www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

op internet in deze site                                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)
*

AARDRIJKSKUNDE

    

     Als vak komt aardrijkskunde in het vierde, vijfde en zesde leerjaar aan bod.

     Maar ook in het eerste, tweede en derde leerjaar is er aandacht voor de wereld. Zo worden in periodes

     wereldoriŽntatie diverse facetten reeds in de onderbouw belicht. Bijvoorbeeld: de tijd, het weer, het geld enz.

     De gezamenlijke lunch in de klas is bovendien een goed moment om met de kinderen in de onderbouw over

     dergelijke zaken te spreken.

 

     Vierde leerjaar:

          Eerst de eigen klas, dan de school, dan het grondplan van de school, dan de wijk. Zo breidt de studie - met

          veel verhalen daaromtrent - zich uit tot de wijk of het dorp in zijn verschillende facetten - wegennet, wijken,

          organisatie, bestuur, hydrografie e.d., daarna tot de stad en de omliggende gemeenten, de provincie, het

          gewest, BelgiŽ (staatkundig, hydrografisch, bestuurlijk, infrastructuur enz.)

          Veel opdrachten zijn van kunstzinnige aard: kaarten tekenen (kaarten moeten uit het hoofd kunnen

          getekend worden en krijgen daarom eerst een fantasievolle invulling, zodat de vorm beter in het geheugen

          blijft), muziek (de Vlaamse Leeuw, De BrabanÁonne, Lied van de Kempen, Limburgs volkslied, ...),

          gedichten ....

          Dagelijks een dictee in verband met aardrijkskunde

 

     Vijfde leerjaar:

          Korte herhaling van BelgiŽ en dan via de aangrenzende buurlanden naar alle landen van Europa met hun

          specifieke gegevens.

          Opdrachten zijn: fantasiekaarten tekenen van elk land en daaropvolgend kaarten tekenen met een minimaal

          aantal gegevens (steden, streken,

          gebergten enz,) en kaarten herkennen en kunnen beschrijven.

          Muziek uit de verschillende landen: nationale hymnen zingen en instrumentaal spelen, volksmuziek uit de

          diverse landen spelen ...

          Tekeningen in verband met de verschillende landen.

          Hoofdsteden leren en aanduiden op de kaart.

          Tabellen maken over elk land met daarop steden, gebergten, zeeŽn, eilanden, rivieren, typische producten,

          bekende personen, munt, bevolking enz.  

          Elke dag een dictee in verband met aardrijkskunde (over gemeenten uit de omgeving).

          De kinderen krijgen een handboek dat door de school is samengesteld en waarin de opdrachten zijn

          opgenomen. De kinderen kunnen dit op eigen tempo afwerken. Zo kan het gebeuren dat kinderen enkele

          dagen voor het einde van de periode klaar zijn en tijd hebben om andere zaken te doen, of om de leerstof

          verder uit te werken naar eigen keuze.

          Dagelijks een dictee in verband met aardrijkskunde.

 

     Zesde leerjaar:

          Van Europa vertrekkend, alle landen van de wereld, per continent. Dezelfde werkwijze als in de vijfde klas.

          Elke dag een dictee over verschillende aspecten van aardrijkskunde. Onder andere over zon, maan en

          planeten enz.

          Het handboek op eigen tempo afwerken, zoals in de vijfde klas.

          Spreekbeurt over een zelf gekozen land voorbereiden en voorbrengen met daarbij het klaarmaken of

          meebrengen van een typisch gerecht uit het gekozen land.

          De kinderen maken zelf een wereldbol met continenten en zeeŽn erop geschilderd. Zo mogelijk ook met

          aanduidingen van het reliŽf (met gesso).

 

    

 aanvullende informatie

www.cielen.eu/aardrijkskunde.htm