OSIRIS
Luc Cielen
Geschreven voor de 6e klas in Rinkrank 2002
 
  Printvriendelijke versie Geb komt van rechts (ct cour = cc) op.

Noet komt van links (ct jardin = cj) op. 

Geb Ben je zeker dat niemand je gezien heeft?   
   
Noet Ik ben pas weggegaan toen de zon  
verdwenen was  
en de maan nog niet  
aan de hemel stond.   
   
Geb Als iemand merkt  
dat wij elkaar ontmoeten  
en dat aan Ra vertelt  
zullen we zwaar gestraft worden.  
   
Noet Ik hoop dat Ra nooit of nooit  
hiervan iets te weten zal komen.   
   
Geb Waarom wil Ra niet dat je mij ontmoet?  
   
Noet Toen Ra hemel en aarde geschapen had  
gaf hij het bevel  
dat de hemel nooit  
op de aarde mocht neerdalen.   
Alleen daar  
waar de hemel de aarde raakt  
en steun vindt,  
daar mogen zij elkaar ontmoeten.   
   
Geb Zo heeft Ra ons geschapen.   
Maar nu de wereld bestaat  
en alles in de schepping  
zijn plaats heeft gekregen,   
is zijn bevel toch niet meer geldig.   
De dingen gaan hun eigen leven leiden.   
Heeft Ra dan niemand een eigen wil gegeven?   
   
Noet Ra wil dat alles wat hij geschapen heeft  
en door hem geordend is  
doet wat hij bevolen heeft.   
Nooit mag ook maar iets  
van de voorgeschreven regels afwijken.   
   
Geb Dat is onhoudbaar!  
   
Noet Toch wil Ra dat zo.   
En als er iets moet veranderen  
zal hij daarover beslissen.   
   
Geb En onze vrije wil dan?   
Mogen wij niets zelf beslissen?   
Moeten wij altijd doen  
wat Ra ons opgelegd heeft?   
   
Noet Sst.   
Stil.  
Ik hoor Ra.   
Weg!  
We zien elkaar vanavond weer.   
    Noet gaat cj af. Geb gaat cc af. Ra komt cj op en gaat cc weer weg. Shu komt op achter midden en gaat in slingerbeweging tot midden vooraan. 
Shu Ik vermoed dat er iets is  
tussen Noet en Geb.   
Waarom doen ze de jongste dagen zo geheimzinnig?   
Ik moet ervoor zorgen  
dat dit niet meer kan gebeuren.   
Of zal ik Ra op de hoogte brengen?   
Hij heeft hen toch verboden  
om elkaar te ontmoeten.   
Ik moet eerst zekerheid hebben.   
En als er iets is,   
dan zal ik het weten.   
    Shu gaat cc af. Noet komt van cj op, Geb van cc. 
Geb Ik heb de hele dag aan je gedacht.   
De dag duurde zo lang,   
het leek wel of Ra treuzelde.   
Hij spiedde met zijn zonneoog rond.   
Ik vrees dat hij iets vermoedt.   
Ik denk zelfs dat hij al weet  
dat wij elkaar in het geheim ontmoeten.   
   
Noet Ik geloof het niet.   
Ra is altijd achterdochtig.   
Elke dag opnieuw kijkt hij vanuit de hemel neer  
en speurt achterdochtig rond  
of er iets of iemand zijn bevelen niet opvolgt.   
   
Geb Ik voel me ongelooflijk klein  
en nietig als Ra daarboven op me neerkijkt.   
Ik vind het vreselijk.   
   
Noet Ik ook.   
Hij verschroeit mij.   
Zijn oog is zo doordringend  
dat ik elke avond en ochtend moet blozen.   
Ik ben verlegen  
omdat hij zo onverhuld  
alles kan zien.   
   
Geb Heeft hij al gemerkt  
wat de gevolgen zijn  
van onze ontmoetingen?   
   
Noet Ik denk het niet.   
   
