Luc Cielen Lukemieke Ward de Beer De Wingerd Rinkrank Contact Links

      

 LUC CIELEN

 

 

  Pedagogie    Lesvoorbereidingen     Leren lezen     Leren schrijven    Gedichten     Toneelstukken

  Schoolfeesten    Heiligenlegenden     Sterrenbeelden     Muziek     Lezingen    Info-Cielen   

 

 

 

Pedagogie

Teksten over pedagogie in het algemeen en over kleuter- en lagere schoolpedagogie in het bijzonder.

Commentaar op actuele pedagogische onderwerpen.

 

Lesvoorbereidingen

Lesschema's en lesinhouden voor verschillende vakken in de lagere school. Nederlandse taal en taalbeschouwing, wiskunde, meetkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, plantkunde, dierkunde, menskunde, mineralogie, astronomie, fysica, Frans, Engels, vormtekenen, schilderen, boetseren, handwerk, tuinbouw, gastronomie.

 

Leren Lezen

Een kunstzinnige natuurlijke methode om te leren lezen. Zonder gebruik te maken van dure didactische hulpmiddelen. Met snel resultaat.

 

Leren Schrijven

Een kunstzinnige dynamische methode om het gebonden (lopend) schrift te leren in het eerste leerjaar.

 

Gedichten

Ritmische gedichten die in een pedagogische context kunnen gebruikt worden. In lessen Nederlandse taal, in herhalingslessen, bij ritmiekoefeningen enzoverder.

 

Toneelstukken

Toneelstukken voor alle klassen van de lagere school, gebaseerd op sprookjes, legenden, mythen, historische verhalen.

Kerstpelen voor kinderen van alle klassen in de lagere school.

Het Oberufer-kerstspel in een eigen zeer speelbare vertaling uit het Oud-Duits.

 

Schoolfeesten

Teksten over de verschillende schoolfeesten en jaarfeesten. Over de wijze van vieren, over de inhouden en over de achtergronden.

 

Heiligenlegenden

De belangrijkste heiligenlegenden en levensbeschrijvingen met verwijzingen naar hun belang in de hedendaagse naamgeving van mensen, dieren, planten en plaatsen.

 

Sterrenbeelden

De sterrenbeelden zijn illustraties van verhalen en mythologieën uit Mesopotamië, Griekenland en Arabië en het christelijke Europa.

 

Muziek

Muziek in de pedagogie. Eigen liederen en muzikale thema's.

Overzicht van liederen per seizoen, liedboek of liedverzameling, toonaard, tessituur en gebruik

 

Lezingen

Lezingen over diverse pedagogische en didactische onderwerpen. Een bondige uitleg over elke lezing.

 

Info-Cielen

Informatie over Luc Cielen, ouders, grootouders, broers, zus, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Geboortekaartjes, overlijdensberichten, uittreksels uit burgerlijke stand, foto's, films, teksten, enz.

Deze pagina is alleen bereikbaar via een wachtwoord dat hier kan aangevraagd worden.

 

 

cielen.eu 10-08-2007