https://www.cielen.eu

 

BREUKEN DELEN: ZET DE REEKS VOORT                                        Luc Cielen

Een opgave voor 5e en/of 6e klas

 

 

 

1. KIJK EERST HOE DE BREUKENBEWERKINGEN OPGESTELD ZIJN EN ZET DE REEKS DAARNA VOORT.

2. LOS DE DELINGEN OP.

3. VEREENVOUDIG DE UITKOMSTEN.

4. WAT VALT ER OP BIJ DE UITKOMSTEN?

 

 

 :  =

 

 

 :  =

 

 

 :  =

 

Zet vanaf hier de reeks voort.

Het gebruik van een rekentoestel kun je toelaten vanaf een bepaalde breuk.

 

--------------------

 

OPLOSSING

 

De oefeningen zijn zo opgesteld dat er 3 opeenvolgende getallen staan in teller en noemer.

De noemer van de tweede breuk is dezelfde als in de eerste breuk.

 

 

Je begint elke opgave met een even getal.

 

Als je de breuken opgelost hebt, zie je – na vereenvoudiging – de volgende reeks uitkomsten:

 

                          enzovoort

 

-----------

 

OPMERKING 1

 

Je krijgt een gelijkaardige reeks uitkomsten als de opgaven beginnen met een oneven getal.

 

 :  =

 

 :  =

 

 Enzovoort.

-----------

 

OPMERKING 2

 

Je kunt de twee opgaven (met oneven getallen beginnend en met even getallen beginnend) ook in één opdracht samenvoegen.

Je laat de uitkomst NIET vereenvoudigen, maar laat de getallen in de uitkomst vergelijken met de getallen in de tellers van de opgave.

 

 

 :  =

 

 :  =

 

 

 :  =

 

 

 :  =

 

De teller van de uitkomst = de teller van de eerste breuk.

De noemer van de uitkomst = de teller van de tweede breuk.

 

 

https://www.cielen.eu