www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

*

FAQ

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden in verband met pedagogische onderwerpen. Voorlopig alleen vragen en antwoorden vanaf 30 augustus 2013. Ik hoop mettertijd de vele vragen en antwoorden van de voorbije jaren aan de pagina toe te voegen.

Vragen in verband met pedagogie en didactiek mogen steeds gesteld worden via mail en krijgen in de mate van het mogelijke onmiddellijk een antwoord.


Cultuurbeschouwing 6e klas

 

Vraag via chat: welke verhalen kunnen in de zesde klas verteld worden? (30-08-2013)

Eerst een overzicht van de verhalen die je zeker moet (kunt) vertellen met de opdeling in vertelbeurten: 

ROMEINSE SAGEN EN VERHALEN

Onno Damsté, uitg. Het Spectrum, 1996

 

AENEAS

1.       Het paard van Troje, brand van Troje, vlucht van Aneas met zijn vader en zijn zoon Iulus Ascanius.  (blz 9 – 12)

2.       Aeneas in Carthago bij Dido (blz 12 – 16)

3.       De strijd tegen Turnus en stichting van de stad Lavinium (staat niet in dit boek). Indien niet ergens anders te vinden, overslaan (dit vind je wel uitgebreid in het boek Aeneas, de vader van de Romeinen van Auguste Lechner - zie onderaan deze mail)

ROME

4.       Geboorte van Romulus en Remus. Strijd tegen Amulius in Alba Longa. (blz 16 – 19)

5.       De stichting van Rome (blz 19-20)

6.       De Sabijnse maagdenroof (blz 21-26)

7.       Tarpeia (blz 26-28)

8.       Het einde van de Sabijnse oorlog (blz 29-31)

9.       Dood en apotheose van Romulus (blz 32-34) Dit verhaal kan ook kort toegevoegd worden aan het vorige verhaal (Einde van de Sabijnse oorlog)

10.   De strijd van de Horatii en Curiatii (blz 35-44). (Het proces van Horatius kan in één vertelbeurt met de strijd van Horatii en Curiatii)

11.   Tarquinius Priscus wordt koning (blz 44-47)

12.   De ziener en de slijpsteen (blz 47-49)

13.   Servius Tullius (blz 49-53)

14.   De dood van Servius Tullius (blz 53-57)

15.   Tarquinius de tiran (57-61)

16.   De Sibyllijnse boeken (blz 61-62)

17.   Brutus (blz 63-65)

18.   Lucretia en einde van het koningschap(blz 65-73)  (blz 74-82 mag je overslaan)

19.   Horatius Cocles (blz 83-85)

20.   Mucius Scaevola (85-88)

21.   Cloelia (blz 88-91)

22.   De uitwijking naar de heilige berg, Menenius Agrippa (blz 92-96)

23.   Coriolanus (blz 96-108) mag je overslaan of later vertellen als er meer tijd is.

24.   Ondergang van de Fabiërs bij de Cremera (blz 108-111) mag je overslaan of later vertellen.

25.   Cincinnatus Dictator (blz 111-114) mag je overslaan of later vertellen.

26.   De wetgeving der Tienmannen en Verginia (beiede verhalen in 1 vertelbeurt) (blz 114-124)

27.   Spurius Mailius (blz 124-128) mag je overslaan of later vertellen

28.   Camillus en Veii (blz 129-134)

29.   De schoolmeester van Falerii (134-139) moet je zeker vertellen, maar kan ook later als apart verhaal gebracht worden.

30.   Camillus in ballingschap en de Galliërs bij Clusium (blz 139-146) (Camillus’ ballingschap als inleiding vertellen op de Galliërs bij Clusium.

31.   Slag aan de Allia/Rome verlaten en De Galliërs in de stad (blz 146-152)

32.   Camillus’ terugkeer (blz 152-171). Sterk inkorten. Klemtoon leggen op de ganzen van het Capitool en de uitspraak van Brennus: “Vae Vistic”.

