https://www.cielen.eu

 

Een mens word je niet van wiskunde alleen

Eva Berghmans in De Standaard Weekblad zaterdag 12 juni 2021

Artistieke vorming, ook in het middelbaar onderwijs, is geen luxe maar een noodzaak. Dat bevestigen recente inzichten uit de neurowetenschappen. 'Leerlingen presteren beter voor alle vakken als je ze ook naar Mozart of Bach leert luisteren.'

Ik had een nachtmerrie, ik droomde dat ze mijn vakken hadden afgeschaft', mailt mijn vroegere leerkracht kunstvakken. Ik stuur haar mijn deelneming, ook in mijn oren klinkt dat als een doemscenario. Geen enkele leerkracht heeft mijn wereld zo geopend zoals zij. Mevrouw Lehon legde niet alleen uit wat het impressionisme was, ze sleepte ons ook mee naar Parijs om die waterlelies in het echt te zien. Ze haalde kunstenaars naar de school, om met leerlingen dingen te maken. De zuilen in de hal en op de speelplaats werden onder handen genomen door Philippe Tonnard, in een project met Jan Hoet. Op mijn dertiende zag ik een voorstelling van Alain Platel, die als gastkunstenaar in de school aan de slag ging - ik had geen benul van wat me overkwam, maar sommige scènebeelden herinner ik me nog levendig. Een jaar lang schreef ik gedichten onder aanvoeren van Daniel Billiet.

Wanneer mijn 14-jarige dochter met haar voorlopige lessenrooster voor volgend jaar thuiskomt, blijkt de nachtmerrie van mijn vroegere juf niet zo ver van de werkelijkheid. Geen plastische opvoeding, geen muziek, geen kunstgeschiedenis, geen woord/drama, niets. Godsdienst komt nog het dichtst in de buurt, en misschien komt er nog een vak bij waar af en toe iets artistieks kan, zo heeft ze horen waaien.

MEAV zal dat nieuwe vak voor het derde en vierde middelbaar heten. De afkorting staat voor Maatschappelijke, Economische en Artistieke vorming. Dat betekent dat leerlingen nog recht hebben op een trimester lang één uur artistieke vorming - tenzij de directie voor meer uren kiest. 'Het is een amputatie, dit gaat onherstelbare schade aanrichten', zegt muziekpsycholoog Mark Reybrouck, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, met een bijzondere interesse in de affectieve werking van muziek én in onderwijs (hij studeerde ook lichamelijke opvoeding en kinesitherapie, en gaf een tijd les op de middelbare school).

In het geval van mijn dochter is het een beetje haar eigen schuld dat ze zich niet meer wekelijks artistiek zal mogen uitleven of kunst beleven op school: ze heeft voor de richting Stem-Natuurwetenschappen gekozen, uit liefde voor de wiskunde en de wetenschappen. Maar ze vindt het wel jammer, ze heeft altijd graag getekend. Onlangs kwam ze nog enthousiast thuis, omdat ze het impressionisme had leren kennen, en in die trant in het park met waterverf aan de slag mocht. Het zijn ook de vakken die de schooldag verlichten, die de hersenen even vrijaf geven van wiskundige vraagstukken of Franse vervoegingen.

'Hoewel die vakken als een vorm van ontspanning voelen, zijn ze allesbehalve tijdverlies', zegt Reybrouck. 'Ik heb niets tegen wiskunde en wetenschappen, integendeel zelfs, maar de slinger slaat door. In de opwaardering van de positieve wetenschappen wordt de rest van het vakkenpakket wat vergeten.'

Dagdromen

Reybrouck heeft zich de laatste jaren meer en meer toegelegd op de neuro-esthetica, die onderzoekt wat kunst met onze hersenen doet. Het is een jonge wetenschap, die vooruitgang boekt dankzij de medische beeldvorming, die toelaat om te zien welke hersengebieden aan de slag gaan op welk moment.

Alvast één mythe die sneuvelde: de hersenen van een muzikant zitten niet anders in elkaar dan de hersenen van een niet-musicerende mens. Wél zijn ze beter ontwikkeld; er zijn meer verbindingen tussen de verschillende hersendelen en de hersenen zijn actiever. Het goede nieuws is dat een beter functionerend brein voor iedereen haalbaar is. Hersenen zijn plastisch: als je ze geregeld uitdaagt, veranderen ze, ze worden beter. Dat kan onder meer met muziek - pianospelen bijvoorbeeld is een heel effectieve manier om de werking van je brein te verbeteren. Alleen al die wetenschap zou kunnen volstaan om muzikale vorming van de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs een plek in het curriculum te geven.

