home | vorige | luccielenschool | rinkrank-school | de-wingerd-school | ward-de-beer-muziekatelier | lukemieke-restaurant | publicaties | lezingen | biografie | blog | faq | links | contact  

                                                        

Alfabetisch

 

 Didactiek

 Oefenen op pc/internet

 

 Kleuterschool

 1e klas - groep 3

 2e klas - groep 4

 3e klas - groep 5

 4e klas - groep 6

 5e klas - groep 7

 6e klas - groep 8

 7e klas - 1e voortgezet

 8e klas - 2e voortgezet

 

 Boeken

 Media

 

 Luc Cielenschool

 

 Rinkrank

     historiek

     foto's

     rinkkrant

 

 De Wingerd

     historiek

     foto's

     weekbericht

 

 Ward De Beer

     historiek

 

 Lukemieke

     historiek

     pers

 

 Blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIE Alfabetisch

Meer onderwerpen over pedagogie zijn te vinden bij didactiek en bij de verschillende leerjaren (zie de lijst links van deze pagina)

 

adventsvieringen   zo wordt de advent gevierd in Rinkrank.

afscheidstoneel zesde klas   zo neemt de zesde klas (groep 8) afscheid van de school.

alfabetcode. pdf   een recensie van het boek: Dwaalspoor dyslexie van Erik Moonen.

Andersen H.C.   een lijst van sprookjes en verhalen geschikt voor de lagere school.

astronomie  inhoud van het vak astronomie in Rinkrank.

astronomie in de lagere school, waarom?  uitleg over het vak astronomie in de lagere school.

 

basisideeŽn rinkrank pdf  Rinkrank, basisschool in Kalmthout.

blokletters in de eerste klas pdf  enkele bedenkingen bij het aanbrengen van letterbeelden

boetseren   inhoud van het vak boetseren in Rinkrank

bol (meetkunde) pdf   inhoud van de bol proefondervindelijk berekenen

 

carnaval   zo wordt carnaval gevierd in Rinkrank

cirkelverdelingen  cirkels verdeeld in gelijke delen. Verdeling in 2 tot en met 20. 

computergebruik in de basisschool  over het zinvolle gebruik van de computer in de lagere school

culturele verbondenheid   de school maakt deel uit van de cultuurgeschiedenis

cultuurbeschouwing   cultuurbeschouwing vervangt het vak godsdienst

 

dagindeling   de schooldag in Rinkrank

dans op school   hoe komt dans op een zinvolle manier aan bod in Rinkrank

deelbaarheid van getallen. pdf ►  regels van deelbaarheid en Grootste Gemene Deler en Kleinste Gemeen Veelvoud

De Wingerd    portaalpagina voor De Wingerd, kunstzinnig basisonderwijs

dierkunde   inhoud van het vak dierkunde in Rinkrank

differentiŽren.pdf  eenvoudige aanwijzingen om te differentiŽren

driekoningen   zo wordt driekoningen gevierd in Rinkrank

dwaalspoor dyslexie.pdf   de alfabetcode van Eric Moonen doorgelicht en becommentarieerd

dynamische schrijfmethode   het schrijven ontwikkelt zich uit het kleutertekenen

dynamische schrijfmethode: hoofdletters   de hoofdletters van het gebonden schrift oefenen

 

eerste klas (leerjaar): alleen blokletters? pdf   bedenkingen bij het aanbrengen van letterbeelden

eerste schooldag   zo wordt de eerste schooldag gevierd in Rinkrank

eerste klas letterbeelden   overzicht van letterbeelden afgeleid van sprookjesbeelden

eerste klas: leren lezen en schrijven.pdf   boekbespreking Erik Moonen: dwaalspoor dyslexie

eerste klas rekenen.pdf ►  uitgangspunten voor het rekenen in de eerste klas

eindtermen steinerschool ►  eindtermen steinerpedagogie in Vlaanderen

eindtermen geschiedenis 5e-6e klas ►  eindtermen geschiedenis 5e en 6e klas steinerschool

etymologie Nederlands < Oudgrieks ►  Nederlandse woorden van Oudgriekse origine met uitspraak (MP3).

