www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

 

 

 
op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

LUC CIELENSCHOOL

Kennis,  kunst en  kwaliteit

 

 

De uitgangspunten van de Luc Cielenschool zijn gebaseerd op de onderwijservaringen opgedaan in de

eigen scholen met combinatieklassen (De Wingerd in Brasschaat en Rinkrank in Kalmthout) en nadien aangevuld met studie over en bezoeken aan scholen met specifieke methodes zoals Freinet, ervaringsgerichte scholen, leefscholen, Montessori, Steiner, Jenaplan, Freire, Decroly, Daltonschool, Sudbury e.a.

 


 

De uitgangspunten:

          1. Beweging

          2. Ontdekking

          3. Herhaling

          4. Verwerking

          5. Autoriteit


Aardrijkskunde

Astronomie

 

Bezoekers

Bibliotheek

 

Combinatieklassen

Computer

Cultuurbeschouwing

 

Dagindeling

Dierkunde

 

Engels

 

Feesten

Fotografie

Frans

Fysica

 

Gastronomie

Geschiedenis

Gesteentekunde

 

Herhaling

Hoogbegaafd

Hospiteren

Huiswerk

 

Ict

Inschrijven

 

Kennis

Klasoverschrijdend

Kleuterschool

Kunst

Kwaliteit

 

Lerarenteam

Leren lezen

Leren schrijven

Lichamelijke opvoeding

 

Meetkunde

Menskunde

Muziek

Muzikale opmaat

 

Nederlands

 

Ochtendkring (kleuterschool)

Orde, tucht, discipline

Ouderavond

Oudercontact

Ouderparticipatie

 

Pedagogisch project

Periodeonderwijs

Plantkunde

Plastische opvoeding

 

Rapporten

Ritmiek

 

Schilderen

Schoolbel

Schooljaarkalender

Schoolkrant

Schoolraad

Schoolreglement

Stages

Steinerschool

Straffen en belonen

 

Techniek

Tekenen

Toneel

 

Uitstappen

 

Vormtekenen

Vˇˇr- en naschools toezicht

 

WereldoriŰntatie

Wetenschap

Wiskunde

 

Zee- en bosklassen

Zittenblijven

Zwemmen