RINKRANK BESTUUR

 

Rinkrank werd in 1997 gesticht door:

 

Jan Jacquemain (ouder),

+ Jan Lansloot (ouder),

Jacques Van Hasselt (ouder),

Greet Van Gastel (ouder),

Luc Cielen (ouder, leerkracht, directeur, ontwikkeling van het pedagogisch concept)

 

 

De school wordt geleid door:

 

HET SCHOOLBESTUUR

De leden zijn ouders

Op 1 september 2007 hebben de stichters van Rinkrank het bestuur van de school overgedragen aan de ouders van de school.

 

 

DE PEDAGOGISCHE RAAD

De leden zijn ALLE leerkrachten van de school.

 

 

DE OUDERRAAD

De leden zijn ALLE ouders van de school.

 

 

DE SCHOOLRAAD

De leden zijn:

        2  afgevaardigden van het Schoolbestuur

        2 afgevaardigden van de Pedagogische Raad

        2 afgevaardigden van de Ouderraad

 

Hoe het bestuur anno 2017 is samengesteld vind je op de site van Rinkrank: www.rinkrank.be