https://cielen.eu/home/pedagogie-in-de-pers.html

 

Hoe een ‘krapuulschool’ een ‘eliteschool’ werd

De reden dat het onderwijs achteruitgaat, is op geen enkele checklist van de inspectie terug te vinden. We weten in Vlaanderen weinig tot niets over de kwaliteit van onze scholen, kaart Wim Coenen aan.

 

WIM COENEN

Wie? Leerkracht Nederlands voor anderstaligen, Engels en Deens.

 

Wat? Scholen die kiezen voor een consequent en menselijk reglement boeken leerwinst, scholen die zweren bij nutteloze checklists, niet.

 

Mijn oudere broers werden om ideologische redenen naar een krakkemikkige ‘staatsschool’ gestuurd. Toen ik aan diezelfde school afstudeerde, was ze al verveld van een moeilijke middenschool tot een degelijk atheneum. Intussen is de ‘krapuulschool’ (dixit de katholieke goegemeente van het dorp) van weleer de ‘eliteschool’ van de regio geworden. De drie concurrerende katholieke scholen moesten jaren geleden noodgedwongen fuseren, omdat ze te weinig leerlingen hadden.

 

Dit verhaal sluit aan bij het opiniestuk van de psycholoog Wouter Duyck, die vindt dat leren opnieuw centraal moet staan in het onderwijs (DS 7 september). Eind jaren 80 besliste de toenmalige directeur van mijn middenschool om in te zetten op het gelijkheidsbeginsel op een manier die in het gemeenschapsonderwijs niet vaak en in het katholieke onderwijs haast nooit werd toegepast: een streng, maar rechtvaardig en menselijk schoolreglement en een schoolteam dat erin geloofde.

 

Gelijke straffen voor gelijke inbreuken, of het nu om een leerling uit 4 bso houtbewerking of 4 aso Latijn ging. Dat klinkt logisch, maar dat was en is het niet: in 1989 kreeg een houtbewerker met een vlindermes op zak dezelfde straf als een latinist met een vlindermes en was de discussie over het ‘waarom’ geen issue. Iedere zestienjarige en iedere ouder begrepen toen dat het fout was om een wapen te dragen. Er hoefde dus geen uitgebreid rondje langs het CLB en de zorgcoördinatie te volgen: een dag schorsing (mét bijbehorende schooltaken) was het gevolg, de recidive was minimaal.

 

In mijn school was er ook een voor die tijd heel progressief en menselijk beleid rond pesten: geen straffen, maar een gesprek met de klastitularis en een goede manier om de groep erbij te betrekken en, opnieuw, geen rondjes bij zorgbegeleiders en het CLB. De kracht van dat beleid? Korte lijntjes, geen wachtlijsten voor psychosociale ondersteuning, maar doortastendheid en betrokkenheid van de leerkrachten. Die waren niet bezig met leerlingen in hokjes te stoppen en op volgfiches te zetten, en snapten dat een slachtoffer van pesten ook weleens een irritante pester durfde te zijn en dat de stoere ­metaalbewerker met de grote mond ook weleens een traantje durfde te laten vanwege zijn fragiele thuissituatie. Niets menselijks is leerlingen vreemd. Het zijn niet allemaal óf monsters óf frêle madeliefjes.

 

De school veranderde in een paar jaar tijd van probleemschool tot model­atheneum en dat dankzij een schoolreglement dat consequent werd toegepast. Oorbellen bij jongens? Moesten uit aan de schoolpoort. Lang haar bij jongens? Moest in een staart worden gebonden. Het gevolg was dat een paar stoere jongens die zich weigerden aan te passen, vertrokken naar een katholieke school een paar kilometer verderop. Plots begon de sfeer op school te veranderen: de leerkrachten werden niet strenger, de leerlingen werden niet braver, maar de duidelijkheid van een krachtig en consequent ­nageleefd reglement bracht mentale rust. In de tijd van mijn broers kon je de leerlingen die hoger onderwijs aanvatten nog op één hand tellen, maar toen werd het de regel. Waren wij slimmer geworden? Nee, maar door het heldere schoolreglement verschoof de focus van de school naar leren. Was dat niet de essentie?

 

Anno 2019 doet de school het uitstekend en is ze bijna drie keer zo groot als toen ik er schoolliep. Het strenge reglement is er nog steeds. Maar juist dat was een van de belangrijkste negatieve opmerkingen van de inspecteurs bij de laatste doorlichting. Historisch inzicht of meetbare resultaten doen er blijkbaar niet toe voor de Vlaamse schoolinspectie. Na de koepels (overmatige administratie) en de overheid (overmatig gedetailleerde eindtermen) een derde niveau dat op de schop mag.

 

Die ene rotte appel

 

De reden voor de structurele achteruitgang van ons onderwijs is op geen enkele checklist van geen enkele doorlichting terug te vinden. Wie legt me dit uit volgens de regels van de logica: als een handvol doorgelichte vakken voldoet, is een school schitterend bezig. Zo niet, moet ze een verbetertraject opzetten. Dus ook als (zoals doorgaans het geval is) minder dan 1 procent van de totale lesinhouden tegen het licht wordt ­gehouden, is die staal 100 procent representatief voor de school in kwestie. Jammer voor de directeur die zich moet verantwoorden voor die ene rotte appel die werd doorgelicht en fijn voor de fiere directeur van wie toevallig de topleerkracht werd doorgelicht. Volgens welke wetenschappelijke methode houdt dat steek? Meten is weten, maar willekeur meten is nutteloos en duur.

 

We weten in Vlaanderen weinig tot niets over de kwaliteit van onze scholen. Is er echt een doorlichting nodig om mij te vertellen dat school X dringend haar gevaarlijk gladde cafetariavloer moet aanpakken? Ben ik als ouder geholpen als ik weet dat één leerkracht economie in één welbepaalde school de leerdoelen benadert, maar niet haalt? Dat zegt niets over de uiteindelijke kansen van de leerlingen in kwestie. In wat voor gebureaucratiseerd Vlaanderen zijn we eigenlijk beland? Een land van leeuwenvlaggen, waterzooi en checklists.

 

Directeurs met een sterke visie en een goed team zijn in staat om de kwaliteit te waarborgen. En een centraal examen om het allemaal mooi te beoordelen? Daarvan zal niemand op mijn oude school wakker liggen. Leren is haar corebusiness, daar kan geen enkele afvinklijst tegenop.

 

-------------------------------------------------------------------------

NAWOORD LC

Het ligt niet zo zeer aan het schoolreglement dat de school erop vooruitgegaan is, maar aan het consequent handelen én aan het feit dat de nadruk kwam te liggen op datgene waarvoor de school in de eerste plaats dient, namelijk LEREN. Maar leren is niet het enige dat op school gebeurt. de school is ook deel van de maatschappij en kan dan ook niet anders dan aandacht besteden aan al wat het samenleven mogelijk moet maken. Hier is het schoolreglement de basis daarvoor, maar het kan ook anders door iedere medewerker te wijzen op zijn verantwoordelijkheid als mens, als volwassene en daarnaar te handelen.

------------------------------------------------------------------------

https://cielen.eu/home/pedagogie-in-de-pers.html