 

faq Rinkrank   vaak gestelde vragen over de pedagogie van Rinkrank

fotograferen   zo kan fotografie een onderdeel worden van de pedagogie

franse taal   lesinhouden voor het onderricht in de tweede taal

fysica ►  lesinhouden voor het vak fysica in de lagere school

 

gastronomie ►  leren koken en bakken hoort thuis in het curriculum van de lagere school

geef kinderen kwaliteit ►   al wat we aan kinderen aanbieden moet van hoge kwaliteit zijn

gedichten voor pedagogisch gebruik ►   diverse rijmpjes en versjes voor pedagogisch gebruik

geduld hebben ►  niets overhaasten, maar op tijd en stond loslaten

geschiedenis ►  lesinhouden voor het vak geschiedenis in de lagere school

geschiedenis etymologie Nederlands < Oudgrieks ►  Nederlandse woorden van Oudgriekse origine met uitspraak (MP3).

geschiedenis (eindtermen) 5e-6e klas ►  eindtermen geschiedenis 5e en 6e klas steinerschool

geschiedenis Grieks alfabet ►  het Oudgriekse alfabet: schrijfwijze en uitspraak (MP3)

geschiedenis Griekse getallen ►  De Griekse getallen: schrijfwijze en uitspraak (MP3)

geschiedenis van De Wingerd.pdf    een beknopte geschiedenis van De Wingerd aan de hand van de schoolfeesten

grammatica Nederlands.pdf   bondig overzicht van de taal- en letterkundige ontleding met voorbeelden voor klas 5/6

Griekse mythen  ►  opdeling van de Griekse mythen in vertelbeurten en beelden voor vertellen in 5e/6e klas

grootste gemene deler.pdf ►  regels van deelbaarheid en Grootste Gemene Deler en Kleinste Gemeen Veelvoud

 

handwerk ►   lesinhouden voor het vak handwerk in de lagere school

herfstfeest ►  zo wordt het herfstfeest gevierd in Rinkrank

herhaling ►  herhalen is een kunst. Hoe doe je dat?

historiek De Wingerd ►   een geschiedenis van De Wingerd, kunstzinnig basisonderwijs

historiek Rinkrank ►  een geschiedenis van Rinkrank, een school vol beeld en klank

honderd.pdf het getal 100 in de maatschappij, in de geschiedenis, in de wiskunde, in de mythologie

honderd en meer pedagogische adviezen  tips en adviezen om beter te werken in de lagere school

honderd jaar leerzaamheid  Een zeer beknopt overzicht van mijn pedagogische activiteiten

 

infobrochure Rinkrank ►  een overzicht van de werking van Rinkrank

 

kegel (meetkunde).pdf   inhoud van de kegel proefondervindelijk berekenen

kerstfeest ►  zo wordt het kerstfeest gevierd in Rinkrank

kerstspel Oberufer.pdf ►   een vlotte Vlaamse vertaling van het kerstspel uit Oberufer

kinderen bewegen op school ►   diverse vormen van beweging in de pedagogie

klasoverschrijdend werken ►   hoe werk je met verschillende klasgroepen samen?

kleinste gemeen veelvoud.pdf ►  regels van deelbaarheid en Grootste Gemene Deler en Kleinste Gemeen Veelvoud

kleutertekeningen en leren schrijven ►  van kleutertekenen tot schrijven. Hoe gebeurt dat?

kleuterschool ►  de pedagogische werking van de kleuterschool

kopiŽren of niet? ►  een kopieertoestel kan een zegen en een vloek zijn op school

kunst kan de wereld redden ►  kunst bevordert de sociale omgang.

