www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

Ontdekking (instructie) - exploreren (instrueren)

 

            In de kleuterschool:

De kleuterleidster/-leider geeft een korte instructie bij elke nieuwe activiteit die aan bod komt. Via deze instructie die tegelijk met het voordoen gebeurt, ontdekt de kleuter wat de opdracht is.

 

            In de lagere school:

Via de instructie ontdekt de leerling de nieuwe leerstof.

 

De leerkracht bepaalt de keuze van de leerstof maar kan daarbij uitgaan van wat er leeft bij de leerlingen. Het zijn niet de leerlingen die de keuze van de leerstof bepalen, maar vanuit hun

 interessesfeer kan de leerkracht zijn keuze bijsturen.

 

Elke dag wordt er in elke les nieuwe leerstof aangeboden.

Dit geldt zowel voor de periodelessen (projectlessen) als voor de vaklessen. Een les bestaat dus nooit enkel en alleen uit herhaling. Er moet elke dag en in elke les een 'ontdekking' zitten. Zo wordt de interesse van de leerlingen aangewakkerd.

 

De nieuwe leerstof staat steeds bij het begin van de dag klaar op het bord of op een andere informatiedrager (affiche, projectie ...), zodat de leerlingen bij het binnenkomen reeds zien wat er aan nieuwe leerstof zal gegeven worden. Dit is vooral belangrijk voor het periodeonderricht maar geldt ook voor de andere lessen.

 

Nieuwe leerstof wordt steeds in kleine entiteiten aangeboden. Het leerproces verloopt in kleine stappen.

 

De instructie - het aanbieden van nieuwe leerstof - duurt kort. In taal- en rekenlessen is dit maximaal 15 minuten. In andere lessen - denk aan aardrijkskunde, plantkunde, dierkunde, menskunde, mineralogie, fysica, wereldoriėntatie - is dit ongeveer 30 ą 45 minuten. In lessen geschiedenis kan dit oplopen tot 60 ą 90 minuten omdat hier de vertelling door de leerkracht van groot belang is; de verwerking van de lessen geschiedenis loopt dan ook door na de periodeles. 

 

Waar mogelijk heeft de leerkracht zich zodanig verdiept in de leerstof dat hij de kunstzinnige mogelijkheden ervan ontdekt en verkend heeft, zodat hij/zij kunstzinnige elementen erin verwerkt bij het aanbieden van de leerstof.