LEERLIJNEN PERIODEONDERRICHT LAGERE SCHOOL

GERANGSCHIKT PER KLAS  (2006)

 

 

KLAS TRIMESTER VAK INHOUD                  OPMERKING
 EERSTE LEERJAAR  of  GROEP 3
1e klas 1e trimester Rekenen Getalbeelden tot 12 met oefeningen in de vier hoofdbewerkingen. Cijferdictees op bord en op blad. Met materialen werken en in ritmiek aan geheugentraining doen van de 4 hoofdbewerkingen. Vele opgaven moeten van buiten gekend zijn (automatisatie). Cijferdictees: van bij de aanvang véél aandacht voor de juiste schrijfwijze.
1e klas 1e trimester Rekenen De bewerkingstekens en oefeningen erop tot het getal 12. Cijferdictees en getaldictees Met materialen werken en in ritmiek aan geheugentraining doen van de 4 hoofdbewerkingen. Vele opgaven moeten uit het hoofd gekend zijn (automatisatie).
1e klas 1e trimester Schrijven (technisch aspect) Gebonden schrift aanleren vanuit vormtekenen eerst op tekenpapier, dan op speciale bladeren met lijnen. Dagelijks minstens 3 opgaven. Eerst met kleurpotlood, dan al snel met dun zwart tekenpotlood (HB)
1e klas 1e trimester Taal (leren lezen en spellen) Letterbeelden vanuit sprookjes in 4 lettertypes: 2 periodes in eerste trimester. Globaalzinnen op bord om te lezen en letterrijen en woordrijen. Letterdictees De letterbeelden worden in deze fase nog 'getekend'. De kleine drukletter al selectief gebruiken om te lezen. De grote drukletter mag in deze fase ook nog 'getekend' worden door de kinderen.
1e klas 1e trimester Taal (leren lezen en spellen) Globaal lezen fabels samen met 2e klas. Daarin globaalwoorden herkennen. De gekende letters herhalen en inoefenen. Letterdictees Samen met tweede klas
1e klas 2e trimester Rekenen De vier hoofdbewerkingen in talloze opgaven, mondeling en schriftelijk. Eerst samen oplossen, dan individueel. Mondelinge rekenverhaaltjes met één opgave per verhaal. Tot het getal 12.Cijferdictees en getaldictees Met materialen werken en in ritmiek aan geheugentraining doen van de 4 hoofdbewerkingen. Vele opgaven moeten van buiten gekend zijn (automatisatie).
1e klas 2e trimester Rekenen Getallenreeks uitbreiden tot 24 voor het zuivere hoofdrekenen. Voor het schriftelijke hoofdrekenen tot 20. Zonder extra aandacht aan de overbrugging van het tiental.  Met materialen werken en in ritmiek aan geheugentraining doen van de 4 hoofdbewerkingen. Vele opgaven moeten van buiten gekend zijn (automatisatie).
1e klas 2e trimester Schrijven (technisch aspect) Van vormtekenen naar gebonden schrift overgaan. Dagelijks oefenen. Deze oefeningen staan los van wat in de taalperiode aangeboden wordt. Voor (sommige) kinderen geleidelijk aan de vulpen invoeren
1e klas 2e trimester Taal (leren lezen en spellen) Laatste letterbeelden vanuit sprookjes in 4 lettertypes indien dit nog niet in eerste trimester gebeurd is. Globaalzinnen op bord om te lezen en woordrijen. Letterdictees, woorddictees De letterbeelden worden in deze fase nog 'getekend'
1e klas 2e trimester Taal (leren lezen en spellen) Tweeklanken en klanken die met 2 of meer klinkers (letters) geschreven worden, vanuit letterbeelden. AU - OU - EI - IJ - EU - IEUW - EEUW - enz. Globaalzinnen op bord en woordrijen. Letterdictees, woorddictees. Korte leesteksten aanbieden op bord en/of gedrukt. Leesboeken aanbieden. De kinderen hoeven nog niet exact te weten wanneer OU of Au wordt geschreven. Zo ook voor IJ en EI. 
