. De echte (volks)sprookjes - volgens dr. Annelies van Hees - staan in het rood. Opmerkingen

Klas 1 is in Nederland groep 3 enz.

Geschikt om te vertellen (of voor te lezen) in deze klassen (leerjaren).
NR TITEL OPMERKING KLASSEN
1 De tondeldoos sprookje genspireerd op Grimm's De Blauwe Vlam (Het blauwe licht) 1, 2, 3
2 Kleine Claus en grote Claus sprookjessfeer, maar met te rele beelden. Niet echt geschikt voor de lagere school  
3 De prinses op de erwt een sprookje met een cynische ondertoon. Het cynische niet benadrukken bij het vertellen.  1, 2, 3
4 De bloemen van kleine Ida Flauw en gekunsteld. Niet geschikt voor de lagere school
5 Duimeliesje Dit verhaal kan in een 2e of 3e klas verteld worden. 2, 3
6 De stoute jongen niet geschikt voor de lagere school
7 De reisgenoot verhaal voor 2e, 3e of 4e klas 2, 3, 4
8 De kleine zeemeermin sprookje voor 2e of 3e klas. Mits uitleg vooraf over de idee van een onsterfelijke ziel. De laatste paragraaf niet vertellen 2, 3
9 De nieuwe kleren van de keizer Een sprookje geschikt voor kinderen van een 3e klas (8-jarigen) 3
10 Het madeliefje verhaal voor 2e of 3e klas. Om te vertellen, voor te lezen of als lectuur 2, 3
11 De standvastige tinnen soldaat verhaal voor de 4e klas 4
12 De wilde zwanen sprookje genspireerd op een sprookje van Grimm: De twaalf broers. Ook de Grimmsprookjes De zeven raven en De zes zwanen gaan over hetzelfde thema.   
13 De tuin van het paradijs verhaal met sprookjeselementen. Laatste paragraaf niet vertellen 3, 4
14 De vliegende koffer verhaal met sprookjeselementen 3, 4
15 De ooievaars moraliserend en flauw. Niet gebruiken in de lagere school
16 Klaas Vaak niet gebruiken in de lagere school
17 De rozenelf Dit verhaal kan gebruikt worden als vertelling of als lectuur in verband met plantkundelessen 5, 6
18 De varkenshoeder verhaal 1, 2
19 De boekweit dit verhaal kan gebruikt worden in verband met lessen over de graansoorten 2, 3
20 De engel dit verhaal kan verteld worden in een eerste klas 1
21 De nachtegaal Dit sprookje kan best bewaard worden voor lessen over dieren (dierkunde) in een 3e of 4e klas 3, 4
22 De geliefden niet gebruiken in de lagere school
23 Het lelijke jonge eendje Dit verhaal past bij lessen over dieren (dierkunde) 3, 4
24 Het denneboompje Een verhaal voor een tweede klas 2
25 De sneeuwkoningin een verhaal met sprookjeselementen. Kan gebruikt worden in een 4e klas of later 4
26 Elfenheuvel niet gebruiken in de lagere school
27 De rode schoentjes niet gebruiken in de lagere school
28 De springers niet gebruiken in de lagere school
29 Het herderinnetje en de schoorsteenveger niet gebruiken in de lagere school
30 Holger de Deen Dit verhaal kan gebruikt worden bij de lessen aardrijkskunde in de 5e of 6e klas 5, 6
31 De oude lantaren niet gebruiken in de lagere school
32 De buren niet gebruiken in de lagere school
33 De stopnaald niet gebruiken in de lagere school
34 Kleine Tuk niet gebruiken in de lagere school
35 De schaduw Dit verhaal kan verteld worden in een 4e of 5e klas 4,5
36 Het oude huis Dit verhaal kan verteld worden in een 3e klas bijvoorbeeld bij lessen over huizenbouw 3
37 De waterdruppel niet gebruiken in de lagere school
38 Het meisje met de zwavelstokjes Dit verhaal kan in een 4e klas verteld worden 4
39 Het gelukkige gezin dit sprookje kan verteld worden in een 3e of 4e klas als illustratie bij lessen dierkunde 3, 4
40 Het verhaal van een moeder Dit verhaal kan in een 4e of 5e klas verteld worden 4, 5
