www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

*

CULTURELE VERBONDENHEID

 

Alle leergebieden en schoolactiviteiten zijn doordrongen van het culturele erfgoed.

Het historisch bewustzijn is een steeds toenemend element in elk vak.

 

We vinden dit onder andere terug in:

Wiskunde, met een reeks opgaven in vijfde en zesde klas die verband houden met historische wiskunde. Bijvoorbeeld vermenigvuldigingen en delingen maken zoals de Egyptenaren dat deden. Opgaven van grote wiskundigen komen aan bod. Bijvoorbeeld Fibonacci, Pascal, Hauss, e.a .

Taal, met kennismaken en verwerken van een groot aantal verhalen die ook in de lessen cultuurbeschouwing aan bod komen.

W.O., in grote mate in alle vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, fysica, plantkunde, dierkunde, menskunde, mineralogie, astronomie

 

In de schoolfeesten zijn steeds drie kenmerken terug te vinden die de culturele verbondenheid onderstrepen:

1.

De voorchristelijke inhoud van het feest (Romeinse of Germaanse of Keltische oorsprong van het feest)

2.

De christelijke inhoud van het feest

3.

De folkloristische inhoud van het feest.

 

Deze drie elementen worden gebruikt om het feest een hedendaagse invulling te geven. Het valt ook op dat de feesten in Rinkrank daardoor ook steeds seizoengebonden feesten zijn. Een feest als 'grootouderfeest' kennen we niet, omdat het niet seizoengebonden is. Bovendien zijn grootouders op elk feest welkom.