1e klas 2e trimester WO De tijd: delen van de dag, dagen van de week, de maanden.  Samen met de tweede klas
1e klas 3e trimester Rekenen Nog veel opgaven over de vier hoofdbewerkingen in de getallenreeks tot 24 (vooral tot 20). Met veel aandacht voor de overbrugging van het tiental. Eerste korte rekenverhaaltjes schriftelijk. Mondelinge rekenverhalen met verschillende bewerkingen binnen 1 verhaal. Eerste aanzetten tafels, vooral van 2.  Met materialen werken en in ritmiek aan geheugentraining doen van de 4 hoofdbewerkingen. Vele opgaven moeten van buiten gekend zijn (automatisatie), ook opgaven met overbrugging van tiental uit het hoofd leren.
1e klas 3e trimester Rekenen Hoofdrekenen met schriftelijke neerslag tot 24 en met veel aandacht voor de overbrugging van het tiental. De tafels van vermenigvuldiging en deling van 2, 3, 4, 5, 6 tot het getal 24 (ongeveer). Met materialen werken en in ritmiek aan geheugentraining doen van de 4 hoofdbewerkingen. Vele opgaven moeten van buiten gekend zijn (automatisatie) ook opgaven met overbrugging van tiental uit het hoofd leren.
1e klas 3e trimester Schrijven (technisch aspect) De gebonden hoofdletters extra oefenen in combinatie met vormtekenen. Dagelijks oefenen. Schriftelijk, maar ook met andere middelen (touwtjes, kettinkjes enz) De geschreven hoofdletter wordt intensiever geoefend in de tweede klas, eerste trimester.
1e klas 3e trimester Taal (leren lezen en spellen) Lezen: teksten over elk kind aanbieden op bord en gedrukt. Veel lezen klassikaal en individueel. Letterdictees, woorddictees. Woordrijen. Globaalzinnen.  Klassikaal lezen: steeds aan het bord; zeer korte momenten per dag. Individueel lezen op alle mogelijke momenten, ook in de namiddag.
1e klas 3e trimester Taal (schrijven) Creatief schrijven: Korte briefjes, korte tekstjes, korte waarnemingstekstjes, korte rekenverhaaltjes opschrijven en lezen.  
1e klas 3e trimester WO Naar keuze: dieren bij voorkeur of andere onderwerpen. Bij voorkeur wilde dieren die ook een rol spelen in sprookjes, legenden en fabels.  Kan samen met de tweede klas.
TWEEDE LEERJAAR of GROEP 4
2e klas 1e trimester Rekenen Geleidelijke uitbreiding van de getallenreeks tot 100. Hoofdrekenen. Veel schriftelijke opgaven in gevarieerde modellen. Rekenverhalen mondeling en schriftelijk. Nog geen overbrugging van het tiental boven de 20. Uitbreiden tot 30 met veel oefeningen in de 4 hoofdbewerkingen. Dan tot 40 uitbreiden en zo verder.
2e klas 1e trimester Rekenen Tafels van vermenigvuldiging en deling. Vanuit ritmische getallenrijen, werken met beelden, werken met stervormen, werken vanuit tellen (getallenrijen in verschillende lengten), tafels van vermenigvuldiging en deling noteren in volgorde. Ondertussen nog veel oefeningen over optellen en aftrekken. Overschrijding van het tiental boven 20 in analogie met overschrijding tiental onder 20. Rekenverhaaltjes In ritmiek de tafels intensief oefenen: zowel vermenigvuldiging als deling.
2e klas 1e trimester Taal Clusters (medeklinkers), vooraan, achteraan, midden in een woord. Woordrijen en eigen teksten. Goed onderscheid tussen klinkers en medeklinkers maken. Dictees over deze leerstof.  
2e klas 1e trimester Taal Verdelen in lettergrepen. 1 lettergreep, 2 lettergrepen, 3 lettergrepen enz.  Woordrijen en eigen teksten. Dictees over deze leerstof. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
2e klas 1e trimester Taal Open en gesloten lettergrepen. Vertrekken van de meervoudsvorm van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Woordrijen en eigen teksten. Dictees.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
2e klas 1e trimester WO Fabels lezen, navertellen, schrijven en tekenen. Spelproblemen wel laten opmerken, maar geen oefeningen daarop geven.  Samen met de eerste klas
2e klas 2e trimester WO De tijd: dagen, maanden, seizoenen. Gedichten daarover. Kalender maken.  Samen met de eerste klas
2e klas 2e trimester Rekenen Tafels van vermenigvuldiging en deling verder zetten tot 10 of tot 12. Veel mondelinge en schriftelijke opgaven in de vier hoofdbewerkingen. Optellen en aftrekken met overschrijding tiental. Rekenverhaaltjes, rekendictees. Het gebruik van de computer kan vanaf nu ingevoerd worden om tafels te oefenen. Maar kan ook voor de andere bewerkingen.