41 Het boordje Dit verhaal past bij lessen over de geschiedenis van het papier in een derde of vierde klas 3, 4
42 Vliermoedertje niet gebruiken in de lagere school
43 De overschoenen van het geluk niet gebruiken in de lagere school
44 De klok Zeer religieus verhaal. Kan voor 8- 9-jarige kinderen verteld worden 3, 4
45 Het vlas Een verhaal over linnen en papier. Bijvoorbeeld bij lessen over de geschiedenis van het papier in een derde of vierde klas 3, 4
46 Het verhaal van het jaar Dit is een goed verhaal in verband met de seizoenen. Kan verteld worden in een 1e of 2e klas 1, 2
47 De mooiste roos van de wereld niet gebruiken in de lagere school
48 Een beeld van de burgwal niet gebruiken in de lagere school
49 De laatste dag niet gebruiken in de lagere school
50 Het is echt waar Dit verhaal kan desnoods gebruikt worden om een spel (telefoontje) in te leiden 3, 4
51 Het zwanenest niet gebruiken in de lagere school
52 Een goed humeur niet gebruiken in de lagere school
53 Harteleed Niet te gebruiken in de lagere school. Annelies van Hees zegt dat veel mensen dit als een echt volkssprookje beschouwen. Maar het is onduidelijk waarop zij zich baseert want het verhaal in twee delen heeft niets van een sprookje.   
54 Alles op zijn plaats Niet te gebruiken in de lagere school.
55 De kabouter bij de kruidenier Niet te gebruiken in de lagere school
56 Over duizenden jaren niet te gebruiken in de lagere school
57 Onder de wilgeboom Dit is een zr romantisch verhaal. Het kan desnoods gebruikt worden in de zesde klas als illustratie bij taallessen of bij uitleg over romantiek.  6
58 Verschil moet er zijn Dit verhaal kan verteld worden in een 5e of 6e klas bij plantkundelessen. Het gaat over de rozenfamilie en de paardenbloem.  5, 6
59 Vijf erwten uit n peul Dit verhaal kan verteld worden als illustratie bij plantkundelessen in 5e of 6e klas. De laatste twee alinea's niet vertellen (vanaf: 'Ik word zo lekker dik,' zei de erwt.) 5, 6
60 Een blad uit de hemel Niet te gebruiken in de lagere school
61 De oude grafsteen Niet te gebruiken in de lagere school
62 Domme Hans Dit verhaal kan in een eerste of tweede klas verteld worden ter gelegenheid van carnaval 1, 2
63 Vanuit een raam in Vartou Niet te gebruiken in de lagere school
64 Ib en Christientje Dit verhaal lijkt op het verhaal Onder de wilgeboom. Zie nr 57. Het is zr romantisch. Het kan verteld worden in een 6e klas of later. 6
65 De laatste parel Dit verhaal sluit goed aan bij wat in de antroposofie over engelen gezegd wordt. Niet te gebruiken in de lagere school  
66 Ze deugde niet Dit verhaal gaat over de moeder van H.C. Andersen. Niet te gebruiken in de lagere school  
67 Twee juffers Niet te gebruiken in de lagere school
68 Aan het uiterste der zee Niet te gebruiken in de lagere school
69 Het spaarvarken Niet te gebruiken in de lagere school
70 Soep van een worstepen Niet te gebruiken in de lagere school
71 De hals van de fles Dit verhaal kan verteld worden in een 5e of 6e klas.  5,6
72 De slaapmuts van de vrijgezel Een zr romantisch verhaal te vergelijken met nummers 57 (Onder de wilgeboom) en 64 (Ib en Christientje). Niet te gebruiken in de lagere school  
73 Iets Het gedeelte van het verhaal dat gaat over het oude vrouwtje op de dijk kan verteld worden in de lagere school. Vanaf: Het oude vrouwtje maakte, zo goed als ze kon, een buiging. (= laatste gedeelte van het verhaal) De rest niet.   