33.   Manlius Capitolinus (172-177) mag je overslaan of later vertellen

34.   Hoe Praetextus zijn naam kreeg (blz 177-185). Mag je ook op een ander moment als apart verhaal vertellen.

35.   Manlis, de harde vader (blz 185-189). Mag je ook op een ander moment als apart verhaal vertellen.

36.   De heldendaad van Curtius (blz 189-190). Mag je ook op een ander moment als apart verhaal vertellen.

37.   Titus Manlius Torquatus (blz 191-193). Mag je ook op een ander moment als apart verhaal vertellen.

38.   Marcus Valerius Cirvinus (blz 193-194) mag je overslaan.

39.   Een ongehoorzame zoon (blz 194-199). Mag je ook op een ander moment als apart verhaal vertellen.

40.   Publius Decius Mus wijdt zich ten dode (blz 199-203). Dit kun je vertellen aansluitend aan het vorige verhaal (een ongehoorzame zoon), maar dan sterk ingekort.

41.   De dictator Papirius Cursor (blz 203-210) mag je overslaan.

42.   De Caudijnse passen (blz 210-217): zeker vertellen.

43.   De dronken fluitspelers (blz 218-220) Mag je ook op een ander moment als apart verhaal vertellen.

44.   Koning Pyrrhus en Cineas (blz 220-224): zeker vertellen

45.   Ridderlijke vijanden  en Rome op weg naar de wereldmacht (blz 224-236): zeker vertellen.

 

Hier een lijst van verhalen die aan bod kunnen komen. 

 

Romeinse sagen

                                                Aeneas

                                                Romulus en Remus

                                                De Sabijnse maagdenroof

                                                Tarpeia

                                                Horatii en Curiatii

                                                Tarquinius Priscus

                                                Gabii

                                                De Sibyllijnse boeken

                                                Lucretia

                                                Horatius Cocles

                                                Mucius Scaevola

                                                Cloelia

                                                De plebejers op de Heilige Berg

                                                Coriolanus

                                                Verginia

                                                De schoolmeester van Falerii

                                                Praetextus

                                                Manlius

                                                De dronken fluitspelers

                                                Camillus

                                                De ganzen van het Capitool

                                                Publius Decius Mus

                                                Pyrrhus

                                                Hannibal

                                                Scipio

                                               

                                Middeleeuwse sagen

                                                Volsungsage

                                                Parzival en Lohengrin

                                                Koning Arthur

                                                Tristan en Isolde

                                                Floris ende Blancefloer

                                                Karel ende Elegast

                                                Tijl Uilenspiegel (indien niet verteld in 3e en 4e klas)

                                                Reinaert de vos (indien niet verteld in 3e en 4e klas)

                                                Keizer Karel

 

Boeken

De boeken die je gebruikt voor de Romeinse verhalen zijn oké. Prisma is heel goed, Verba ook. 

Andere boeken die geschikt zijn: 

Zéér goed is het boek: Romeinse sagen en legenden, schatkamer van kunst en taal van Jo Claes (Davidsfonds)

Ook zeer goed, en geschikt om uitgebreid te vertellen in september is het boek: Aeneas, de vader van de Romeinen van Auguste Lechner (Fibula) (met dit boek kom je gemakkelijk een maand toe, maar met de Prismaversie van Dansté heb je ook voldoende (zie bovenaan in deze mail)

Voor de middeleeuwse verhalen: 

Van Aiol tot Zwaanridder van WP Gerritsen uitg. Sun

Mythen en sagen uit het oude Europa van D.L.Daalder (Prisma/Het Spectrum)

De Nibelungen en andere sagen van Edmund Mudrak (uitg Prisma)

Helden- en riddersagen van Evert de Bruin (uitg. Holland)

Ridders van de tafelronde van Frank Herzen (Van Goor - Fibula)

Koning Arthur van Jaap ter Haar (uitg De Haan)

Tristan en Isolde van Jaap ter Haar (Van Holkema en Warendorf)

De mooiste mythen en sagen uit de middeleeuwen (Verba)

 

Sommige boeken heb ik gescand. Als je ze nodig hebt en niet vindt in een bib of winkel,  stuur ik je een link om ze te downloaden. 


