REKENEN 1e en 2e klas

Online oefenen

 

aftrekken beneden 5 (15 sommen)

aftrekken beneden 10 (55 sommen)

aftrekken beneden 10 puntoefening (55 sommen)

aftrekken tussen 10 en 20 (55 sommen)

aftrekken tussen 1 en 20 reeks 1 (20 sommen)

aftrekken tussen 1 en 20 reeks 2 (20 sommen)

aftrekken tussen 1 en 20 reeks 3 (20 sommen)

aftrekken tussen 1 en 20 reeks 4 (20 sommen)

aftrekken tussen 1 en 20 reeks 5 (20 sommen)

aftrekken tussen 1 en 20 reeks 6  sommen)

 

deeltafel van 2 (10 sommen)

deeltafel van 3 (10 sommen)

deeltafel van 4 (10 sommen)

deeltafel van 5 (10 sommen)

deeltafel van 6 (10 sommen)

deeltafel van 7 (10 sommen)

deeltafel van 8 (10 sommen)

deeltafel van 9 (10 sommen)

deeltafel van 10 (10 sommen)

deeltafels door elkaar reeks 1 (20 sommen)

deeltafels door elkaar reeks 2 (20 sommen)

deeltafels door elkaar reeks 3 (20 sommen)

deeltafels door elkaar reeks 4 (20 sommen)

deeltafels door elkaar reeks 5 (20 sommen)

 

maaltafel van 2

maaltafel van 3 (10 sommen)

maaltafel van 4 (10 sommen)

maaltafel van 5 (10 sommen)

maaltafel van 6 (10 sommen)

maaltafel van 7 (10 sommen)

maaltafel van 8 (10 sommen)

maaltafel van 9 (10 sommen)

maaltafel van 10 (10 sommen)

maaltafels door elkaar reeks 1 (20 sommen)

maaltafels door elkaar reeks 1 (20 sommen)

maaltafels door elkaar reeks 1 (20 sommen)

maaltafels door elkaar reeks 1 (20 sommen)

maaltafels door elkaar reeks 1 (20 sommen)

maaltafels door elkaar reeks 1 (20 sommen)

maaltafels van 1 tot10 door elkaar (130 sommen)

 

optellen beneden 10 (44 sommen)

optellen tussen 10 en 20 (55 sommen)

optellen tussen 1 en 20 reeks 1 (20 sommen)

optellen tussen 1 en 20 reeks 2 (20 sommen)

optellen tussen 1 en 20 reeks 3 (20 sommen)

optellen tussen 1 en 20 reeks 4 (20 sommen)

optellen tussen 1 en 20