2e klas 2e trimester Rekenen Veel gevarieerde oefeningen op de vier hoofdbewerkingen. Mondeling en schriftelijk. Veel opgaven over de overschrijding van het tiental. Rekenverhalen, rekendictees, gevarieerde schrijfwijzen. Tafelvierkanten.  
2e klas 2e trimester Taal Observatieteksten schrijven. Daaruit diverse spelproblemen behandelen. (o.a. open en gesloten lettergrepen - eind-d/-t - tweeklanken). Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
2e klas 2e trimester Taal Spelling eind-d/t. vanuit meervoudsvorm van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden; vanuit vervoegde vorm van bijvoeglijke naamwoorden. Woordrijen maken. Veel eigen teksten schrijven en die als bron gebruiken om spelproblemen te oefenen. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
2e klas 3e trimester Rekenen Overgang van het schriftelijke hoofdrekenen naar het cijferen. Maar de oplossingen worden nog steeds gezocht via hoofdrekenen. Dus nog niet echt cijferrekenen. Dit geldt voor de vier hoofdbewerkingen. Véél opgaven geven. Tafelvierkanten.  
2e klas 3e trimester Taal Ou- en au-woorden, ei- en ij-woorden. Eu en ui. Auw, ouw, eeuw, ieuw (waneer een ou/au of ei/ij wordt geschreven is nog niet aan de orde. Wel woordenrijen maken met de verschillende klanken (fonemen); woorden met speciale schrijfwijzen. Letters die geschreven worden maar niet uitgesproken worden. Klanken die er niet staan maar die we wel horen (bv. Bureau). Bijzondere spelvormen.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
2e klas 3e trimester Taal Woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, werkwoord. Eigen teksten als bron voor spelopdrachten. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
2e klas 3e trimester WO Dierkunde Kan samen met eerste of derde klas
DERDE LEERJAAR of GROEP 5
3e klas 1e trimester Rekenen Getallenreeks uitbreiden tot 1.000. Getalnotatie: eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen enz.. Getallendictees. Cijferrekenen aanbrengen. Eerst de optelling, dan de aftrekking. Dan beide door elkaar. Eerst met twee getallen maar vrij snel langere reeksen geven bij de optelling, maar niet bij de aftrekking. Tafelvierkanten.  
3e klas 1e trimester Rekenen Cijferen: de trapvermenigvuldiging. Ook veel opgaven over optelling en aftrekking. Bij de aftrekking leren dat een punt boven het onderste cijfer ook kan bijgeteld worden in plaats van afgetrokken.Tafelvierkanten.  
3e klas 1e trimester Taal De 10 woordsoorten, nog niet in detail. Zelf woorden zoeken, woordrijen maken, daarna de woordsoorten herkennen. Dagelijks eigen teksten, daaruit spelproblemen halen. Nog geen grammaticale regels. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.  Kan samen met vierde en vijfde klas. 
3e klas 1e trimester Taal Verschil tussen klinker en medeklinker. Tweeklanken. Klanken met twee klinkers geschreven. Clusters. Splitsen in lettergrepen. Open en gesloten lettergrepen. Eind -d/t. Dictees. Eigen teksten als bron voor spelopgaven.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
3e klas 1e trimester WO geschiedenis Keuze uit: oude en nieuwe ambachten, geschiedenis van de woning, geschiedenis van het geld, geschiedenis van het meten. Plaatselijke geschiedenis aan de hand van relicten. De dagen en de maanden : oorsprong van de namen.   
3e klas 2e trimester Rekenen Van tafeldokter tot staartdeling. Ook veel opgaven over optelling, aftrekking en vermenigvuldiging.   
3e klas 2e trimester Rekenen Metend rekenen: lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, geld, … het gebruik van de komma (decimale breuk) Samen met de vierde klas. Zeer veel doen en noteren.
