HERHALING

 

            In de kleuterschool:

        In elke activiteit - zingen, musiceren, tekenen, schilderen, vingerspelletjes, kinderdans, handwerk, knutselen, enz. - zitten vele herhalingselementen.

        Bepaalde activiteiten worden op verschillende momenten in een vast ritme aangeboden.

 

 

            In de lagere school:

        Er is dagelijks mondelinge herhaling waarbij de leerstof van de voorbije dagen, weken en jaren aan bod komt. 

        De mondelinge herhaling gebeurt met leerlingen van verschillende leerjaren tezamen. Bij voorkeur leerjaren 1 tot 3 samen de herhaling; zo ook 4, 5 en 6. 

        De mondelinge herhaling wordt ondersteund door ritme, beweging en vooral door een goed tempo.

        Er worden dagelijks schriftelijke herhalingsopdrachten aangeboden. De leerlingen werken deze opdrachten af in de klas en mogen daarbij gebruik maken van hun eerder gemaakte werkstukken en schriften die het hele schooljaar (en zo mogelijk langer) ter beschikking blijven in de klas.

        In elke opgave over de nieuwe leerstof worden herhalingsopgaven over eerder geziene leerstof van hetzelfde vak verwerkt.

        Het aanbieden van de nieuwe leerstof wordt steeds gevolgd door een korte terugblik op de leerstof van de vorige dag. Om die reden blijft de leerstof van de vorige dag zichtbaar op het bord. 

        Leerstof uit de lessen vreemde talen wordt dagelijks opgenomen in de mondelinge herhaling en zit ook regelmatig vervat in de schriftelijke herhalingsopdrachten.