Ritmische rijmgedichten over de zon en de vier windstreken

 

(voor het eerste, tweede of derde leerjaar lagere school; groep 3, 4 of 5)

 

versvoet:   jambe (kort-lang) en trochee (lang-kort).

De eerste beklemtoonde lettergreep van elke regel is onderlijnd.

ritme: 3-telmaat voor jambe en trochee.

 

Deze gedichten kunnen gebruikt worden in :

taallessen

muzieklessen (ook voor improvisatieoefeningen)

ritmiekles (stap- en klapoefeningen)

wereldoriƫntatie (WO)

mondelinge herhalingslessen

 

 

 

 

De zon en de vier windstreken

 

In 't oosten gaat de zonne op,

In 't zuiden staat ze hoog ten top,

In 't westen gaat ze 's avonds onder,

Zo verricht de zon haar dagelijks wonder.

***

Maar nooit zien wij vanuit dez' oorden

De zonne staan in 't ijzig noorden.

 

 

 

 

De noordenwind

 

Geboren ben ik aan de pool,

In 't noorden waar ik mij verschool.

Koude blaas ik om me heen,

De mensen klagen steen en been.

 

 

 

De zuidenwind

 

Trek uit die jas, trek uit die trui,

En leg je in 't zonneke, lekker lui,

Want warmte voer ik uit het zuiden,

't Is goed voor mensen, dieren, kruiden.

 

 

 

De oostenwind

 

Daar kom ik aan, de oostenwind,

Ik breng altijd standvastig weer.

Toch ben ik niet geliefd, bemind,

Want ik doe oor en lippen zeer.

 

 

 

De westenwind

 

Laat mij maar over 't water gaan,

Ik voer de natte wolken aan.

Ik keer en draai,

Ik tol en zwaai,

Ik werk het meest van allemaal.

***

Door mij valt d' oogst nooit tegen,

Want ik breng malse regen.

 

 

 

 

 

cielen.eu 10-08-2007