3e klas 2e trimester Taal Het zelfstandig naamwoord, meervoud en enkelvoud. Het bijvoeglijk naamwoord bij het zelfstandig naamwoord als kwaliteit. Het werkwoord in de derde persoon enkelvoud: veel zinnen maken over diverse onderwerpen.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
3e klas 2e trimester Taal Creatief schrijven. Vanuit de waarneming en het doen. Deze teksten ook gebruiken als bron voor spelopdrachten.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
3e klas 2e trimester WO dierkunde Verhalen en beschrijvingen over het leven van enkele dieren naar keuze. Wilde dieren die dicht bij de mensen leven, bijvoorbeeld: rat, slak, egel, eekhoorn, houtduif enz.  Samen met de vierde klas
3e klas 3e trimester Rekenen Breuken. Alleen verdelen en komen tot begrip stambreuk. Daarna uitbreiding naar echte breuken.  Zeer aanschouwelijk werken en zéér veel doen. 1 week met ronde vormen, 1 week met vlakke vormen en 1 week met lijnvormen. Véél tekenen.
3e klas 3e trimester Rekenen Gecombineerde opgaven met daarin staartdeling, trapvermenigvuldiging, aftrekking en optelling. Veel oefeningen als herhaling op breuken en metend rekenen. Veel opgaven over optelling en aftrekking met komma.  De opgaven moeten niet moeilijk zijn. Tempo is belangrijker dan het kunnen oplossen van moeilijke oefeningen. 
3e klas 3e trimester Taal Woordsoorten: zelfstandig naamwoord (de- en het-woorden, meervoud-enkelvoud, bijvoeglijk naamwoord (trappen van vergelijking), werkwoord noemvorm en ik-vorm), lidwoorden (de- en het-woorden, gebruik van "de" bij meervoudsvormen, "een" bij alle enkelvoudsvormen en "het" bij alle verkleinwoorden). Woordrijen maken. Eigen teksten schrijven. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
3e klas 3e trimester Taal Het persoonlijk voornaamwoord. De vervoeging van het werkwoord in samenhang met het voornaamwoord. Het werkwoord: vervoegen in Toeristentijd (TT) en Verteltijd (VT). Eigen teksten schrijven. Deze als bron van speloefeningen gebruiken. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
VIERDE LEERJAAR of GROEP 6
4e klas 1e trimester Rekenen Cijferrekenen met komma in de vier hoofdbewerkingen (nu ook bij trapvermenigvuldiging en staartdeling). Hoofdrekenen in de vier bewerkingen zonder komma. Tafelvierkanten, tafeldokters, rekenverhalen, rekendictees. Veel trapvermenigvuldigingen met komma, veel staartdelingen met komma.   
4e klas 1e trimester Rekenen Breuken. De vier hoofdbewerkingen met breuken. De breukenregels. Breukentafels. Cijferen: de vier hoofdbewerkingen met komma's: veel opgaven.   
4e klas 1e trimester Taal De 10 woordsoorten. Met enkele details zoals: bepaald en onbepaald lidwoord, hoofd- en rangtelwoord. Zelf de worden zoeken in de woordsoorten en de woordsoorten herkennen in zinnen. Eigen teksten schrijven. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.  Samen met de vijfde klas. Kan ook samen met derde, vierde en vijfde klas. 
4e klas 1e trimester Taal Het zelfstandig naamwoord: enkelvoud-meervoud, verkleinwoorden. Bijvoeglijk naamwoord: trappen van vergelijking in onverbogen en verbogen vorm, bijvoeglijk naamwoord als gezegde. Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijk naamwoord als bijwoord bij werkwoord. Het telwoord: hoofdtelwoord-rangtelwoord. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
4e klas 1e trimester WO geschiedenis Eigen geschiedenis: littekens, eerste herinnering, eerste schooldag, huis, dorp of wijk, herinneringen van de ouders, herinneringen van de grootouders, herkomst voor- en familienaam. Geschiedenis van de school. Geschiedenis van Kalmthout. Begrippen in verband met tijdrekening. Bekende figuren uit de voorbije eeuwen en wat er van hen nu nog merkbaar is.   
4e klas 1e trimester WO plantkunde Herfstperiode. Mens en plant in mythologie, Le Papillon et la Fleur, de oerplant volgens Goethe, De mens als omgekeerde plant, de plantendelen, de plantenfamilies in samenhang met de ontwikkeling van een mens, zwammen, schimmels en gist, mos en turf, wier en algen, korstmossen, 't Groeit overal entwat, varens, paardenstaarten en wolfsklauwen, naaktzadigen, spar en den, cipres en thuja, hulst en taxus.  
4e klas 2e trimester Rekenen Alle bewerkingen met breuken. Gelijknamig maken, breuken vereenvoudigen. Cijferen: de vier hoofdbewerkingen met komma's: veel opgaven.  