Geb Hoe speel je het klaar  
om dat voor zijn alziend oog te verbergen?   
   
Noet Ik kleed me in sluiers van wolken.   
En als Ra te dicht komt,  
stapel ik hoge wolken om me heen.   
Zo kan hij niets zien.   
   
Geb Maar hoe lang ga je dat volhouden?   
   
Noet Als ik het goed aan boord leg  
zal het wel lukken.   
Niets belet me om,   
als de dag van de geboorte is aangebroken  
de hele hemel in wolken te hullen.   
Hij zal er niets van merken.   
   
Geb Maar op een dag zal hij  
het kind toch zien.   
Waar moeten we het verbergen?   
   
Noet Maak je maar geen zorgen.   
Komt tijd, komt raad.   
Jij kent toch voldoende plaatsen op aarde  
waar het licht van de zon  
nooit schijnt?   
   
Geb Ik ken donkere holen en diepe spelonken  
waar Ra's oog nog nooit geschenen heeft.   
Daar zullen we ons kind verbergen.   
   
Noet En 's nachts kunnen wij het zien  
zonder ons om Ra te bekommeren.   
Maar  
Stil  
   
Geb Er komt iemand.   
  Geb en Noet weg; Shu komt van cj op
Shu Ik dacht dat ik stemmen hoorde.   
Het kan bijna niet anders  
of Geb en Noet hebben elkaar hier gezien.   
Ik zal het te weten komen.   
Maar daar komt Ra,   
hij mag nog niets weten.   
Ik moet hen eerst betrappen,   
en dan  
Dan zal ik Ra op de hoogte brengen.   
    Shu achteraan. Noet op tot vooraan en merkt niet dat Shu achter haar staat. Noet ijsbeert, is zenuwachtig. 
Noet Waar blijft Geb?   
We hadden hier toch afgesproken?   
  Shu komt plots naar voren. Noet schrikt.
Shu Wat sta je hier te doen, Noet?   
Op wie ben je aan het wachten?  
   
Noet Daar heb jij geen zaken mee!  
   
Shu O nee?  
En als ik eens iets aan Ra vertel?   
Ik weet wel dat jij en Geb  
hier geheime afspraakjes hebben.   
Zal ik Ra er iets over zeggen?   
   
Noet Zwijg!  
   
Shu Laten we dan eens gezellig samen zijn.  
Als jij mij ter wille bent, Noet,  
beloof ik dat ik zal zwijgen.   
   
Noet Was Geb nu maar hier.   
   
Shu Je bekent dus.   
Geb is je vergeten.   
Luister naar mij:   
Geb heeft andere dingen te doen.   
Kom maar even mee met mij,   
ik zal je wel bezighouden.   
Je zult Geb niet missen  
zolang ik bij je ben.   
    Shu neemt Noet bij de hand en trekt haar mee. Even later komt Noet terug en loopt heen en weer. Eindelijk komt Geb op. Noet gaat snel naar hem toe. 
Noet Waar bleef je zolang?  
   
Geb Ra bleef achter de bergen staan.   
Urenlang bleef hij over de woestijn uitkijken.  
Ik kon niet weg  
tot Ra eindelijk ging rusten.   
Ik vreesde al  
dat je hier niet meer zou zijn.   
   
Noet Ik heb lang op je gewacht.   
   
Geb Maar ik zeg je toch  
dat Ra me niet liet gaan.   
Maar zo te zien  
ben jij toch ook pas aangekomen?  
   
Noet Ik was hier al eerder  
Maar toen kwam Shu en nam me mee.   
Ik moest rennen   
om terug naar hier te komen  
omdat ik vreesde dat jij op mij stond te wachten,   
erger nog,   
ik had schrik dat je al weg was.   
   
Geb Wat was er met Shu?   
   
Noet Hij weet het van ons.   
Hij dreigde ermee alles aan Ra te vertellen.   
Maar hij heeft me beloofd  
om te zwijgen.   
   
Geb Ik vertrouw hem toch niet helemaal.   
   