Er is meer. 'Een schooldag vol vakken die uitsluitend op het cognitieve gericht zijn, houdt geen rekening met de werking van ons brein', zegt Reybrouck. 'De nieuwe eindtermen en leerplannen zijn zo volgestouwd dat er geen tijd meer is om tijd te verliezen. Dat is nefast voor je leerproces. Vanuit de neurowetenschappen is er nu een tendens om ervoor te pleiten die tijd in het onderwijs in te bouwen. Vakken als muzikale en plastische en lichamelijke opvoeding kunnen die functie vervullen. Je kunt ook in andere lessen tijd maken voor activiteiten die niet meteen doelgericht zijn. Als je je leerlingen 5 minuten op de grond laat liggen terwijl ze naar Mozart of Bach luisteren, zullen ze nadien anders met hun aandacht omgaan, en sneller begrijpen wat je vertelt. Kunst op een zintuiglijke, niet te analytische manier ervaren, stimuleert de werking van het rustbrein.'

Het 'rustbrein' - of het Default Mode Network - is dat circuit in de hersenen dat geactiveerd wordt als we niet gefocust zijn op een concrete taak, zoals een wiskundig vraagstuk. Het is het deel dat in actie schiet als je dagdroomt, met je handen aan het werk bent, naar muziek luistert, tekent. Het zijn de momenten waarop je aan zelfreflectie doet, dingen in perspectief zet, verbanden legt - en soms ineens ziet hoe je een probleem kunt oplossen. 'Je rustbrein probeert los te komen van het hier en nu, van alles wat concreet is, het legt verbanden tussen de dingen. Dat is cruciaal om ervaringen en kennis te verwerken. Als je dan later weer iets nieuws tegenkomt, kun je met groter rendement werken. Mensen die cognitief goed presteren, hebben vaak een sterkere activatie van het rustbrein', zegt Reybrouck. 'Het is belangrijk dat je een afwisseling hebt tussen naar buiten gerichte aandacht, zoals wanneer je taakgericht bezig bent, en de naar binnen gerichte aandacht, waarbij het rustbrein kan functioneren. Het is moeilijk om die twee soorten aandacht te combineren, maar het is wel mogelijk om continu te schakelen tussen de twee.'

Wiskundig dansen

In plaats van minder kunst zouden we dus beter meer kunst binnenbrengen in het onderwijs, en dan niet alleen via de gespecialiseerde kunstvakken. Dat is, vertelt Josée Lehon, 'ook een kwestie van creativiteit, van de wil van de leerkrachtenploeg en de directie. Hef de schotten tussen de vakken op, en je kunt erg mooie dingen doen.' Zelf werkte ze samen met een leerkracht chemie. Ze vroegen de directeur om de lessen plastische opvoeding en chemie te laten aansluiten, en deden een lessenreeks 'kunst en wetenschap'. Daarin kregen leerlingen de theorie over de fysische procedés achter pakweg blauwdruk mee én experimenteerden ze met de techniek.

'Je kunt kunst op zoveel manieren gebruiken in de lessen', zegt Reybrouck. Dat je in een les taal met liedjes aan de slag kan, of met een theatertekst, ligt voor de hand, maar ook wiskundelessen kunnen frivoler dan in het klassieke systeem. 'Muziek heeft bijvoorbeeld een wiskundige structuur.'

Hoe je kunst breed vormend kunt inzetten in het onderwijs, en niet alleen in kunstvakken, is de grote vraag die Ivana Momcilovic, dramaturge van opleiding, ertoe bewoog het collectief PhD in One Night op te richten. Het laat zich inspireren door het boek Le maître ignorant van de Franse filosoof Jacques Rancière, die achter de ideeën van het collectief staat en af en toe meewerkt aan hun projecten en bijvoorbeeld met leerlingen in gesprek gaat. De leraar onderricht niet, hij is een 'onwetende meester' en laat zijn leerlingen de dingen zelf ontdekken.

Momcilovic is het niet in de eerste plaats te doen om vakkennis over te brengen. In haar ogen zou een leerproces, rond welke inhoud ook, als een artistiek proces moeten kunnen verlopen. 'Kunst is voor mij vooral een taal voor emancipatie', zegt Momcilovic. 'De leerling mag zichzelf zien als een artiest, hij mag proberen, zoeken, verloren lopen. In het klassieke onderwijs wordt een leerling beschouwd als iemand die de dingen doet zoals de leerkracht het voorschrijft. Dat is nefast voor de motivatie en het zelfvertrouwen. Leerlingen die zich in de klassieke lessen wegsteken omdat ze problemen hebben met hun concentratie of met de taal, bloeien vaak open als je ze creatief laat zijn.'

Dat merkte Momcilovic onder meer toen ze met twee danseressen van Rosas naar een basisschool in Anderlecht trok, om er onder andere 'meetkunde' te geven. Ze dansten geometrische figuren, het hele klaslokaal door; de kinderen volgden, ze improviseerden samen. Nadien snapten ze de wiskunde veel beter. Ook dat is te verklaren vanuit de werking van onze hersenen: 'Als je iets al kent, bijvoorbeeld een cirkel die je getekend of gedanst hebt, is het voor je hersenen geen vreemd materiaal meer', zegt Mark Reybrouck. 'Dan heeft de theorie een punt om zich aan te hechten, en krijg je een beter begrip.'

