https://www.cielen.eu

 

SCHOOLFEESTEN in RINKRANK

Op de schooljaarkalender staan 13, soms 14 feesten en al die feesten hebben te maken met de jaarkring. De meeste van die feesten hebben een christelijke betekenis maar zijn van oorsprong natuurfeesten en als dusdanig veel ouder dan de christelijke feesten. Ze kunnen dus door iedereen gevierd worden, of men nu christelijk is of niet.

 

Op school zijn het in de eerste plaats pedagogische feesten en ze worden steeds met de hele schoolgemeenschap gevierd: kleuters, kinderen van de lagere school, leraren, ouders, grootouders, familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Deze feesten zijn belangrijk:

Het zijn grote ankerpunten in de loop van het jaar. Dankzij die feesten ontstaat er een duidelijk ritme in de jaargang. Voor kleine kinderen is dat een waardevol houvast. De tijd krijgt er structuur door. In de klassen wordt er steeds naar een feest toe gewerkt. En stilaan worden de kinderen zich bewust van de tijd en de opeenvolging van de feesten.

 

Bijvoorbeeld: Als het herfstfeest gedaan is, beginnen we stilaan de liederen voor het volgende feest (Sint-Maarten) te oefenen. Dankzij die liederen weten de kinderen al welk feest er zit aan te komen. Dan komt het verhaal over Sint- Maarten. Vervolgens komen de knutselwerkjes (lantaarns) tevoorschijn, sommige klassen beginnen het toneelstuk te oefenen en de muziek wordt afgewerkt. Ten slotte is het grote moment van het feest daar, het is het hoogtepunt. Maar de voorbereiding is in feite veel belangrijker dan het feest zelf.

 

Deze feesten zijn toonmomenten. Omdat elk feest een pedagogische inhoud heeft, is er ook steeds een grote inbreng van kinderen en leerkrachten. Omdat het kunstzinnige de basis is van deze pedagogie zijn al deze toonmomenten ook kunstzinnig: koor, orkest, toneel, verhaal, theater, poppenspel ... zijn mogelijke ingrediŽnten van het feest.

 

Waarom kunstzinnig?

Omdat in het kunstzinnige ieder kind zichzelf kan uiten. Ieder heeft wel op een of ander vlak een gave en dankzij zang, muziek, toneel, knutselen, schilderen, tekenen, dansen kan ieder zichzelf zijn en zich tonen. Het kunstzinnige is de meest directe weg om gedifferentieerd te werken.

 

Elk feest is een sociale activiteit. De hele schoolgemeenschap is daarbij verbonden. De inbreng van de ouders is dan ook groot. Samen plannen, samen versieren, samen aan tafel. Daarom is er bij elk feest ook een culinair aspect. Feesten zonder eten en drinken bestaan niet.

 

Bijvoorbeeld het herfstfeest: ouders van bepaalde klassen versieren de zaal met herfsttakken en vruchten. Ouders van andere klassen krijgen bak- of kookopdrachten voor de 'tafel van overvloed'. Iedere ouder kan zijn vaardigheden tonen: koude schotels, soepen, noten- en vruchtentaarten en cakes. Het herfstfeest is een culinair hoogtepunt, want de herfst schenkt overvloed. Ook dat maakt een diepe indruk op de kinderen.

 

Twee uitgangspunten staan bij elk feest voorop: natuur en christelijke impact. De natuur omdat elk feest in oorsprong een natuurfeest is. Er zijn dus elementen van oude voorchristelijke culturen aanwezig. Christelijk omdat we nu eenmaal in dit land een christelijke erfenis hebben, het behoort tot onze eigen cultuur.

Bijvoorbeeld het pinksterfeest is duidelijk een lentefeest met meiboom en reidansen en een overvloed aan bloemen. Dat is het natuuraspect van dit feest. Het christelijke aspect komt tot uitdrukking in het talenfeest dat daarbij hoort want de apostelen spraken in 'talen' zoals Lukas vertelt in De handelingen van de apostelen. Het christelijke ligt er echter niet vingerdik op, het is eerder een inspiratiebron voor de inhoud van het feest.

 

Elk feest is drieledig in zijn opzet

INHOUDELIJK-PEDAGOGISCH: een verhaal (bijvoorbeeld een stapelverhaal met Lichtmis), een toneelstuk (bijvoorbeeld een legende ter gelegenheid van het herfstfeest), een poppenspel of een ander spel (bijvoorbeeld een schimmenspel bij Sint-Maarten). Elk feest is ruim omkaderd met zang en instrumentale muziek door de kinderen. Dit is de belangrijkste pedagogische inbreng bij elk feest. Het is ook het meest beschouwelijke deel van het feest.