 

Wereldoriëntatie 2e-3e klas

Dit jaar sta ik in de 2de en 3de klas van de Steinerschool. Het schooljaar beginnen we met de boerderijperiode en daarmee dat ik u ook een mailtje zend. Ik vroeg mij af of u nog documentatie hebt over deze periode. Het zou alvast een grote hulp zijn. Ik heb al heel wat documentatie en boeken gevonden over deze periode, maar ik vind het moeilijk om het tot een samenhangend geheel te vormen (30-08-2013)

 

Het is ongeveer 30 jaar geleden dat ik nog een boerderijperiode gegeven heb. Op enkele tekeningen na heb ik geen materiaal meer daarover liggen. 

Waarom ik daarna geen specifieke boerderijperiode meer heb gegeven is te wijten aan het feit dat de hedendaagse boerderijen niet meer hetzelfde te bieden hebben als de vroegere bedrijven. Het is allemaal veel mechanischer en ook eenzijdiger geworden. De bedrijven zijn zich steeds meer gaan specialiseren en dikwijls staan ze ook onder contract van veevoederbedrijven. Echte gemengde bedrijven zijn nog weinig te vinden, tenzij enkele biobedrijven. Heb je zo'n bedrijf in de omgeving, dan kun je daarover wel een periode geven, in samenspraak met de boer/boerin. Je kunt dan de verschillende activiteiten op de boerderij koppelen aan de seizoenen of aan de maanden van het jaar, zoals je hieronder kunt zien. In feite kun je je boerderijperiode dan opdelen in 4 weken: in elk seizoen 1 week. 
 

Wat ik wel regelmatig gedaan heb is een weroperiode over het jaar (maanden en seizoenen), zowel in 2e als 3e klas. 

Een onderdeel van de bespreking over elke maand ging over het boerenleven. Met twee facetten daarin: hoe ik dat als kind beleefd heb (vorm van geschiedenis) en hoe dit tegenwoordig op de boerderij aan toe gaat (wereldoriëntatie). 
 

Per maand (of seizoen) kun je dan een aantal facetten bespreken en klasgesprekken organiseren: 

- de naam van de maand (vooral 3e klas)

- het aantal dagen en weken

- de feesten in die maand (september bv. Michaëlsfeest, oktober = werelddierendag, november = sint-Maarten, december = Sinterklaas, Kerstmis enz. )

- wie van de klas verjaart in die maand

- de natuur in die maand (vogeltrek, oogst, fruit, groente, vallen van de bladeren, kastanjes, paddenstoelen, enz.)

- het boerenleven in die maand (bv september = oogst van appelen en peren, tegenwoordig nog één of twee maaibeurten van het gras en bemesting ervan, oogst van groente als pompoenen, tomaten en andere in buitenteelt, .... oktober = oogst van de mais, inzaaien bodembedekkers (luzerne, klaver enz.) ... Denk ook aan de jaarmarkten (dikwijls in sept-okt)  in verschillende streken, waar jonge dieren te koop aangeboden worden: paarden, ezels, geiten, schapen enz. 

- meten van de temperatuur buiten, noteren welke dagen het geregend/gesneeuwd, gehageld heeft of de zon scheen, het korten en het lengen van de dagen laten ontdekken. 

Je kunt een kalender maken waarop verjaardagen staan, waarop ook staat welke groente en welk fruit er in overvloed was, welk weer het was enz. De kalender maak je in de periode, het aanvullen van de gegevens gebeurt het hele jaar door (vakanties uitgezonderd). 

Je kunt zelfs een klaskalender maken waarop je schrijft welke liederen er in een bepaalde maand aangeleerd zijn, of welke verhalen je verteld hebt. Zo krijgen de kinderen een goed gevoel van wat een schooljaar inhoudt. 

Als je klasgesprekken organiseert: eerst zelf jouw ervaringen vertellen en dan de kinderen laten vertellen. (Niet elk kind hoeft elke dag aan het woord te komen, je moet ook de tijdsduur van zulke klasgesprekken beperken). 

- er zijn ook rijmgedichten van elke maand én van elk seizoen

en over Wero: 

Om een samenhangend geheel te krijgen is het dus het beste om dat per maand of per seizoen te doen.