www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

*

DE EERSTE SCHOOLDAG

 

De eerste dag van elk schooljaar moet een feestelijke dag zijn. Vooral voor de kinderen van de eerste klas, omdat zij de overstap zetten van kleuterschool naar lagere school.

 

Net als andere feesten op school is dit feest drieledig in zijn opzet met:

een pedagogische inhoud

een activiteit

een culinaire traktatie

De pedagogische inhoud wordt op dit feest gebracht door de leerkrachten.

De leerkracht van de eerste klas vertelt een sprookje. Speciaal voor de kinderen van de eerste klas, maar natuurlijk luistert iedereen mee. Iedereen wil zeggen: kinderen, ouders, leerkrachten, bezoekers.

De kleuterleidsters (-leiders) brengen een tafelpoppenspel, specifiek voor de kleuters, maar natuurlijk ook weer voor iedereen.

 

De activiteit op dit feest beperkt zich niet alleen tot zingen en blokfluitspel door de kinderen van de lagere school waarbij vooral de kinderen van derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar betrokken zijn, maar er is ook de plechtige ontvangst van de nieuwe eersteklassers door de kinderen van de vierde klas.

De kinderen van de vierde klas worden daarbij plechtig geÔnstalleerd als peters en meters van de nieuwe eersteklassers. Om dat te visualiseren schenken zij op het podium een bloemetje aan hun petekind.

 

Het feestelijk gedeelte in de zaal sluit af met een meer ontspannen maar toch ook  spannend moment met de uitslag van de ballonwedstrijd die werd gehouden tijdens het midzomerfeest

 

Na de plechtigheid in de zaal gaan de kinderen naar hun klassen. De jongste kleuters brengen met hun ouders een kort bezoekje aan hun juf en klas. De andere kleuters verzamelen in een kring in hun klas met hun juf en houden een kringgesprek. In de lagere school krijgen de kinderen in hun klas een kort overzicht van wat zij in de loop van het schooljaar als leerstof gaan krijgen. De kinderen van de eerste klas krijgen nog iets extra: zij ontvangen elk een klein schatkistje waarin naast wat gezonde snoep ook een mooie halfedelsteen (meestal een heldere kwartskristal of een amethist) te vinden is.

 

De culinaire traktatie is een receptie op het einde van de schooldag. Die wordt aangeboden door de ouders van de ouderraad en de kinderen van de zesde klas.

 


 

Als voorbeeld van zo'n feestelijke eerste schooldag, de planning van het feest voor

1 september 2006:

 

 

EERSTE SCHOOLDAG SCHOOLJAAR 2006-2007 VOORBEREIDING

 

 

09.30 uur De kinderen gaan in de zaal.

Alle kinderen nemen hun plaatsen in, zoals in het schema (er werd een zaalschema uitgetekend voor de leerkrachten) voorzien, behalve de nieuwe eersteklassers. Die komen met hun kleuterjuf naar de zaal en worden door juf Annick opgevangen en gaan achter het poppenspel klaarstaan.

 

De ouders komen in de zaal en nemen plaats achter 2e en 3e klas en 5e en 6e klas.

 

De deuren aan weerszijden van de zaal zijn open en kunnen gebruikt worden door de ouders.

 

De kinderen van 5e en 6e klas spelen blokfluit en begeleiden de zang. Ze zingen zelf ook als ze niet moeten blokfluit spelen.

We zingen en spelen zoveel mogelijk kleuterliederen.

 

Dan komt de opening van het feest door Luc C. Met begroeting en voorstelling van alle leerkrachten en medewerkers; De nieuwe leerkrachten en medewerkers krijgen een mooi boeket.

Dan weer zang met allen.

 

Stilte.

 

De kinderen neuriŽn zacht: In iedere kleine appel

Juf Leen A. zegt luid genoeg zodat allen het horen, de naam van het eerste kind. Dat komt naar voren met de juf aan de hand. De juf geeft het kind vooraan in de zaal door aan juf Kathleen en juf Saskia, die het kind een hand geven. Een van die twee juffen brengt het kind naar de stoel op het podium. Het mag gaan zitten.

 

Zo volgt elk kind.

 

Als elk kind van de eerste klas zit, staan de vierdeklassers recht en geven een bloem of een plantje aan het kind dat achter hen op het podium zit. Dit oefenen we met de vierdeklassers even voor het feest begint. Hebben ze allemaal hun bloem, dan staan ze op een teken recht, tegelijk gaan de vierdeklassers zitten. Ze krijgen applaus.

 

Op een teken gaan ze allemaal zitten.

 

Zang.

 

Verhaal door de leerkracht van de eerste klas (ongeveer 20 minuten).

 

Zang

 

De kleuterjuffen gaan naar hun poppenspel.

De kleuters draaien zich om zodat ze nu naar het poppenspel kunnen kijken.

De kinderen van de lagere school hoeven zich niet om te draaien.

Zang (neuriŽn)

Poppenspel.

 

Zang

 

De kleuters draaien zich weer om en kijken nu weer naar het podium met de eersteklassers

 

Stilte.

 

Als alles werkelijk stil is, volgt de uitslag van de ballonwedstrijd. Elk kind van wie het kaartje is teruggestuurd krijgt een heel klein geschenkje.

Degene van wie de ballon het verst is gevlogen krijgt een groter geschenk.

Telkens de naam van een kind wordt gezegd, komt dat kind naar voren om zijn geschenkje te ontvangen. De kinderen mogen het pas openen als ze uit de zaal zijn.

 

Zang.

 

De kinderen van de eerste klas verlaten de zaal aan de hand van de kinderen van de vierde klas. De vierdeklassers vergezellen hen naar de eerste klas en geven hen daar door aan de juffen. Zelf gaan de vierdeklassers daarna naar de speelplaats. Korte ontmoeting van eersteklassers met juf Saskia en juf Kathleen. Daarna gaan ze naar de speelplaats.

 

De kleuters verlaten de zaal en gaan naar de speelplaats

De tweede en derde klas verlaten de zaal en gaan naar de speelplaats

De ouders verlaten de zaal en gaan naar de speelplaats

 

De vijfde en zesde klas beginnen op te ruimen. Hadewijch en Luc A. begeleiden hen daarbij. Zij brengen alle bakjes terug naar de kleuterklassen; leggen de planken weg, verwijderen het podium.

 

Speeltijd. De kleuters spelen in de kleutertuin.

 

Na de speeltijd gaan alle kinderen van de lagere school naar hun klassen. Daar krijgen ze een korte uitleg over het programma van hun leerjaar. Misschien ook al een verhaal.

 

De kleuters spelen wat langer en gaan dan in hun klassen. Ze gaan in de kring zitten en houden een eerste kringgesprek met liedjes, versjes en vingerspelletjes.

De jongste kleuters mogen na het feest in de zaal met de ouders in de klas gaan, en naar huis van zodra de ouders dat willen.

 

De lagere schoolkinderen blijven in de klas tot ongeveer 12 uur.

Om 12 uur kan iedereen naar huis. Kinderen die zonder de ouders op school zijn, moeten tot 12.35 uur op school blijven en mogen dan pas vertrekken.

Geschatte tijdsverdeling:

09.30 u in de zaal

10.45 u uit de zaal en speeltijd

11.00 u naar de klassen

12.00 u einde en naar huis

Liederen die aan bod komen tijdens het feest:

In iedere kleine appel

Berend Botje

Altijd is Kortjakje ziek

Twee emmertjes water halen

Een, twee, drie, vier, hoedje van papier

Hansje pansje kevertje

Hejo, span de wagen aan

Witte zwanen, zwarte zwanen