 

ACTIVITEIT: een wandeling (bijvoorbeeld de lantaarntocht bij Sint-Maarten), vliegerentijdens het herfstfeest, volksspelen bij het midzomerfeest. Zo komen we in beweging. We zetten de ledematen in werking. Het aspect DOEN is hier de hoofdzaak.

 

CULINAIR: bijvoorbeeld het herfstbuffet bij het herfstfeest, pannenkoeken met Lichtmis, groenten en dipsausjes bij het pinksterfeest, aardbeien en ijs bij het midzomerfeest, paasbrunch bij het palmpasenfeest. Dit is het meest sociale element in elk feest. De buik wordt hier het meest aangesproken, en daardoor ook ons gevoelsleven. Wie verzadigd is ervaart een soort geluksgevoel. En dat hoort toch zťker op een feest.

 

Dankzij de drieledige aanpak kunnen we telkens de hele mens bij elk feest betrekken.

Tot slot mogen we niet vergeten dat elk feest mooi moet zijn. En dat is dan weer het religieuze element in elk feest. Schoonheid geeft ons de meest religieuze ervaring. En dat is de rode draad doorheen elk feest. Hierdoor stimuleren we eerbied en respect en dat werkt door in de hele pedagogie en in de ontwikkeling van elk kind.

 

Ook belangrijk:

Elk feest wordt door de hele schoolgemeenschap gevierd, van de kleinste kleuter tot de grootste zesdeklasser, dikwijls ook nog met oud-leerlingen.

Ouders, grootouders, vrienden, kennissen en buren mogen aan elk feest deelnemen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DE SCHOOLFEESTEN IN DE LOOP VAN EEN SCHOOLJAAR

DE EERSTE SCHOOLDAG

Feestelijke verwelkoming van de kinderen en samenzang.

Twee korte verhalen (keuze uit de verhalen die in de cultuurbeschouwing van 3e-4e klas en 5e-6e klas aan bod komen)

De nieuwe eersteklassers worden in de bloemetjes gezet.

Verhaal door de leerkracht van de eerste klas: een sprookje, bij voorkeur van Grimm.

Poppenspel door de kleuterleidsters

Samenzang


Receptie voor kinderen en ouders, aangeboden door de Ouderraad

De eerste schooldag van het schooljaar 2005-2006

 

HET HERFSTFEEST

 

Op de eerste vrijdag van oktober, in samenhang met het feest van Sint-Franciscus

Samenzang

Toneelspel door de kinderen van de 2e klas

Concert door kinderen van de 4e, 5e en 6e klas

Verhaal door een leerkracht

Concert door beroepsmusici

Middagmaal klaargemaakt door de ouders onder het thema: de Hoorn des Overvloeds

Vliegeren met tussendoor cake, taart enz.


 

 

HET SINT-MAARTENFEEST (40 dagen voor Kerstmis)

††††

Op 10 november, de avond voor de feestdag van Sint-Maarten. Het is het eerste winterfeest.

Voor de kinderen van de lagere school is dit de 'langste schooldag van het jaar', want ze blijven van

's morgens tot 's avonds laat op school.

Om 17 uur begint het feest:

Samenzang

Schimmenspel

Samenzang

Lantaarnstoet doorheen de velden

Sint-Maartensvuur met soep, warme wijn (voor de ouders) en rozijnenbrood. Met veel muziek en zang

door kinderen, leerkrachten en ouders.


 

 

ADVENT

Elke ochtend in de advent vanaf 8.15 uur tot 9.00 uur:

Verzamelen bij de vuurmand op de speelplaats (die in een speciaal adventskleedje is gestoken met sparren, dennen en versieringen).

Bij het vuur musiceren ouders, leerkrachten en kinderen: adventsliederen en kerstliederen.

De kinderen krijgen warme chocolademelk, de ouders krijgen koffie of thee.


SINTERKLAAS

Het 'heiligste' feest van het jaar.

De zaal wordt verlicht met tientallen kaarsjes.

Samenzang.

Sinterklaas en Zwarte Piet komen binnen.

Samenzang.

Sinterklaas vertelt het verhaal.

Zwarte Piet beeldt het verhaal uit en speelt tussendoor een klein theaterstukje.