Timmeren

Voor een paar experimenten trok Momcilovic naar Finland, wereldwijd bekend om de kwaliteit van het onderwijs. Momcilovic vond er een paar gelijkgezinden, zoekend naar nieuwe manieren om leerlingen te motiveren en te activeren. Samen met een beeldende artieste nam ze drie weken lang de lessen drama van Tiina Salmi aan de sportschool van Helsinki (Mäkelänrinne Sports High School) over - om de leerlingen een theatervoorstelling te laten maken, gebaseerd op La leçon van Eugène lonesco, én het decor. 'Ze hebben een sculptuur van hout gemaakt, waarbinnen we de opvoering hielden', vertelt Salmi. 'En wat de leerlingen zelf het leukst vonden, was dat ze met hun handen konden werken. Sommige hadden nog nooit in hun leven een hamer in hun handen gehad.'

Of een houten sculptuur timmeren nog veel met een les taal of drama te maken heeft? We geloven niet in het nut van schotten tussen disciplines', zegt Momcilovic. 'Kunst reikt werktuigen voor het leven aan. Ik kom uit Belgrado, en daar was kunst een heel natuurlijk onderdeel van het dagelijkse leven, en dus ook van het onderwijs. Het is erg jammer dat kunst in België vaak gezien wordt als een luxe of tijdverdrijf voor de elite.'

'Artistieke vorming zou een basisrecht voor iedere jongere moeten zijn', zegt Josée Lehon. 'Niet iedereen krijgt thuis hetzelfde mee, en de school is de enige plek waar je kunt proeven van wat thuis niet aan bod komt. Kunst is een taal die je voedt, die je leven kan helpen te verduidelijken. Maar als overheden niet geloven dat kunst iets anders is dan amusement, eindig je met een constructie als MEAV, en kun je alleen nog hopen dat schooldirecties hun verantwoordelijkheid nemen.'

Kicks

'Als een schoolvak van naam verandert, ben ik op mijn hoede', zegt Wim Elaerts, leerkracht plastische opvoeding aan het Sint-Jozefscollege van Aarschot. 'Uitleggen wat plastische vorming betekent, was niet makkelijk, maar je kunt nog iets over plasticine zeggen, je kunt laten voelen dat het over vormen gaat, over scheppen. Maar MEAV, wat is dat? En wat is artistieke vorming, is dat nog met je handen in de klei of de verf zitten? Dat een vak als plastische opvoeding verdwijnt ten voordele van zo'n gedrocht, zegt iets over het soort onderwijs dat je wilt brengen. In de 25 jaar dat ik in het onderwijs sta, heb ik de focus zien verschuiven van een humanistische visie naar een meer utilitaire. Alles draait meer en meer om het cognitieve. Dan vraag ik me af: wat willen we vormen? Mensen of werkkrachten?'

De artistieke lessen zijn bij uitstek lessen waar jongeren zich van een andere kant kunnen tonen, zegt Elaerts, zowel aan elkaar als aan de leerkracht. Ze vormen een uitlaatklep, er komen emoties aan te pas, zelf dingen maken is ook goed voor het zelfvertrouwen. 'Je zal het als leerkracht plastische opvoeding sneller merken als er iets scheelt bij een leerling, of dat nu motorisch is dan wel of iemand niet goed in zijn vel zit. De lessen hebben een sociale functie, je kunt tijdens de les ook makkelijker praten met individuele leerlingen.'

Omgaan met emoties: ook daar ziet Mark Reybrouck een taak voor het onderwijs, waar artistieke vorming veel kan betekenen - en niet alleen omdat kunst toelaat om je uit te drukken. 'Een tienerbrein is heel snel getriggerd. Tieners voelen veel, en ze zijn ook erg ontvankelijk voor dopamine, voor beloningen.' Dat is een voedingsbodem voor risicogedrag, omdat snelle kicks zoals drugs (of ook: sociale media) hoge pieken dopamine geven, maar het biedt ook kansen aan de leerkracht muziek. 'Je kunt praten over wat muziek met hen doet, welke muziek rustig maakt, welke muziek energie geeft. Hoe je muziek omzet in ervaringen, hoe je lichaam en brein erop reageren, en hoe je dat voor jezelf kunt inzetten: daar draait het om, niet om de geboortedatum van Beethoven. Net omdat sociale media zo de emoties triggeren, is het belangrijk dat je dat leert te zien en reguleren - dat is onderdeel van mediawijsheid. Via discussies over wat mooi is, en wat waardevol, kun je ook een openheid proberen mee te geven, mensen leren om hun oordeel op te schorten. Onderwijs moet je niet alleen voorbereiden op een beroep, maar op het leven.'

 

https://www.cielen.eu