4e klas 2e trimester Taal Het werkwoord. Vervoeging in OTT, OVT en OTkT. Eigen teksten schrijven. Teksten omzetten van OTT in OVT en vice versa. Hulpwerkwoorden gaan en zullen bij de toekomende tijd. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
4e klas 2e trimester Taal Creatief schrijven. Vertrekkend vanuit de vijf zintuigen. Deze teksten ook gebruiken als bron om spellingregels te oefenen. Dictees.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
4e klas 2e trimester WO dierkunde Verhalen en beschrijvingen over het leven van enkele dieren naar keuze. Wilde dieren die dicht bij de mensen leven, bijvoorbeeld: rat, slak, egel, eekhoorn, houtduif enz.  Samen met de derde klas.
4e klas 3e trimester Rekenen Metend rekenen: lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, geld, … het gebruik van de komma (decimale breuk) Samen met de derde klas. Zeer veel doen en Oefeningen met bewerkingen en herleidingen.
4e klas 3e trimester Rekenen Alle bewerkingen met breuken en alle bewerkingen met cijferrekenen. Hoofd- en cijferrekenen met speciale uitkomsten. Toepassingen op metend rekenen met alle soorten bewerkingen.  
4e klas 3e trimester Taal Het werkwoord. Vervoeging in OTT, OVT, OTkT en VTT, VVT en VTkT. Eigen teksten schrijven en die als bron voor spelopgaven gebruiken. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
4e klas 3e trimester Taal Zwakke en sterke werkwoorden. De uitgang van het werkwoord in OTT en OVT. Stam van het werkwoord is gelijk aan noemvorm min de uitgang -en. De regel van 't kofschip. De zwakke werkwoorden in de OVT. De OVT van de hulpwerkwoorden hebben, zijn en zullen. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
4e klas 3e trimester WO aardrijkskunde Van de beschrijving van de eigen nabije plek tot België. Het ontwikkelen van eigen landkaarten. De klas, de school, grondplan van de school, de wijk, het dorp. Beschrijving van Kalmthout: het wegennet, de wijken, de organisatie, het bestuur, de hydrografie, de omliggende gemeenten en hun samenwerkingsverbanden met Kalmthout. De provincie Antwerpen en de andere Belgische provincies. De Gewesten. België.   
VIJFDE LEERJAAR of GROEP 7
5e klas 1e trimester Rekenen Alle soorten breukenoefeningen met herleiden van de uitkomst tot staartdeling en decimale breuk. Berekenen tot op 2 cijfers na de komma. Alle vormen van cijferrekenen met komma.   
5e klas 1e trimester Rekenen De regels van deelbaarheid. Oefeningen op cijferrekenen en breuken. Breuken en breukenuitkomsten omzetten in decimale breuken.  
5e klas 1e trimester Taal De 10 woordsoorten. Met meer details dan vierde klas. Herhaling van de werkwoorden. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.  Samen met de vierde klas. Kan ook samen met derde, vierde en vijfde klas.
5e klas 1e trimester Taal Het zelfstandig naamwoord: geslacht, vervangen door gepast voornaamwoord, enkelvoud-meervoud, verkleinwoorden. Verschillende soorten zelfstandige naamwoorden: eigennamen, stofnamen, verzamelnamen, persoonsnamen. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
5e klas 1e trimester WO fysica Gespreid over 2 schooljaren: DEEL 1: Akoestiek, lucht en luchtdruk, warmte en koude, evenwicht, katrollen, hefbomen, magnetisme, elektriciteit. DEEL 2: licht, kleurenleer, camera obscura, gezichtsbedrog. Samen met de zesde klas
5e klas 1e trimester WO geschiedenis Gespreid over 2 schooljaren. DEEL 1: Oude culturen. Mesopotamië (Gilgamesj), Perzië (Zarathustra, Mithra), Indië (Hindoeïsme, Boeddha), Egypte (Dodenboek, Ramses, Echnaton, Toet-anch-Amon),  Kreta (Minotauros), Griekenland (Homeros, Perikles, Plato, Aristoteles, Alexander de Grote). DEEL 2: Romeinse tijd en Middeleeuwen. Etrusken, Romeinse koningen, De Republiek, Caesar, Augustus en de keizers, christendom, jodendom en diaspora, islam en Mohammed, Clovis en Merovingers, Karel de Grote, middeleeuwse konings- en heldensagen (o.a. Arthur, Parsival e.a.), Kruistochten (Godfried van Bouillon en Saladin), burchten, steden en kathedralen, Guldensporenslag, Keizer Karel.  Samen met de zesde klas
