Luc Cielen

 

LICHTMIS

 

Liederen voor de eerste klas (groep 3) om te zingen en op de blokfluit te spelen.

 

Deze liederen kunnen in de periode vr lichtmis (2 februari) aan bod komen, maar vele van deze liederen kunnen ook op andere momenten in het jaar gezongen en gespeeld worden.

 

Typische liederen voor de lichtmisperiode zijn:

- liederen die over lichtmis gaan. In het Frans: la chandeleur

- stapelliederen, opsomliederen

- verhalende liederen (ballades)

- liederen over de winter

 

De reeks liederen op deze pagina is niet beperkend. Deze reeks werd samengesteld in functie van een lezing over muziek in de eerste klas. De klemtoon ligt hier op Franse liederen omdat er in de scholen te weinig Franse liederen aan bod komen.

 

Liederen met een b (bes) of een fis (si-mol en fa-kruis) worden niet op de blokfluit gespeeld, tenzij er kinderen in de eerste klas zijn die dit aankunnen.

 

Sommige liederen zijn vrij laag genoteerd (gaan tot de lage do). Bij het zingen mogen deze liederen enkele tonen hoger gezongen worden.