Noet Hij zal zwijgen.   
   
Geb Ben je daar zeker van?   
   
Noet Ik ken Shu.   
Zoals de zaken nu staan  
zal hij zeker zwijgen.   
   
Geb Ik hoop dat je gelijk hebt.   
   
Noet Heb jij al een geschikte plaats gevonden  
voor de bevalling?   
Is er een hol, een grot,   
een spelonk waar Ra nooit bij kan  
met zijn alziend oog?   
   
Geb Alles is klaar.   
Ra zal niets merken.   
   
Noet De dag breekt aan,   
tot straks.   
    Noet en Geb weg. Shu komt van cc en staat achteraan. Ra komt op van cj. Shu komt naar Ra. 
Shu Let op Geb,   
hij houdt zaken voor je verborgen.   
   
Ra Ik vermoedde al iets.   
Waarom verbergt hij zich?   
Waarom kruipt hij in donkere holen  
waar ik hem niet kan zien?   
   
Shu En let op Noet.  
   
Ra Zij trekt zo dikwijls  
haar wolkenkleed aan.   
Wat is er met haar?   
   
Shu Wat er is, weet ik niet.   
   
Ra Je weet meer dan wat je nu zegt.   
   
Shu Hoe zou ik meer weten?   
Noet en Geb haten me.   
   
Ra Maar jij ziet hen wel elke dag.   
Vertel, wat gebeurt er?   
   
Shu Er is niets te vertellen.   
   
Ra Je liegt.   
Zeg alles rechtuit.   
   
Shu Goed.   
Noet is in verwachting   
en zal over enkele dagen  
haar kinderen ter wereld brengen.   
   
Ra Ik zweer woedend
bij al wat ik geschapen heb  
en bij al wat heilig is  
dat Noet  
op geen enkele dag van het jaar  
zal bevallen!  
    Ra en Shu weg naar cc. MUZIEK. Toth komt op van cj. 
Toth Ik heb medelijden met Noet.   
Al vele jaren wacht zij  
en op geen enkele dag van het jaar  
kunnen haar kinderen geboren worden.   
Maar ik zal haar helpen.   
Ik ga zelf nieuwe dagen maken  
waarover Ra geen macht heeft.   
Iah zal me daarbij helpen.   
ik zal haar hier opwachten,   
ik ken haar wegen.   
    Toth blijft op het podium wachten. Iah komt op van cj. 
Toth Je weg is nog lang, Iah.   
Heb je geen zin in een spel?   
   
Iah Je zou me een groot plezier doen  
als je me gezelschap wil houden.   
De weg is lang en eenzaam  
en elke nacht opnieuw  
moet ik alleen  
over de aarde waken.   
Als jij bij me blijft  
zal de tijd wat sneller gaan  
en lijkt de nacht me minder lang.   
   
Toth Wat denk je ervan?   
Een partijtje dammen?   
   
Iah Dat wil ik graag.   
Ik hou wel van dammen.   
   
Toth Maar wat is je inzet?   
Ik speel niet zo maar.   
   
Iah Als ik win?   
Dan wil ik dat je me   
ng een nacht gezelschap houdt.   
   
Toth Dat wil ik wel doen,   
zelfs zonder van je te verliezen.   
Maar wat krijg ik  
als ik win?   
   
Iah Kies maar.   
   
Toth Mag ik dan wat licht van je?   
Een zeventigste deel,   
telkens als ik win.   
   
Iah Goed, afgesproken.   
Haal je damspel maar.   
    Toth haalt het damspel terwijl Iah tafel en stoelen klaarzet. Ze spelen. Toth wint. 
Toth Ik heb gewonnen.   
Nog een spel?   
   