5e klas 2e trimester Meetkunde Metend rekenen: passer en lat. Cirkel en verdelingen van de cirkel. Stervormen. Tetraëder, hexaëder, octaëder, dodekaëder, icosaëder, caleidocyclus  
5e klas 2e trimester Rekenen Delers van een getal, gebrekkige, volmaakte en overvloedige getallen. Priemgetallen, Grootste Gemene Deler, Kleinste Gemeen veelvoud, Egyptisch rekenen, binaire getallen  
5e klas 2e trimester Taal Het werkwoord: directe en indirecte rede. De OVTkT en de VVTkT. De imperatief. De aanvoegende wijs (subjonctif). Het onvoltooid deelwoord en het voltooid deelwoord. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
5e klas 2e trimester Taal Het werkwoord: de passieve vorm. Vervoeging van het werkwoord in actieve en passieve vorm. De volledige vervoeging van het werkwoord in alle wijzen, vormen en tijden. Dictees. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
5e klas 2e trimester WO astronomie De sterrenbeelden tussen Poolster en Dierenriem: Draak-Kleine Beer-Grote Beer-Perseus-Cepheus-Cassiopeia-Andromeda-Pegasus-Boötes-Voerman-Zwaan-Lier-Hercules. De sterrenbeelden van de Dierenriem: Ram-Tweelingen-Kreeft-Leeuw-Maagd-Weegschaal-Schorpioen-Boogschutter-Steenbok-Waterman-Vissen. Twee sterrenbeelden ten zuiden van de Dierenriem: Orion en Grote Hond Samen met de zesde klas. In het jaar dat er geen mineralogie wordt gegeven.
5e klas 2e trimester WO mineralogie Graniet en basalt; kwarts, mica, veldspaat en calciet; organisch gesteente; metallische mineralen; zout; fluorescerende mineralen; lichtbrekende mineralen; mineralen met elektrische eigenschappen; gemakkelijk te bewerken mineralen; 12 stenen met historische achtergrond; edelstenen, sieraden en juwelen. Samen met de zesde klas. In het jaar dat er geen astronomie wordt gegeven.
5e klas 3e trimester Rekenen Breuken en decimale breuken. Periodes bij priemgetallen. Herhalingen alle bewerkingen met breuken, cijferrekenen en hoofdrekenen.  
5e klas 3e trimester Rekenen Breuken en decimale breuken. Periodes bij priemgetallen. Herhalingen alle bewerkingen met breuken, cijferrekenen en hoofdrekenen.  
5e klas 3e trimester Taal De taalkundige ontleding: de woordsoorten herkennen in teksten. Creatief schrijven naar aanleiding van gelezen teksten. Zelf correcties aanbrengen. De uitgave ervan verzorgen. Illustraties toevoegen. Dictees.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
5e klas 3e trimester Taal De verschillende soorten voornaamwoorden. Overeenkomst tussen onderwerp en persoonsvorm. Dictees. Toneel.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
5e klas 3e trimester WO aardrijkskunde De Europese landen. Eerst herhaling België. Dan de buurlanden: Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Dan de verder gelegen landen in groepen: Scandinavië en Noord-Europa, Iberië en Zuid-Europa. Oost-Europa.  Geografische en culturele beschrijvingen.  
5e klas 3e trimester WO plantkunde Lenteperiode. Eenzaadlobbige planten (bloemen), eenzaadlobbige planten (groenten), eenzaadlobbige planten (grassen granen), tweezaadlobbige planten: de roos en de rosaceae, vergelijking tussen lelie en roos, het geheim van de roos, fruit (rosaceae), de kruisbloemigen (groenten), de schermbloemigen (kruiden), Dodoens en Linnaeus, Redouté, Tristan en Isolde.   
ZESDE LEERJAAR of GROEP 8
6e klas 1e trimester Meetkunde De vlakke figuren. Tekenen, eigenschappen en berekenen.   