74 De laatste droom van de oude eik De kern van dit verhaal kan verteld worden als en fabel. De rest niet.  1, 2, 3
75 Het ABC-boek Dit is een parodie op de leesplank zoals die destijds in de lagere school gebruikt werd. Niet te gebruiken in de lagere school  
76 De dochter van de modderkoning Gedeelten uit dit lange verhaal kunnen verteld worden in de lagere school. Onder andere: de legende van de struisvogels en de legende van de heilige Ansgarius.  2, 3
77 De hardlopers Niet te gebruiken in de lagere school
78 Het klokkediep Niet te gebruiken in de lagere school
79 De wind vertelt van Waldemar Daae en zijn dochters Niet te gebruiken in de lagere school
80 Het meisje dat op het brood ging staan Een zeer moraliserend verhaal. Niet te gebruiken in de lagere school
81 Ole de torenwachter Het fragment over stenen en vallende sterren kan verteld worden in lessen mineralogie. De rest niet 5, 6
82 Anne Lisbeth Niet te gebruiken in de lagere school
83 Kinderpraat Een verhaal over beeldhouwer Thorvaldsen. Niet te gebruiken in de lagere school  
84 Een stukje parelsnoer Dit verhaal kan een mooie illustratie zijn bij lessen over de geschiedenis van de trein.  3, 4, 5
85 Pen en inktpot Een gedeelte van dit verhaal kan verteld worden als illustratie bij de geschiedenis van de pen 3, 4
86 Het kind in het graf Een ontroerend maar zr romantisch en godvruchtig verhaal. Niet te gebruiken in de lagere school  
87 De haan en de windhaan Dit verhaal lijkt op een fabel maar is het niet. Niet te gebruiken in de lagere school  
88 Schitterend! Een verhaal over beeldhouwer Thorvaldsen. Niet te gebruiken in de lagere school  
89 Een verhaal uit de duinen Fragmenten uit dit lange verhaal kunnen dienen bij lessen aardrijkskunde over Denemarken.  5, 6
90 Het bronzen varken Dit is een goed verhaal als illustratie bij lessen aardrijkskunde over Firenze. 5, 6
91 Het vriendschapspact Het verhaal gaat over Griekenland tijdens het Turkse bewind. Vooral Delfi komt aan bod. Kan verteld worden in geschiedenis- of aardrijkskundelessen.  6
92 Een roos op het graf van Homerus Niet te gebruiken in de lagere school
93 Oma Niet te gebruiken in de lagere school
94 De vogel Feniks Niet te gebruiken in de lagere school
95 Een verhaal uit de duinen Niet te gebruiken in de lagere school
96 Het zwijgende boek Niet te gebruiken in de lagere school
97 Het doornige pad van de eer Dit verhaal kan in beknoptere vorm gebruikt worden als illustratie bij lessen geschiedenis in de eerste jaren van de middelbare school.   