Iah Als ik morgen terugkom  
speel ik weer.   
Tot morgen.  
    Toth naar cj weg, Iah naar cc weg. MUZIEK.  Toth komt weer op van cj naar midden vooraan. 
Toth Elke nacht heb ik gespeeld  
en elke keer heb ik gewonnen.   
Nu heb ik genoeg licht  
om er vijf nieuwe dagen mee te maken.   
Ik geef ze aan Noet  
zodat zij haar kinderen kan baren.   
Maar ik zal wachten  
tot het jaar ten einde is.   
Dan zet ik die dagen buiten de tijd  
waarover Ra heerst.   
Hij zal er geen macht over hebben,   
en ook niet over de kinderen van Noet.   
    Toth weg. MUZIEK. Bliksem en donder. Osiris komt op, gaat midden vooraan. 
    MUZIEK. Bliksem en donder. Horus komt op. Staat cj van Osiris. 
    MUZIEK. Bliksem en donder. Seth komt op. Staat cc van Osiris.
    MUZIEK. Bliksem en donder. Isis komt op. Staat uiterst cj.
    MUZIEK. Bliksem en donder. Nephtys komt op. Staat uiterst cc.
    MUZIEK. Osiris gaat op de troon zitten. Hij krijgt een kroon en de scepters. De andere goden gaan weg. Seth komt terug en staat bij Osiris. 
Osiris Ra zal geen macht over ons hebben  
en ik zal de eerste koning zijn.   
Ik zal de wereld regeren.   
De dagen van Ra zijn voorbij.   
   
Seth Ik zal je bijstaan in dat werk.   
Ik zal naar de aarde gaan  
en daar jouw macht laten heersen.   
   
Osiris Ik zal zelf naar de aarde gaan Staat op
en koning zijn over de landen  
van het noorden en het zuiden.   
Ik zal regeren over de kinderen van Ra,   
zij zullen mij als hun koning erkennen.   
   
Seth En terwijl jij dan weg bent?   
   
Osiris Dan regeer jij in mijn naam.   
Isis zal al je daden opschrijven.  
    Osiris weg. Seth gaat op de troon zitten. De anderen komen op, Seth gebaart bevelen waarbij de anderen telkens weggaan. Nephtys komt weer op van cc en gaat naar Seth.
Nephtys De schepping is in goede handen bij jou.   
Waarom zou jij niet  
op deze troon blijven?   
Laat Osiris de aarde besturen,   
en jij de sterren en planeten.   
   
Seth Mijn macht over de schepping  
is groter dan die van Osiris.   
Als jij me bijstaat,   
zal het ook zonder Osiris gaan.   
   
Nephtys Negeer de bevelen van Osiris,   
doe wat jij zelf het beste vindt.   
   
Seth Daar heb ik geen probleem mee.   
Maar Isis houdt al mijn doen en laten  
in het oog.   
Zij houdt alles bij  
en Osiris zal alles  
van haar te weten komen.   
   
Nephtys Waarom zijn wij ondergeschikt  
aan Isis en Osiris?   
Wij zijn broers en zussen,   
geboren uit dezelfde moeder;   
Waarom hebben zij meer macht dan wij?   
   
Seth Osiris is het eerst geboren.   
Hij was de aanvoerder in de strijd tegen Ra.   
   
Nephtys Maar jij stond toch aan zijn zijde  
en je was dapper in de strijd.   
En wat is nu je beloning?   
Je mag nu en dan   
in zijn plaats  
de wereld besturen.   
   
Seth Ik heb het er ook moeilijk mee Staat op
om zo afhankelijk te zijn van Osiris.   
Maar hij is te sterk,   
hij is machtiger dan ik.   
   
Nephtys Maar die macht heeft hij zichzelf toegekend. Komt naar voren
Waarom schik jij je daarin?   
Doe iets!  
   
Seth Telkens Osiris weg is Komt naar voren
neem ik zijn plaats in.   
Zo kan ik,   
beetje bij beetje,  
de wereld naar mijn hand zetten.   
   
Nephtys Dat duurt me te lang.  Staat nu vooraan dicht bij Seth
Je bent laf,   
je schikt je in je lot.   
En Osiris en Isis zullen altijd  
macht over je hebben.   
   
