DE PEDAGOGIE VAN DE WINGERD

Luc Cielen

 

Mijn eerste idee was: een lagere school met het kunstzinnige als basis van de pedagogie.

Instrumentale muziek, zang, tekenen, boetseren, schilderen, toneelspelen, dictie: deze elementen zouden in alle vakken verwerkt worden. En zouden ook apart de nodige aandacht krijgen.

 

Mijn tweede idee was: combinatieklassen. Het doorbreken van het starre jaarklassensysteem zou een positieve invloed hebben op het samenwerken en op het leren. Oudere kinderen konden jongere helpen, en tegelijk extra herhaling krijgen. Jongere kinderen zouden al zien en horen wat ze later ook te leren zouden krijgen.

 

Door het samengaan met de ouders van de Steinerschool het Rozenpoortje, werd deze oorspronkelijke opzet verbonden met de steinerpedagogie.

 

Het principe van de combinatieklassen werd de eerste jaren consequent doorgevoerd, met het verwachte resultaat. Door de toename van het aantal leerlingen werd er echter na de opbouwfase van de school weer overgestapt op een jaarklassensysteem zoals dat in de steinerscholen gebruikelijk is.

 

Het verloren gaan van de combinatieklassen is een van de redenen geweest om in 1997 een nieuwe school (Rinkrank) op te richten waar de combinatieklassen een inherent deel van de pedagogie zouden uitmaken.

 

 

Enkele momenten uit de pedagogische werking van De Wingerd kunnen via onderstaande links bekeken worden:

 

Het Mariaburgs Kinderkoor met zomerse liederen uit heel Europa. Elcks Thuis 16 juni 1985

 

Kerstspelen in de kerk van Sint-Mariaburg op 20 december 1985

 

cielen.eu 09-08-2007