RINKRANK ASTRONOMIE

 

Dit is een vak dat alleen in Rinkrank in de lagere school wordt gegeven. Je kan het zien als een onderdeel van W.O.-aardrijkskunde, maar het gaat veel verder, omdat er ook geschiedenis, mythologie enz. bij betrokken worden.

Het doel is om de kinderen duidelijk te maken dat de nachtelijke sterrenhemel een boek is vol verhalen. Een bijkomende doelstelling is de kinderen enigszins vertrouwd te maken met de sterrenbeelden. Daarom gaat de leerstof vooral over de sterrenbeelden, minder over de planeten.

De lessen astronomie worden om de twee jaar gegeven aan vijfde en zesde leerjaar samen.

 

 

INHOUD

De sterrenbeelden tussen Dierenriem en Poolster

De sterrenbeelden tussen Dierenriem en Poolster wijzen allemaal naar die Poolster als de hoogste van alle sterren. Het is de ster waaromheen alles draait. Om die reden is de Poolster in vele mythologieën de poort tot de hemel, want daarachter zat God die de hele schepping laat draaien. Hij is het centrale gegeven en de hoogste macht. Vanaf de Dierenriem zie je dan ook hoe de sterrenbeelden een soort 'inwijdingsweg' markeren naar de hoogste God; hoe dichter bij de Poolster, hoe belangrijker het sterrenbeeld was in zijn mythologische betekenis. Het gaat hier dus vooral om de beelden zelf en de verhalen die erbij horen. Ze wijzen de mens de weg om uit zijn eigen beperkingen (de Dierenriem met zijn sterrentekens) op te stijgen naar de volmaaktheid.

Om deze sterrenbeelden te zien, richten we ons naar het noorden.

 

 

De sterrenbeelden van de Dierenriem en enkele sterrenbeelden ten zuiden daarvan.

Vele eeuwen lang werd gedacht dat de 12 (in feite 13) sterrenbeelden van de Dierenriem een bijzondere invloed hadden op de mens. Maar ook werden ze gezien als beelden van de beperkingen die elk mensentype kent. Omdat ieder kind zijn sterrenteken kent, is het belangrijk om deze sterrenbeelden in de juiste context te plaatsen en het verhaal dat erbij hoort te vertellen. Er wordt echter niet aan astrologie gedaan.

Om deze sterrenbeelden te zien, richten we ons naar het zuiden.

 

 

Op één of enkele avonden tijdens de periode astronomie mogen kinderen en ouders 's avonds op school of elders de sterrenbeelden aan de hemel zelf komen bekijken, en krijgen ze ook hulp daarbij. De sterrenkijker wordt dan gebruikt om de planeten te bekijken en enkele sterrenhopen te ontdekken.

 

 

OPDRACHTEN

De kinderen maken in deze periode:

sterrenbeelden met de mythologische figuur

sterrenkaarten van de sterrenbeelden met de namen van de helderste sterren

elke dag een opstel

Zij schrijven een beknopte tekst met enkele gegevens over elk sterrenbeeld: de namen in verschillende talen, de namen van de hoofdfiguren in de mythologie, andere interessante gegevens zoals de namen van de belangrijkste sterren van een sterrenbeeld - die namen worden ook gememoriseerd.