Seth Wil je dan dat ik in opstand kom  
en de wapens opneem tegen mijn broer?  Gaat terug op de troon
   
Nephtys Er zijn andere middelen.  Blijft vooraan. 
  Isis komt op, Nephtys gaat naar toe. 
Nephtys Jij bent precies de meid van Osiris.   
Je doet al wat hij zegt.   
Heb jij dan geen eergevoel?   
   
Isis Ik doe het uit liefde voor hem.   
Er is niets anders dat me dwingt.   
   
Nephtys Je bespioneert je broer Seth,   
vertrouw je hem dan niet?   
   
Isis Vertrouwen heeft hier niets mee te maken.  
Osiris heeft me die taak gegeven.   
Dat is alles.   
Wat Seth priv doet  
is zijn eigen zaak.   
Daarover schrijf ik niets op.   
   
Nephtys Waarom doe je dat zo in het geheim?   
Mogen wij niet zien wat je noteert?   
   
Isis Alleen Osiris mag dat zien.   
   
Nephtys Zo onderwerpt hij zijn broers en zussen.   
Hij is een tiran.   
   
Isis Hij is een goede koning  
die voor iedereen zorg draagt.   
   
Nephtys Voor hem is de een meer waard dan de ander.   
Jou heeft hij boven de andere vrouwen geplaatst.   
Mij heeft hij niets gegeven.   
   
Isis Vanuit zijn wijsheid  
heeft hij het juiste gedaan.   
    Nephtys keert terug naar Seth bij de troon. Isis weg. 
Nephtys Dood Osiris,   
Grijp zelf de macht.   
Ik zal je helpen  
en koningin worden  
over alle werelden.   
    Nephtys weg. Seth blijft op troon. Harpokrates, Horeb, Horemheb en de anderen komen op. Als zij aankomen staat Seth op, omhelst hen en zit weer. De anderen staan bij de troon. 
Seth Osiris zal nog 'n lange tijd wegblijven,   
ik ben daar niet rouwig om.   
Want nu ik de macht geproefd heb  
wil ik ze liever houden.   
De troon van de wereld  
moet mijn troon zijn.   
   
Horemheb Denk je dat Osiris  
dit zomaar zal laten gebeuren?   
   
Seth Natuurlijk niet.   
   
Horeb Wat ben je dan van plan?   
   
Seth Daarom heb ik jullie geroepen.  Staat op. 
Jullie moeten me helpen  
een plan te bedenken.   
   
Harpokrates Ik zou een leger bijeenbrengen  
en als Osiris terugkomt Maakt gebaar van 'kop af'
   
Chons Wat doen we dan met Isis?   
   
Hathor Weet die trouwens iets  
van deze vergadering?   
   
Nefer-Hetep We moeten in ieder geval zorgen  
dat zij niets te weten komt.   
   
Seth Isis is met haar dienaressen  
gaan baden in de rivier.   
Het duurt nog wel even  
voor ze terugkomt.   
   
Een leger inzetten tegen Osiris  
is veel te riskant.   
Hij heeft zo veel bondgenoten  
dat we het nooit kunnen halen.   
   
Harpokrates In een hinderlaag lokken?   
   
Seth Te gewaagd.   
   
Harpokrates Hoe te gewaagd?  
We wachten hem op  
en vr iemand weet wat er is gebeurd  
is hij eraan.   
   
Horemheb En jij ben de enige  
die hem kan opvolgen op de troon.   
Niemand zal iets ondernemen.   
   
Horeb En wij zijn er toch  
om je te verdedigen.   
   
Harpokrates Ik zal de leiding op me nemen.   
Op mij kun je rekenen.   
   
Horeb Op mij ook.   
   
Horemheb Op mij zeker.   
   
Nefer-Hetep Ik bedenk wel een valstrik.   
Hij zal me niet ontsnappen.   
   
