RINKRANK

FYSICA

 

Leren observeren en beschrijven wat geobserveerd werd is een van de doelstellingen van het hele onderwijs. Dat gebeurt intensief in vakken als W.O. Heel apart daarin staat in vijfde en zesde klas de periode fysica.

 

De werkwijze is zo:

De leerkracht voert samen met de kinderen de experimenten uit.

De kinderen experimenteren zelf verder

De kinderen noteren hun observaties

De kinderen tekenen een frappant onderdeel van het experiment als illustratie bij hun tekst.

 

De fysicaperiode is een periode waarin niet alleen geobserveerd wordt, maar vooral ook verwoord wordt. Uit de eigen tekst moet blijken hoe het experiment verliep. Het is nog niet nodig om een verklaring op te schrijven, het mag beperkt blijven tot zuivere waarneming.

Het vak W.O.-Fysica wordt in twee delen gegeven over twee jaar gespreid aan 5e en 6e klas tezamen.

 

INHOUD

deel 1

 

Akoestiek.

 

Lucht en luchtdruk

 

Warmte en koude

 

Evenwicht

 

Katrollen

 

Hefbomen

 

Magnetisme

 

Elektriciteit

 

 

deel 2

 

Licht

 

Kleurenleer

 

Camera Obscura

 

Gezichtsbedrog