kunstzinnige leesmethode ►  een eenvoudige en mooie methode om snel te leren lezen

kunstzinnig-dynamische schrijfmethode ►   zo leert een kind schrijven in Rinkrank

kunstzinnig werken op school ►   het kunstzinnige doordringt alle vakken

 

laatste schooldag ►  de laatste dag van het schooljaar in Rinkrank is een feest

leerlijnen voor de lagere school ►  een zeer schematisch overzicht van het leerplan

leerplan Frans steinerschool.pdf ►  leerplan voor de lagere school steinerpedagogie

leerplan (eindtermen) ICT steinerschool.pdf ►  eindtermen voor ICT in de lagere school steinerpedagogie

leerplan leren leren steinerschool.pdf ►  leerplan en eindtermen leren leren voor de lagere school steinerpedagogie

leerplan LO steinerschool.pdf ►  leerplan en eindtermen LO voor de lagere school steinerpedagogie

leerplan muzische vorming steinerschool.pdf ► leerplan en eindtermen muzische vorming voor de lagere school steinerpedagogie

leerplan Nederlands steinerschool.pdf ►  leerplan en eindtermen voor de lagere school steinerpedagogie

leerplan sociale vaardigheden steinerschool.pdf ►  leerplan en eindtermen sociale vaardigheden voor de lagere school steinerpedagogie

leerplan wiskunde steinerschool.pdf ►  leerplan en eindtermen wiskunde voor de lagere school steinerpedagogie

leerstof lagere school (overzicht) ►  een zeer schematisch overzicht van de leerstof

lerarenlief en -leed  ►  leraren beleven vreugde, plezier maar ook teleurstellingen

leren is stimu-leren ►   stimuleren is het belangrijker dan leerstof geven

leren lezen in de eerste klas ►   deze leesmethode is mooi, kunstzinnig en snel ťn gratis

leren schrijven in de eerste klas►  deze schrijfmethode is mooi, kunstzinnig, snel ťn gratis

leren schrijven hoofdletters ►  De volgorde en de schrijfwijze waarin de hoofdletters van het gebonden schrift geoefend worden.

leren lezen en schrijven.pdf   boekbespreking Erik Moonen: dwaalspoor dyslexie

lesvoorbereidingen ►   diverse lesvoorbereidingen voor de lagere school

letterbeelden uit sprookjesbeelden ►  overzicht van letterbeelden afgeleid van sprookjesbeelden

lezen ►  verschillende manieren om te lezen. Stillezen - expressief lezen

lichamelijke opvoeding ►  lichamelijke opvoeding, sport, ritmiek

lichtmis ►   zo wordt het feest van Lichtmis gevierd in Rinkrank

liederen voor de lagere school ►   partituren en opnames (mp3) van eenstemmige en meerstemmige liederen en canons (Nl-Fr-D enz.)

 

manieren leren ►  tekst over de sociale omgang op school

meetkunde ►  lesinhouden voor meetkunde in de lagere school

meetkunde vijfde klas zeshoek-zesster  ►  deel 1: zeshoek en zesster bevatten alle vlakke meetkundige figuren

meetkunde vijfde klas vlakke figuren  ►  deel 2: van zeshoek en zesster naar twaalfhoek, twaalfster, vierkant, achthoek en achtster

meetkunde vijfde klas vijfhoek-vijfster.pdf  ►  deel 3: constructie van vijfhoek en vijfster vertrekkend van zeshoek en zesster

meetkunde vijfde klas tetraŽder.pdf  ►  deel 4: constructie van de tetraŽder of regelmatig viervlak

meetkunde vijfde klas hexaŽder.pdf  ►  deel 5: constructie van de hexaŽder of regelmatig zesvlak of kubus

meetkunde vijfde klas octaŽder.pdf  ►  deel 6: constructie van de octaŽder of regelmatig achtvlak

meetkunde vijfde klas dodecaŽder.pdf  ►  deel 7: constructie van de dodecaŽder of regelmatig twaalfvlak

meetkunde vijfde klas dodecaŽder bis.pdf  ►  deel 7 bis: eenvoudige constructie van de dodecaŽder of regelmatig twaalfvlak

meetkunde vijfde klas icosaŽder.pdf  ►  deel 8: constructie van de icosaŽder of regelmatig twaalfvlak