Chons En ik zorg dat Isis uit de buurt is.   
Ik zal haar gezelschap houden,   
haar verhalen vertellen.   
Nee, ik heb een beter idee,   
ik ga haar bezighouden met raadsels,   
 ze doet niets liever dan raadsels oplossen.   
   
Hathor Het zal niet eenvoudig zijn  
om haar aandacht lange tijd  
bij raadsels te houden.   
Je weet hoe achterdochtig ze is.   
   
Chons Geen te moeilijke raadsels,   
ze moet ze vlug kunnen oplossen.   
   
Hathor Maar ook weer niet t gemakkelijk.   
Want dan heeft ze direct door  
dat we iets met haar voorhebben.   
   
Chons Natuurlijk niet,   
Ik ken Isis wel.   
   
Hathor Ik durf erom wedden  
dat ze na twee raadsels al weet  
dat we iets in het schild voeren.   
   
Chons En dan?  
   
Hathor Dat kan je toch wel raden zeker?   
Ze zal direct weten wat er cht  
aan de hand is.   
   
Chons Denk jij dat Isis zo gemakkelijk  
van me afkomt?   
Ik heb haar al meer dan eens  
z kunnen bezighouden  
dat ze de tijd volledig vergat.   
   
Hathor Maar dit keer zal het anders zijn.   
   
Chons Ach, jij bent veel te ongerust.   
   
Hathor Daar heb ik zo mijn redenen voor.   
   
Chons Vl te ongerust.   
   
Hathor En dan?  Dreigend tegen Chons. 
   
Harpokrates Genoeg gepraat!  
We gaan Osiris een warm onthaal bezorgen.   
   
Seth Wacht even.   
Met geweld bereiken we niets.   
We moeten het anders aanpakken.   
   
Harpokrates Je stelt me zwaar teleur, Seth  
   
Seth Als je Osiris ook maar n haar krenkt  
krijg je de hele wereld tegen je.  
   
Horemheb Maar een valstrik is toch een goed idee?   
   
Nefer-hetep Ja, maar het moet zeer geraffineerd.   
   
Chons En Isis mag er niet het minste van weten.   
   
Hathor Dat zal nog het moeilijkst zijn.   
   
Seth laat ons eens overleggen.   
Hoe is Osiris?   
   
Harpokrates Machtig.   
   
Seth Ik bedoel: wat zijn zijn zwakke  
en sterke kanten?   
   
Harpokrates Hij is sterk, ja.   
   
Seth ja, inderdaad. Sterk.   
   
Horemheb Slim  
   
Seth Ja.   
   
Chons Mooi.   
   
Seth Daar zeg je wat.   
Maar dat bedoel ik niet.   
Het moet iets zijn  
dat met zijn karakter te maken heeft.   
   
Hathor Trots  
   
Seth Ja, dat is al beter.   
t is in die richting dat we moeten zoeken.   
   
Horemheb Eerzuchtig  
   
Seth Ja, dat is hij.   
Daarop kunnen we hem wellicht pakken.   
   
Horeb Hij wil altijd de eerste zijn.   
   
Seth Dt is een van zijn zwakke kanten.   
   
Nefer-Hetep Achterdochtig  
   
Seth Niet overdreven.   
Als koning en god  
heeft hij zelfs iets te veel vertrouwen in anderen.   
   
Nefer-Hetep Maar hij vroeg Isis toch  
om je te controleren.   
   
Seth Dat wel, ja.   
Maar je ziet  
hoe eenvoudig het is  
om aan de controle van Isis  
te ontsnappen.   
   
Nefer-Hetep Toch moeten we hierop doorgaan.   
   
Harpokrates Hij houdt meer van feesten dan van vechten.   
   
Seth Let op,   
hij heeft wl de strijd tegen Ra gewonnen.   
Dapper is hij dus wel.   
maar sindsdien heeft hij inderdaad  
meer van feesten gehouden  
dan wat anders.   
   
Nefer-Hetep Dan moeten we een feest houden.   
   