98 Het jodenmeisje Niet te gebruiken in de lagere school
99 Twaalf met de postkoets Een verhaal over de maanden van het jaar. Het kan in de lessen WO aan bod komen 1, 2
100 De mestkever Dit verhaal kan verteld of gelezen worden in lessen dierkunde 3, 4, 5
101 Wat vader doet is altijd goed Een variante van dit verhaal komt ook bij Grimm voor: Jan de Tuitelaar.   2, 3
102 De steen der wijzen Niet te gebruiken in de lagere school
103 De sneeuwman Een verhaal voor een eerste of tweede klas 1, 2
104 In de eendenhof Niet te gebruiken in de lagere school
105 De muze van de volgende eeuw Niet te gebruiken in de lagere school
106 De ijsjonkvrouw In verkorte vorm kan dit verhaal gebruikt worden in lessen aardrijkskunde over Zwitserland of over de Rhne. Het is ook als leestekst bruikbaar als het ingekort wordt. Het gedeelte over het arendsnest kan ook in dierkundelessen aan bod komen.  4, 5, 6
107 De vlinder Niet te gebruiken in de lagere school
108 Psyche Niet te gebruiken in de lagere school
109 De slak en de rozenhaag Niet te gebruiken in de lagere school
110 De dwaallichtjes zijn in de stad Niet te gebruiken in de lagere school
111 De windmolen Niet te gebruiken in de lagere school
112 De zilveren stuiver Niet te gebruiken in de lagere school
113 De bisschop van Brglum en zijn bloedverwant Niet te gebruiken in de lagere school
114 In de kinderkamer Niet te gebruiken in de lagere school
115 Een gouden schat Niet te gebruiken in de lagere school
116 De storm verplaatst de uithangborden Niet te gebruiken in de lagere school
117 Diep weggestopt maar niet vergeten Niet te gebruiken in de lagere school
118 De zoon van de concirge Niet te gebruiken in de lagere school
119 De verhuisdag Het stukje (1 alinea) over Lodewijk XI kan wel bij geschiedenislessen in bv een zesde klas. De rest niet. 6
120 Het zomerklokje Dit verhaal kan in plantkundelessen (over de monocotylen/het sneeuwklokje) in een vijfde of zesde klas.  5, 6
121 Tante Niet te gebruiken in de lagere school
122 De pad Niet te gebruiken in de lagere school
123 De boze koning Dit verhaal kan een plaats krijgen in de lessen dierkunde: over de mug. Goed voor een derde of vierde klas. 3, 4
124 De poppenspeler Niet te gebruiken in de lagere school
125 Twee broers Niet te gebruiken in de lagere school
126 De oude kerkklok Niet te gebruiken in de lagere school
127 De theepot Niet te gebruiken in de lagere school
128 De vogel van het volkslied Niet te gebruiken in de lagere school
129 De kleine groene beestjes Niet te gebruiken in de lagere school
130 De kabouter en de mevrouw Niet te gebruiken in de lagere school
131 Peiter, Peter en Peer Niet te gebruiken in de lagere school
132 Vn en Gln Niet te gebruiken in de lagere school
133 Het prentenboek van peetoom Niet te gebruiken in de lagere school
134 De dryade Niet te gebruiken in de lagere school
135 de familie van Kippen-Greetje Het is een mooi romantisch verhaal maar niet te gebruiken in de lagere school  
136 Wat de distel beleefde Dit verhaal kan verteld worden in lessen plantkunde 4, 5, 6
137 Wat je al niet kunt verzinnen Niet te gebruiken in de lagere school
138 De vodden Niet te gebruiken in de lagere school
139 De vlo en de professor Niet te gebruiken in de lagere school
140 Het geluk kan in een stukje hout liggen Niet te gebruiken in de lagere school
141 De komeet Niet te gebruiken in de lagere school
142 De dagen van de week Niet te gebruiken in de lagere school
143 Zonneschijnverhaaltjes Niet te gebruiken in de lagere school
144 Overgrootvader Niet te gebruiken in de lagere school
145 Wie was het gelukkigst? Niet te gebruiken in de lagere school
146 De kaarsen Niet te gebruiken in de lagere school
147 Iets ongelooflijks Niet te gebruiken in de lagere school
148 Wat de hele familie zei Niet te gebruiken in de lagere school
149 Dansen, dansen, popke klein Niet te gebruiken in de lagere school
150 Vraag 't het groentevrouwtje maar! Niet te gebruiken in de lagere school
151 De grote zeeslang Niet te gebruiken in de lagere school
152 De tuinman en zijn meester Niet te gebruiken in de lagere school
153 Wat de oude Johanne vertelde Niet te gebruiken in de lagere school
154 De sleutel van de poort Er zijn enkele geestige passages in dit verhaal. Niet te gebruiken in de lagere school  
155 De lamme Niet te gebruiken in de lagere school
156 Tante Kiespijn Niet te gebruiken in de lagere school