RINKRANK

HISTORIEK

 

 

De oorsprong van Rinkrank ligt in de Brasschaatse Steinerschool De Wingerd:

Ten eerste was er de behoefte van Luc Cielen om weer met combinatieklassen te werken, wat in De Wingerd onmogelijk was geworden.

Ten tweede was er een meningsverschil tussen De Wingerd en Yggdrasil (overkoepelende inrichtende macht van De Wingerd en De Hazelaar) over het ontslag van een leerkracht in de Hazelaar. Dit was de aanleiding om uit te zien naar een nieuw pedagogisch project.

Ten slotte  - en dat gaf de doorslag - was er de vraag van Jan Jacquemain, bestuurslid van De Wingerd, om een nieuwe school op te richten.

In februari 1997 stelde Jan Jacquemain een stichtingsgroep samen met:

Jan Jacquemain, penningmeester in het schoolbestuur van De Wingerd

Jan Lansloot, voorzitter van het schoolbestuur van De Wingerd

Jacques Van Hasselt, lid van het schoolbestuur van De Wingerd

Greet Van Gastel, ouder in De Wingerd en initiatiefneemster van De Vlier, een eerder - niet gerealiseerd - project om een nieuwe school op te richten in Kalmthout of Essen.

Luc Cielen, leraar in De Wingerd, initiatiefnemer van De Wingerd en jarenlang voorzitter van het schoolbestuur.

In mei 1997 hielden de stichters een informatieavond in de zaal van het Cuylitshof in Kalmthout. Geïnteresseerden konden die avond hun kind(eren) aanmelden. Die avond meldden zich voldoende leerlingen aan om gesubsidieerd te kunnen werken. Een locatie werd gevonden in een nieuwe villa in de Frans Greefsstraat in het centrum van Kalmthout. Daarop werd de aanvraag tot subsidiëring en erkenning ingediend en enkele maanden later verkregen.

 

In de zomermaanden van 1997 werd de villa in gereedheid gebracht om één kleuterklas en één klas lagere school te herbergen. Nynke Germis werd de eerste kleuterleidster van de school en werd daarbij begeleid door Luc Cielen, die zelf de klas van de lagere school voor zijn rekening nam. In die ene kleuterklas zaten kinderen van 2,5 tot 6 jaar. In de lagere school waren er kinderen in elk leerjaar, die allen tezamen in de klas op het gelijkvloers van de villa zaten. De kleuters zaten in een apart gebouw, achteraan in de tuin.