www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

*

CULTUURBESCHOUWING

 

Dit is een van de belangrijke vakken in de school. Er wordt dan ook voor gezorgd dat geen enkel kind deze activiteit mist.

In de lagere school worden de lessen cultuurbeschouwing steeds aan 2 klassen tezamen gegeven.

Deze lessen zijn dus steeds klasoverschrijdend.

De lessen bestaan uit een verhaal en een verwerking ervan onder de vorm van een tekening of een opstel. Soms ook een schilderij of een boetseeropdracht. Een verwerking als theaterstuk hoort ook tot de mogelijkheden.

 

Er zijn twee lesuren per week. De twee leerkrachten vertellen om beurt.

 

INHOUD

alle verhalen die in de loop der eeuwen zijn ontstaan en van betekenis zijn gebleken in de cultuur.

Het gaat vooral om sprookjes (vooral volkssprookjes), fabels, heiligenlegenden, plaatsgebonden legenden, literaire legenden, Bijbelverhalen (los van hun godsdienstige en religieuze context) en mythologieŽn.

 


 

INHOUD PER GROEP

 

Kleuters:

bakersprookjes, kaboutersprookjes, sprookjes van Grimm en enkele sprookjes van Andersen

 

 

klassen 1en 2:

Sprookjes van Grimm, sprookjes van Andersen (een beperkte keuze), sprookjes van Bauer (enkele), volkssprookjes uit verschillende landen en streken.

Fabels van o.a. De La Fontaine en vooral van Aesopus. De fabels worden verteld zonder de zedenles.

Een beperkte keuze uit heiligenlegenden. Bijvoorbeeld: Sint-Maarten, Christoffel, Sinterklaas, HiŽronymus, en enkele andere.

 

 

klassen 3 en 4

Plaatsgebonden legenden (bijvoorbeeld Lange Wapper).

Verhalen uit de wereldliteratuur: bijvoorbeeld Robinson CrusoŽ, Robin Hood, Willem Tell, De Vliegende Hollander, Don Quichote, Gullivers reizen, Pinokkio, enz.

Bijbelverhalen uit het Oude Testament (een keuze daaruit, bijvoorbeeld: het scheppingsverhaal, Adam en Eva, KaÔn en Abel, Esau en Jakob, Noach, Abraham, Tobit en enkele andere verhalen) en enkele verhalen uit het Nieuwe Testament (bijvoorbeeld geboorteverhaal van Jezus, de kindermoord in Bethlehem, Jezus in de tempel bij de schriftgeleerden, het lijdensverhaal).

 

 

klassen 5e en 6

Mesopotamische mythologie: Gilgamesj

Egyptische mythologie: Het Egyptisch Dodenboek (Osirismythe)

Griekse mythologie als hoofdbrok

De Ilias en de Odyssee

Noors-Germaanse mythologie (Odin- ofte Wodanmythe)

Finse mythologie (Kalevala)

Middeleeuwse sagen en legenden: bijvoorbeeld De Volsungsage (met Sigurd de drakendoder), de Nibelungen enz.

 

 

In de geschiedenisperiodes van 5e en 6e klas komen nog andere mythologieŽn aan bod (bijvoorbeeld de Indische).