Seth Lijkt me een goed idee.   
En dan  
Ik weet het:   
we houden een groot feest  
ter ere van zijn thuiskomst.   
En op dat feest .  
  Harpokrates valt Seth in de rede.
Harpokrates Steek ik hem neer!  
   
Seth Nee,   
geen bloed op een feest.   
   
Horeb Ik weet het:   
hij houdt van geschenken.   
We moeten hem een geschenk geven.   
   
Chons Dat is het.   
We laten een taart bakken  
met fruit en slagroom  
en daar zit dan genoeg gif in  
om hem te doden.   
   
Seth Hij neemt nooit iets aan  
dat niet voorgeproefd is.   
   
Chons Dat is toch op te lossen:   
alleen het stuk taart  
dat voor hem is,   
zal vergiftigd zijn.   
   
Seth Te riskant.   
Het stuk dat voor hem bestemd is  
zou hij wel eens aan mij   
kunnen geven.   
   
Hathor We moeten iets anders vinden.   
   
Seth Iets zr waardevols.   
    Allen spreken nu door elkaar en noemen diverse waardevolle zaken op. 
Stop!  
Ik heb het!  
Het kostbaarste is een sarcofaag.   
   
Harpokrates En dan?   
   
Seth Ik zie het al helemaal voor me.   
Ik laat een kist maken  
en die met zilver en goud beleggen.   
Ik laat ze versieren  
met kostbaar lazuur.   
Tijdens het feest   
geven we hem die kist.   
We laten hem erin gaan liggen  
om te zien of de kist past.   
Zodra hij erin ligt  
leggen we het deksel erop  
en werpen hem in de Nijl.   
   
Nefer-Hetep En wat als hij het geschenk niet aanneemt?   
   
Seth Hij zal het wel aannemen.   
We doen het zo:   
we geven de kist niet zo maar aan hem,   
we zeggen dat het een geschenk is  
voor wie erin past.   
En we zorgen natuurlijk  
dat de kist  
perfect op de maat   
van hem is gemaakt.   
   
Nefer-Hetep Heb jij dan zijn maten?  
    Seth kijkt naar Harpokrates en wijst naar hem. 
Seth Nee, maar daar ga jij voor zorgen.   
   
Harpokrates Ik ben al weg.   
    Harpokrates gaat cj weg. Iedereen weg. Osiris komt op, loopt zegenend rond. Harpokrates komt op en volgt hem als zijn schaduw, doet alle bewegingen van Osiris na, neemt intussen de maten. Zorgt ervoor dat Osiris hem niet ziet.  Thotemheb zit cj vooraan en noteert de maten. 
Osiris Laat de dalen vruchtbaar zijn,   
laat grassen groeien   
en bloemen bloeien  
aan de oevers van de brede rivier.   
Laat de rivier vol leven zijn,   
vissen in alle vormen en kleuren,   
beweeglijk en snel.   
Laat de luchten wemelen  
van vogels,   
in vliegende vluchten,   
met vrolijke zangen.   
Laat de aarde vol zijn   
van allerlei dieren,   
twee- en drie- en vierpotige.   
Zij zullen elkaar tot voedsel zijn.   
Laat granen groeien  
opdat de mensen  
voedsel hebben.   
Dat zij tot meel malen,   
en broden bakken,   
gedesemd en ongedesemd.   
  Harpokrates meet de lengte. 
Harpokrates En vijf achtste.  
   
Thotemheb En vijf achtste.  
   
Osiris Laat poelen en plassen  
krioelen van leven.   
Laat kikkers en padden,   
salamanders en hagedissen,   
laat slangen en schorpioenen  
in koele sshaduw leven.   
  Harpokrates meet de schouderbreedte
Harpokrates Zeven zestiende.  
   
Thotemheb Zeven zestiende.  
   
Osiris Laat het riet groeien  
aan oevers van meren.  
Laat bomen tot de hoge hemel reiken.   
Laat ze tot bossen en wouden  
tezamen groeien.   
Laat struiken daartussen opschieten  
vol bessen en sappige vruchten.   
  Harpokrates meet de heup. 
Harpokrates En derde en drie achtste.   
   