meetkunde vijfde klas caleidocyclus.pdf  ►  deel 9: constructie van een caleidocyclus op basis van gelijkzijdige driehoeken

meetkunde vijfde klas periodeoverzicht.pdf  ►  15 lessen meetkunde (= 1 periode van 3 weken) in de vijfde klas

meetkunde zesde klas vierkant en rechthoek.pdf  ►  deel 1: vierkant en rechthoek (8 lessen = periode van 2 weken)

meetkunde zesde klas bol inhoud.pdf   inhoud van de bol proefondervindelijk berekenen

meetkunde zesde klas kegel inhoud.pdf   inhoud van de kegel proefondervindelijk berekenen

meetkunde zesde klas piramide inhoud.pdf   inhoud van de piramide proefondervindelijk berekenen

 

menskunde ►   lesinhouden voor het vak menskunde in de lagere school

methodeschool Rinkrank  ►  zo werkt Rinkrank

midzomerfeest ►   zo viert men het midzomerfeest (Sint-Jansfeest) in Rinkrank

mineralogie ►  lesinhouden voor het vak mineralogie (stenen, edelstenen)

mineralogielessen ►  lesinhouden en afbeeldingen voor een mineralogieperiode in klassen 5/6

mineralogielessen ►  verzameling stenen om te gebruiken als didactisch materiaal

muziekatelier ►   portaalpagina voor muziekatelier Ward de Beer Antwerpen

muziek: liederen lagere school ►   partituren en opnames (mp3) van eenstemmige en meerstemmige liederen en canons (Nl-Fr-D enz.)

muziek op school ►  lesinhouden voor het vak muziek in kleuter- en lagere school

muziekpedagogie ►  over de pedagogische werking van het vak muziek

mythen  (Griekse -)►  opdeling van de Griekse mythen in vertelbeurten en beelden voor vertellen in 5e/6e klas

 

Nederlands grammatica.pdf   bondig overzicht van de taal- en letterkundige ontleding met voorbeelden voor klas 5/6

 

offers brengen ►  opvoeden is leren offers brengen

ontleding (taal- en redekundig).pdf   bondig overzicht van de taal- en letterkundige ontleding met voorbeelden voor klas 5/6

 

paasfeest ►  zo wordt het paasfeest gevierd in Rinkrank

palmpasenfeest ►  zo wordt het feest van Palmzondag gevierd in Rinkrank

palmpasenfeest.pdf ►  recept en foto's van het broodhaantje (paashaantje) voor de palmpasenstok

pedagogie algemeen ►  diverse teksten over pedagogie

periode- of projectonderricht ►  wat is periode-onderwijs?

pinksterfeest  zo wordt het pinksterfeest gevierd in Rinkrank

piramide (meetkunde).pdf   inhoud van de piramide proefondervindelijk berekenen

plantkunde ►  lesinhouden voor het vak plantkunde in de lagere school

 

rapportering ►  hoe rapporteren leraren aan ouders

redekundige ontleding.pdf   bondig overzicht van de taal- en letterkundige ontleding met voorbeelden voor klas 5/6

regels van deelbaarheid van getallen.pdf ►  regels van deelbaarheid en Grootste Gemene Deler en Kleinste Gemeen Veelvoud

rekenen  ►  lesinhouden voor het vak rekenen in de lagere school

rekenen eerste klas.pdf  ►  uitgangspunten voor het rekenen in de eerste klas

rekenen 4e klas rekenperiode  ►  rekenperiode vierde klas staartdeling, trapvermenigvuldiging, aftrekking cijferrekenen

rekenen 4e klas herhaling  ►  ideeŽn om de herhalingsoefeningen afwisselend en boeiend te maken

rekenen met binaire getallen.pdf van Egyptische vermenigvuldiging tot digitaal rekenen in de vijfde klas (groep 7)

rekenen klassen 4-5-6.pdf  ►   een voorbereiding  voor een rekenperiode in een combinatieklas 4e - 5e en 6e klas steinerschool.

rekenen 10-tallig versus 12-tallig.pdf ►  gebruiken we het 12-tallig stelsel of het 10-tallig stelsel om te rekenen op school?

