RINKRANK

RITMIEK

 

Ritmiek wordt als vak gegeven in de onderbouw van de lagere school, maar elementen ervan kunnen op verschillende momenten ook in andere klassen aan bod komen (bv. in geschiedenis).

 

Iedere leerkracht in eerste, tweede en derde klas geeft zelf ritmiek in de eigen klas, meestal in de voormiddag onmiddellijk na de pauze.

 

De inhoud van de ritmieklessen sluit nauw aan bij wat in het hoofdonderricht wordt gegeven, en bevat dus vele elementen van taal en rekenen. Daarnaast zitten er ook muzikale en zuiver ritmische elementen in.

 

 

 

INHOUD

 

Ritmiek en rekenen

 

tellen (voor- en achterwaarts)

tellen in verschillende talen

ritmisch tellen in tal van variaties, zodat al klappend en stappend de tafels van vermenigvuldiging zicht- en hoorbaar worden.

tafels van vermenigvuldiging en deling ritmisch klappen en stappen

optel- en aftreksommen al stappend en klappend oefenen

getalbeelden stappen in verschillende vormen.

concentratieoefeningen met tellen.

 

Ritmiek en taal

het alfabet ritmisch klappen, stappen, voorwaarts en achterwaarts

het alfabet in verschillende talen ritmisch stappen en klappen

gedichten die aansluiten bij de leerstof (taal, W.O., geschiedenis) stappen en klappen

versvoeten (jambe, trochee, dactylus, anapest) stappend en klappend ontdekken

 

ritmiek en beweging

bewegen op ritmen

maat en ritme

ritmische oefeningen met ballen en stokken

 

 

choreografische elementen kunnen in alle oefeningen worden ingebracht.