www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

*

COMPUTER in Rinkrank

 

De computer heeft twee functies:

hij is in de eerste plaats een herhalingsmachine, in de tweede plaats een instrument om informatie op te zoeken

 

De computer als herhalingsmachine

Dagelijks komen alle kinderen vanaf de eerste klas aan de beurt om oefeningen op de computer te maken. Dit gebeurt op individuele basis en met een grote zelfstandigheid. Bij de computers hangt een lijst waarop staat welke oefeningen er moeten gemaakt worden en binnen welke tijdspanne ze moeten afgewerkt worden. Elk kind beschikt over een kaart waarop het zelf invult welke opgaven het gemaakt heeft, wat de score was en hoeveel tijd eraan besteed werd.

De kinderen van de zesde klas (al naar gelang kan het ook een andere klas zijn) beginnen, van zodra de instructie van de periodeles is afgelopen. Zij nemen hun kaart en beginnen aan de opdrachten die ze op de kaart aangeduid vinden of op de lijst bij de computers. Zijn ze klaar, dan steken ze hun kaart weg en nemen een kaart van een ander kind, brengen die en sturen het kind naar het computerlokaal. Zo gaat het verder tot alle kinderen van zesde, vijfde, vierde, derde, tweede en eerste klas aan de beurt zijn geweest.

 

De ervaring heeft geleerd dat de eenvoudigste programma's het meest efficiŽnt zijn en het liefst gebruikt worden door de kinderen. Om die reden gebruikten we tot 2006 in Rinkrank het oeroude DOS-programma Shipdata als belangrijkste software bij herhalingen, vanaf 2006 werd vooral Teach2000 gebruikt. Dit programma kan gratis van het internet gedownload worden en kan naar believen uitgebreid en bewerkt worden. Veel opgaven in dit programma zijn trouwens door kinderen van de school zelf samengesteld.

 

In de kleuterklas wordt de computer niet gebruikt.

 

De computer als zoekmachine.

In bepaalde periodes, vooral W.O. gebruiken de kinderen vanaf de vierde klas de computer ook om opzoekwerk te verrichten. Zij gebruiken daartoe aanvankelijk vooral programma's als Wikipedia. Maar ook andere sites komen in aanmerking, steeds onder toezicht van de leerkracht.

 

Kinderen mogen ook voor schooltijd en na schooltijd oefeningen komen maken op de computer.

Soms wordt de computer ook ingeschakeld als tekstverwerker, vooral in periodes waarin dagelijks opstellen geschreven worden.