Rinkrank ►  portaalpagina voor Rinkrank, een school vol beeld en klank

ritmiek ►  ritmisch bewegen op muziek, taal, wiskunde enz.

 

schilderen ►  hoe schilderen en welke materialen gebruiken we in Rinkrank

schoolfeesten ►  een overzicht van de schoolfeesten in Rinkrank

schooljaarkalender ►  zo kan een schooljaar eruit zien

schoolkrant  ►  voorbeelden van de wekelijkse schoolkrant in Rinkrank

schrijven als klasacitiveit ►  leren schrijven: technisch, kunstzinnig en creatief

schrijven - leren schrijven in het eerste leerjaar ►  een kunstzinnige schrijfmethode met snel en bijzonder mooi resultaat

schrijven: hoofdletters ►  De volgorde en de schrijfwijze waarin de hoofdletters van het gebonden schrift geoefend worden

Sint-Maartensfeest ►  zo vieren we Sint-Maarten in Rinkrank

sinterklaasfeest ►  zo vieren we Sinterklaas in Rinkrank

spelling van open en gesloten lettergrepen ►  een totaal nieuwe aanpak voor dit probleem

sprookjes en verhalen van H.C. Andersen   een lijst van sprookjes en verhalen geschikt voor de lagere school

Steiner: uitspraken over pedagogie ►  meer dan 2.500 uitspraken van Rudolf Steiner en enkele antroposofen over pedagogie.

sterrenkunde ►  lesinhouden voor het vak astronomie in de lagere school

 

taal ►  diverse taalaspecten in Rinkrank

taalkundige ontleding (woordsoorten).pdf   bondig overzicht van de taal- en letterkundige ontleding met voorbeelden voor klas 5/6

tekenen  zo gebeurt het tekenen in Rinkrank

tekenen zuilen.pdf  ►  Egyptische en Griekse zuilen als symmetrieoefeningen in de vijfde klas (groep 7)

tekenen, vormtekenen tweede klas  ►  Symmetrie- en spiegelingsoefeningen voor klas 2 (groep 4)

toneel ►  zo spelen de kinderen toneel in Rinkrank

toneelstukken voor de lagere schoo ►  theaterteksten voor de lagere school

 

verhalen over de sterren en sterrenbeelden ►   de oude mythische verhalen over de sterrenbeelden

verhalen en sprookjes van H.C.Andersen   een lijst van sprookjes en verhalen geschikt voor de lagere school

verkleinwoorden in de kleuterschool ►  het nefaste gebruik van verkleinwoorden

vijfde klas: Griekse mythen  ►  opdeling van de Griekse mythen in vertelbeurten en beelden voor vertellen in 5e/6e klas

vierde klas rekenperiode  ►  rekenperiode vierde klas staartdeling, trapvermenigvuldiging, aftrekking cijferrekenen

vormtekenen tweede klas  ►  Symmetrie- en spiegelingsoefeningen voor klas 2 (groep 4)

vormtekenen zuilen.pdf  ►  Egyptische en Griekse zuilen als symmetrieoefeningen in de vijfde klas (groep 7)

Ward de Beer ►  portaalpagina voor muziekatelier Ward de Beer Antwerpen

wiskunde ►  lesinhouden voor het vak wiskunde in de lagere school

wiskunde bnaire getallen.pdf van boerenvermenigvuldiging tot computer: een wiskundeproject in de vijfde klas (groep 7)

woordsoorten-overzicht.pdf een overzichtsblad met alle woordsoorten en voorbeelden van woordontleding (taalkundige ontleding)

woordsoorten-gedichten korte, ritmische rijmgedichten over de woordsoorten

 

zuilen.pdf  ►  Egyptische en Griekse zuilen als symmetrieoefeningen in de vijfde klas (groep 7)

zwemmen ►  zwemmen als onderdeel van lichamelijke opvoeding in Rinkrank

 

© Luc Cielen |  03 september 2013 | mail