pedagogie

--------------------------------


Ideale mix: onderwijs en cultuur


In een samenleving die zoekt naar een nieuwe samenhang verwerven kunst en cultuur een bijzondere positie. Vormt cultuur een verbindend element in de samenleving, dan reflecteert kunst over de complexiteit van het bestaan en de actuele wereld. Alleen cultuur geeft zin aan én het individu én de samenleving. Kunst is volgens Anne Teresa de Keersmaeker ‘een zoektocht naar een plaats in de wereld en zichzelf’. En iedere samenleving houdt zich bezig met de creatie van ons zijn in verleden, heden en toekomst. Daarom is het belangrijk om kunst en cultuur te koesteren omdat ze perspectieven openen op een nieuw humanisme.


Alvast één dwarsverbinding is fundamenteel: 


kunst en cultuur verdienen een prominente plaats in het onderwijs. Jongeren ontwikkelen er culturele competenties die bijdragen aan een oordelend vermogen. Hierbij zien ze de wereld door de ogen van de ander. Ze doen dat met tolerantie, omdat inzicht verkregen wordt in wat niet bekend is.


Het gaat om vaardigheden die de basis uitmaken van een goede democratie, waar de burger een stem heeft, waar burgerschap meer betekent dan alleen maar de taal van de consument. Ook voor de politiek is deze uitdaging groot.


Fragment uit: Twee procent voor kunst en cultuur graag van Ivo Janssens, Rachida Lamrabet, Pascal Gielen en Annick Schramme in De Standaard 2 januari 2017.

--------------------------------

EERSTE LEERJAAR GROENENDAAL IN MERKSEM NEEMT INTREK IN DUURZAAM SCHOOLGEBOUW MIDDEN IN NATUUR

De Standaard, dinsdag 3 september 2019

 

In de polyvalente ruimte komen alle tachtig leerlingen van het eerste leerjaar elke morgen samen om het goeiemorgenlied te zingen en ze wordt ook gebruikt voor een boekenruilmoment van klas naar klas. 

LC: In plaats van alleen het goeiemorgenlied kan er een heuse muzikale opmaat plaatsvinden met de vier klassen tezamen. De muziekles kan er ook gebeuren. Ook de mondelinge herhaling met de vier klassen, de lessen Frans en Engels, handwerk enz. Zo een ruimte kan voor veel verschillende gezamenlijke activiteiten gebruiktworden. 


--------------------------------

MOGEN KINDEREN NAAR DE WC GAAN TIJDENS DE LES?

In het tweede leerjaar kreeg een van mijn een briefje van de juf mee. Daarin stond dat leerlingen alleen nog tijdens de speeltijd naar de wc mochten gaan. Ik heb direct mijn telefoon gepakt: zoiets kan toch niet? Veel kinderen durven tijdens de speeltijd niet te gaan, want dan zitten ze niet op hun gemak. Ze houden het de godganse dag op, met alle gevolgen van dien. Professor Danny De Looze in De Morgen naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek: Lactose, gluten & co. 

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

ONDERWIJS en OPVOEDING

De levensstijl van de moeder tijdens de zwangerschap beïnvloedt de latere schoolprestaties van het kind. Knack 20 mei 2015 blz 84

Wetenschappers doorprikken 5 mythes over onderwijs. De Morgen 5-12-2012 - PDF


"Opvoeden tot vrijheid en verantwoordelijkheid" is ons motto. (Christophe Brabant , directeur Sint-Barbaracollege jezuïeten Gent in Knack 20 mei 2015 blz 31). Vergelijk deze uitspraak met wat de Steinerscholen als motto hebben (Opvoeden tot vrijheid).


Jan Gebruers in Knack 3 juni 2015: ...Toch mag de rol van de school niet overschat worden wanneer het om de resultaten van leerlingen gaat. De grootste bepalende factor ligt bij de leerlingen zelf. Daarbij speelt de sociaal-economische achtergrond van het gezin een belangrijke rol. Dat bepaalde scholen een sterke reputatie genieten kan verklaard worden door het mattheuseffect: als een school een sterke reputatie heeft, trekt ze veel sterke leerlingen aan, en omgekeerd. Het is dus belangrijk om te beseffen dat de schoolkeuze in se niet zo veel uitmaakt, de rol van de ouders en de leerkracht zijn veel belangrijker.


         SOLE (self organized learning environment).

--------------------------------

HOOGBEGAAFDHEID

Hoogbegaafde kinderen hebben geen behoefte aan extra werk, wel aan ANDER werk. Zie tekst over De Loep, Diepenbeek.

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

BIOLOGISCHE VOEDING

Knack 3 juni 2015: vraag van Johan Torfs: Doet BioForum inspanningen om biologische producten te onderscheiden van biodynamische producten, waarvan wetenschappelijk vaststaat dat ze geen meerwaarde hebben?

Antwoord van LIeve Vercauteren (directeur BioForum): Alle biodynamische producten zijn per definitie ook biologisch: ze worden op dezelfde manier gecontroleerd en gecertificeerd. Wij maken daarom geen onderscheid tussen de twee. De meeste consumenten zullen ook geen verschil merken. De biodynamische landbouw is een stroming binnen de biologische landbouw, waar vaak interessante inzichten uit voortkomen. Er speelt ook een antroposofische visie in mee, die voor sommigen wat esoterisch overkomt. Je kunt erin geloven of niet, maar de producten zijn op zich minstens evenwaardig.

--------------------------------