Thotemheb En derde en drie achtste.   
   
Osiris Laat vlinders fladderen  
over de bloemen.   
Laat wespen en bijen  
daarover zoemen.   
Laat vliegen en muggen,  
larven en insecten daar leven  
waar al het andere vergaat.   
  Harpokrates meet het hoofd. 
Harpokrates Drie negende.   
   
Thotemheb Drie negende.   
   
Osiris Laat de aarde omwoelen  
door mollen en wormen   
en muizen en ratten.   
Laat kevers daarin bedrijvig zijn.   
Laat scarabeen  
de zon voortduwen  
onder de aarde.   
  Harpokrates meet de lengte van de benen. 
Harpokrates Zeven tiende min n honderdste.   
   
Thotemheb Zeven tiende min n honderdste.   
   
Osiris Zo zal de aarde vol leven zijn.   
Mijn taak is volbracht.   
  Osiris gaat cc weg. 
Harpokrates We hebben alle maten,   
snel nu naar Seth.   
En laat ons de kist maken  
waar alln Osiris in past.   
  Harpokrates en Thotemheb weg. 
  Isis komt op. 
Isis Osiris is al zo lange tijd weg  
en Seth is onbetrouwbaar.   
Hij houdt bijeenkomsten  
zonder mij.   
Ik weet niet wat daar besproken is.   
Hoe kan ik nu doen wat Osiris  
mij opgedragen heeft?   
Wat zijn de plannen van Seth?   
  Osiris komt op. 
Isis Osiris!  
Eindelijk!  
   
Osiris Mijn scheppend werk is volbracht.   
De aarde leeft  
en brengt vruchten voort.   
Hoe is het met Seth?   
   
Isis Hij heeft zijn werk gedaan.   
En alles is zoals het hoort.   
Maar  
   
Osiris Maar?   
   
Isis Er is iets dat me angst aanjaagt.   
   
Osiris Wat is er?   
   
Isis Ik heb niet al zijn doen en laten kunnen volgen.   
   
Osiris Hoezo niet?   
   
Isis Hij vergaderde met anderen  
op momenten dat ik er niet bij kon zijn.   
Ik vrees dat hij iets van plan is.   
  Seth komt op.
Seth Ach, zus, er is niets om te vrezen.   
  Seth groet Osiris
Wees welkom, broer.   
Blij dat je terug bent.   
Hoe is het op de aarde?   
   
Osiris Vertel jij me eerst hoe het hier is gegaan.   
   
Seth De zon en de maan  
en de sterren  
leidde ik hun baan,   
zoals je mij gezegd had.   
Niets is veranderd,   
niets gewijzigd,  
alles is gebleven  
zoals jij het geschapen hebt.   
En Isis kan getuigen  
dat ik alles heb gedaan  
zoals je het mij gevraagd hebt.   
   
Osiris Toch heb je ervoor gezorgd  
dat je zus niet alles weet.   
   
Seth O nee?   
   
Isis Je hebt met de goden overlegd  
zonder mij.   
   
Seth Dat is zo. En dan?   
   
Osiris Waarom deed je dat?   
Met welke bedoelingen  
hield je Isis er buiten?   
   
Isis Wat mocht ik niet horen?   
Wat mocht ik niet weten?   
   
Seth O, o, zo veel vragen ineens.  
Te veel om nu een antwoord op te geven.   
Geef me de tijd  
en het zal jullie allemaal duidelijk worden.   
   
Osiris Zeg me vooral klaar en duidelijk  
wat je zonder haar besproken hebt.   
   
Seth Dat is helemaal niet moeilijk,   
het is zo gebeurd.   
   
Osiris Kom op.  
   
Isis Je voert iets in het schild.   
Ik ben er zeker van.   
   
Seth Niet overdrijven!  
   
Isis Een aanslag?