https://www.cielen.eu

 

MULTIPLICATIEF UITHOUDINGSVERMOGEN                                         Luc Cielen

 

 

 

Wat is het multiplicatief uithoudingsvermogen van een getal?

Of: hoe dikwijls kun je een vermenigvuldiging maken met de cijfers van een getal?

 

Bijvoorbeeld het getal 27

 

Vermenigvuldig de cijfers van het getal met elkaar:

2 x 7 = 14

Vermenigvuldig de cijfers van de uitkomst met elkaar:

1 x 4 = 4

Het multiplicatief uithoudingsvermogen van het getal 27 is 2

Dit wil zeggen:

 je kunt 2 vermenigvuldigingen maken met de cijfers van het getal 27.

 

-------------------------------------------------

 

Het getal 276

 

276 → 2 x 7 x 6 = 84

84 → 8 x 4 = 32

32 → 3 x 2 = 6

 

Het m.u.v. van 276 = 3

Je kunt dus 3 vermenigvuldigingen maken met de cijfers van het getal 276.

 

-------------------------------

WAAROM DE KINDEREN VAN DE VIJFDE KLAS LATEN ZOEKEN NAAR HET M.U.V VAN GETALLEN?

1. Het is een herhaling van de tafels van vermenigvuldiging (= hoofdrekenen)

2. Hoe groter het getal hoe meer mogelijkheden om langere vermenigvuldigingen uit het hoofd te maken. In het tweede voorbeeld is dit zo: 2 x 7 (=14) en moeten de kinderen 14 x 6 uit het hoofd zoeken (10 x 6 + 4 x 6 = 84). Dit is geen al te moeilijke opgave omdat de vermenigvuldiger altijd uit één cijfer bestaat.

3. Je kunt getallen met elkaar vergelijken. Van een rij getallen laat je zoeken welk getal het grootste multiplicatief uithoudingsvermogen heeft en welk getal het kleinste.

4. Het multiplicatief uithoudingsvermogen (m.u.v.) is een kwaliteit van een getal.

---------------------------------

INFO

Gegevens over het multiplicatief uithoudingsvermogen van getallen komen uit het Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen van David Wells, uitgegeven in 1991 bij Uitgeverij Bert Bakker.

Een auteur die volgens de bibliografie van D. Wells erover geschreven heeft is N.J.A Sloane. Onder andere in het artikel The Persistance of a Number in het Journal of Recreational Mathematics 6 (1973), pagina's 97-98.

Hierover vind je op internet dit: http://www.sosmath.com/CBB/viewtopic.php?t=699. Hier wordt beweerd dat Sloane de betekenis van multiplicative persistance gedefinieerd heeft.

In de Engelstalige versie van Wikipedia staat het lemma Persistence of a number. In dat artikel staat onder andere de multiplicative persistence van een getal. In het Frans is dit Persistance multiplicative.

 

https://www.cielen.eu