Luc Cielen Lukemieke Ward de Beer De Wingerd Rinkrank Contact Links

      

 LUC CIELEN

 

 

  Pedagogie    Lesvoorbereidingen     Leren lezen     Leren schrijven    Gedichten     Toneelstukken

  Schoolfeesten    Heiligenlegenden     Sterrenbeelden     Muziek     Lezingen    Info-Cielen   

 

 

 

 

Lesvoorbereidingen lagere school  (deze pagina is in voorbereiding)

Lesschema's en lesinhouden voor verschillende vakken in de lagere school. Nederlandse taal en taalbeschouwing, wiskunde, meetkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, plantkunde, dierkunde, menskunde, mineralogie, astronomie, fysica, Frans, Engels, vormtekenen, schilderen, boetseren, handwerk, tuinbouw, gastronomie.

 

Voor een bondig overzicht van de leerinhouden zie leerlijnen

 


 

Eerste leerjaar (groep 3)                                                     zie ook: eerste klas

Leren lezen  (in voorbereiding)

Leren schrijven  (in voorbereiding)

Taal fabels  (in voorbereiding)

Rekenen  (in voorbereiding)

W.O.  (in voorbereiding)

Cultuurbeschouwing (in voorbereiding)

Schilderen  (in voorbereiding)

Vormtekenen  (in voorbereiding)

Ritmiek  (in voorbereiding)

Muziek  (in voorbereiding)

Frans  (in voorbereiding)

Engels  (in voorbereiding)

Herhaling (in voorbereiding)

 


 

Tweede leerjaar (groep 4)                                                  zie ook: tweede klas

Taal  (in voorbereiding)

Taal fabels  (in voorbereiding)

Taal woordsoorten  (in voorbereiding)

Rekenen  (in voorbereiding)

W.O.  (in voorbereiding)

Cultuurbeschouwing (in voorbereiding)

Schilderen  (in voorbereiding)

Vormtekenen  (in voorbereiding)

Ritmiek  (in voorbereiding)

Muziek  (in voorbereiding)

Frans  (in voorbereiding)

Engels  (in voorbereiding)

Herhaling (in voorbereiding)

 


 

Derde leerjaar (groep 5)                                                     zie ook: derde klas

Taal  (in voorbereiding)

Taal woordsoorten (taalkundige ontleding)  (in voorbereiding)

Rekenen  (in voorbereiding)

Rekenen breuken  (in voorbereiding)

Rekenen metend rekenen  (in voorbereiding)

W.O.  (in voorbereiding)

Cultuurbeschouwing (in voorbereiding)

Schilderen  (in voorbereiding)

Vormtekenen  (in voorbereiding)

Ritmiek  (in voorbereiding)

Muziek  (in voorbereiding)

Frans  (in voorbereiding)

Engels  (in voorbereiding)

Herhaling (in voorbereiding)

 

 


 

Vierde leerjaar (groep 6)                                                    zie ook: vierde klas

Taal  (in voorbereiding)

Taal woordsoorten (taalkundige ontleding)  (in voorbereiding)

Taal grammatica  (in voorbereiding)

Rekenen  (in voorbereiding)

Rekenen breuken  (in voorbereiding)

Rekenen metend rekenen  (in voorbereiding)

W.O. Geschiedenis  (in voorbereiding)

W.O. Aardrijkskunde  (in voorbereiding)

W.O. Plantkunde  (in voorbereiding)

Cultuurbeschouwing (in voorbereiding)

Schilderen  (in voorbereiding)

Vormtekenen  (in voorbereiding)

Ritmiek  (in voorbereiding)

Muziek  (in voorbereiding)

Frans  (in voorbereiding)

Engels  (in voorbereiding)

Herhaling (in voorbereiding)

 

 


 

Vijfde leerjaar (groep 7)                                                      zie ook: vijfde klas

Taal woordsoorten (taalkundige ontleding)  (in voorbereiding)

Taal zinsbouw en redekundige ontleding  (in voorbereiding)

Taal grammatica  (in voorbereiding)

Rekenen  (in voorbereiding)

Rekenen breuken  (in voorbereiding)

Meetkunde  (in voorbereiding)

W.O. Plantkunde  (in voorbereiding)

W.O. Geschiedenis  (in voorbereiding)

W.O. Aardrijkskunde  (in voorbereiding)

W.O. Astronomie  (in voorbereiding)

W.O. Fysica  (in voorbereiding)

Cultuurbeschouwing (in voorbereiding)

Schilderen  (in voorbereiding)

Vormtekenen  (in voorbereiding)

Frans  (in voorbereiding)

Engels  (in voorbereiding)

Herhaling (in voorbereiding)

 


 

Zesde leerjaar (groep 8)                                                       zie ook: zesde klas

Taal woordsoorten (taalkundige ontleding)  (in voorbereiding)

Taal zinsbouw en redekundige ontleding  (in voorbereiding)

Taal grammatica  (in voorbereiding)

Rekenen  (in voorbereiding)

Rekenen breuken  (in voorbereiding)

Meetkunde  (in voorbereiding)

W.O. Menskunde  (in voorbereiding)

W.O. Geschiedenis  (in voorbereiding)

W.O. Aardrijkskunde  (in voorbereiding)

W.O. Astronomie  (in voorbereiding)

W.O. Fysica  (in voorbereiding)

W.O. Gastronomie (in voorbereiding)

Cultuurbeschouwing (in voorbereiding)

Schilderen  (in voorbereiding)

Vormtekenen  (in voorbereiding)

Frans  (in voorbereiding)

Engels  (in voorbereiding)

Herhaling (in voorbereiding)

 

 

 

 

 

 

cielen.eu 10-08-2007