6e klas 1e trimester Rekenen Het getal 100. Procentberekening, winst en verlies, korting, Intrestberekening, kapitalisatie, rente. Stapelbreuken, repeterende breuken. Breukenbewerkingen en decimale breuken. Uitkomsten van breuken omzetten in decimale breuken  
6e klas 1e trimester Taal De zinsbouw. De redekundige ontleding volledig. Dictees.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
6e klas 1e trimester WO MENSKUNDE Via experimenten volgende zaken ontdekken: zintuigen, ademhalingstelsel, bloedsomloop, beendergestel, spijsvertering, hygiëne. De voortplanting wordt verhalend en in gesprekken behandeld. Deze periode kan ook in 2e of 3e trimester behandeld worden.
6e klas 1e trimester WO fysica Gespreid over 2 schooljaren: DEEL 1: Akoestiek, lucht en luchtdruk, warmte en koude, evenwicht, katrollen, hefbomen, magnetisme, elektriciteit. DEEL 2: licht, kleurenleer, camera obscura, gezichtsbedrog. Samen met de vijfde klas
6e klas 1e trimester WO geschiedenis Gespreid over 2 schooljaren. DEEL 1: Oude culturen. Mesopotamië (Gilgamesj), Perzië (Zarathustra, Mithra), Indië (Hindoeïsme, Boeddha), Egypte (Dodenboek, Ramses, Echnaton, Toet-anch-Amon),  Kreta (Minotauros), Griekenland (Homeros, Perikles, Plato, Aristoteles, Alexander de Grote). DEEL 2: Romeinse tijd en Middeleeuwen. Etrusken, Romeinse koningen, De Republiek, Caesar, Augustus en de keizers, christendom, jodendom en diaspora, islam en Mohammed, Clovis en Merovingers, Karel de Grote, middeleeuwse konings- en heldensagen (o.a. Arthur, Parsival e.a.), Kruistochten (Godfried van Bouillon en Saladin), burchten, steden en kathedralen, Guldensporenslag, Keizer Karel.  Samen met de vijfde klas
6e klas 2e trimester Meetkunde De volumes: maken, tekenen, eigenschappen, berekenen. Wiskundige bewerkingen toegepast op de meetkunde.   
6e klas 2e trimester Rekenen Alle bewerkingen van cijferrekenen en breuken. De tafels van vermenigvuldiging in beeld gebracht. Meetkundige berekeningen. Rente, winst en verlies, korting…  
6e klas 2e trimester Taal Redekundige en taalkundige ontleding volledig (Herhaling). Dictees.  Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
6e klas 2e trimester WO astronomie De sterrenbeelden tussen Poolster en Dierenriem: Draak-Kleine Beer-Grote Beer-Perseus-Cepheus-Cassiopeia-Andromeda-Pegasus-Boötes-Voerman-Zwaan-Lier-Hercules. De sterrenbeelden van de Dierenriem: Ram-Tweelingen-Kreeft-Leeuw-Maagd-Weegschaal-Schorpioen-Boogschutter-Steenbok-Waterman-Vissen. Twee sterrenbeelden ten zuiden van de Dierenriem: Orion en Grote Hond Samen met de vijfde klas. In het jaar dat er geen mineralogie wordt gegeven.
6e klas 2e trimester WO mineralogie Graniet en basalt; kwarts, mica, veldspaat en calciet; organisch gesteente; metallische mineralen; zout; fluorescerende mineralen; lichtbrekende mineralen; mineralen met elektrische eigenschappen; gemakkelijk te bewerken mineralen; 12 stenen met historische achtergrond; edelstenen, sieraden en juwelen. Samen met de vijfde klas. In het jaar dat er geen astronomie wordt gegeven.
6e klas 3e trimester Rekenen Herhaling van alle soorten bewerkingen in rekenen en meetkunde. Getallenrijen: tafels, rij van driehoeksgetallen, vierkantsgetallen, viervlaksgetallen, Fibonacci. De combinatiedriehoek van Pascal.  
6e klas 3e trimester Taal Toneel. Herhaling redekundige en taalkundige ontleding. Leesteksten voor begrijpend lezen. Leesteksten voor expressief lezen.   
6e klas 3e trimester WO aardrijkskunde Alle landen van de wereld. Eerst herhaling Europa. Dan de landen van de andere continenten. Geografische en culturele beschrijvingen. Een wereldbol maken.   
6e klas 3e trimester WO gastronomie De vegetarisch-biologische keuken. De zesde klas kookt voor vijfde én zesde klas. De vijfde klas zorgt voor de afwas.  Samen met de vijfde klas. 

 

 

 

 

cielen.eu 10-08-2007