De kinderen geven geschenken aan Sinterklaas (tekeningen, knutselwerkjes enz.).

Concert door de kinderen van 4e, 5e en 6e klas.

Sinterklaas en Zwarte Piet gaan weg.

Samenzang.

Naar de klassen, waar overal de geschenken van Sint en Piet staan uitgestald. Bij die geschenken liggen ook de 'mikmannen', die 's ochtends vroeg door kinderen van de zesde klas zijn gebakken.


 

 

KERSTMIS

Een feest in twee delen:

†††

Deel 1: Op een avond in de week voorafgaand aan de kerstvakantie speelt de zesde klas het middeleeuwse kerstspel uit Oberufer.

Concert kerstmuziek door enkele kinderen.

Na afloop: soep.

Deel 2: De laatste dag voor de kerstvakantie:

Alle kinderen verzamelen in de zaal, het feest begint met samenzang en aansteken van kaarsjes bij de kribbe.

Toneel door de kinderen van de eerste klas met instrumentale begeleiding door de kinderen van de tweede klas.

Kerstconcert door de kinderen van 4e en 5e klas.

Toneel door de kinderen van de derde klas.

Samenzang.

Receptie door de Ouderraad: warme chocolademelk, warme witte gekruide wijn voor de ouders en cake enz.

 


††††††††††††

 

DRIEKONINGEN

Dit feest wordt alleen gevierd als het na de kerstvakantie valt.

In elke klas is er 's middags een driekoningentaart.

De kinderen trekken in groepen (per klas of andere samenstellingen) langs de huizen om er te gaan zingen en de mensen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het is niet de bedoeling om geld op te halen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LICHTMIS (40 dagen na Kerstmis, 2 februari = pannenkoekenfeest).

Het 'omkeringsfeest'(het wordt 's morgens gevierd in tegenstelling tot het Sint-Maartensfeest dat 's avonds gevierd wordt).

Alle kinderen brengen hun pop mee naar school (herinnering aan Maria die het Jezuskindje meenam naar de tempel).

Een veldloop (herinnering aan het Romeinse Lupercaliafeest, dat aan de basis ligt van Lichtmis).

Pannenkoeken (op voorhand gebakken door de kinderen van de zesde klas).

Lichtmisvuur (kerstboomverbranding). Het wordt aangestoken door de zesdeklassers, die daarvoor fakkels hebben gemaakt. Zij zorgen er ook voor dat ieder kind wat op het vuur mag gooien (takjes van kerstbomen en†††† kerstgroen).

Samenzang in de zaal, die omgebouwd is tot een aula (verwijzing naar de Alma Mater - universiteit) met typische lichtmisliederen: stapelliederen en ballades.

††† Verhaal door een leerkracht (stapelverhaal of kleutersprookje).

††† Samenzang.


†††

CARNAVAL

De vrijdag voor de krokusvakantie

Het feest dat volledig door de kinderen in elkaar gestoken wordt.

In de voormiddag is er in elke afdeling (kleuterschool - onderbouw lagere school - bovenbouw lagere school) een eigen programma.

Tussendoor helpen de kinderen mee met het bakken van de pruimentaartjes.

's Namiddags:

†††††††† Samenzang in de zaal.

†††††††† De kinderen brengen hun sketches, toneeltjes, dansjes enz..,

†††††††† afgewisseld met samenzang.

†††††††† Kleuterklas: elke klas brengt een kinderdansje.

†††††† ††Eerste en tweede klas brengen ook elk een kinderdans.

†††††††† Derde tot en met zesde klas: kleine groepjes (klasoverschrijdend) brengen eigen stukjes die in de loop van de voorafgaande dagen zijn gemaakt en ingeoefend.


 

PALMPASEN

Op de zondag het dichtst bij 21 maart (begin van de lente), meestal 1 week voor de paasvakantie.

In de kerk van Kalmthout, in de voormiddag.

Samenzang.

Palmpasenconcert door kinderen (alle klassen in verschillende combinaties) afgewisseld met ouders.

Samenzang.

Palmpasenstoet: alle kinderen en ouders trekken door de velden van de kerk naar de school met versierde palmpasenstokken.

Op school: paasontbijt, verzorgd door de Ouderraad.

Uitdelen van paaseieren.


PASEN

Op de vrijdag voor de paasvakantie, 's namiddags.

Samenzang

Verhaal door een leerkracht

Samenzang

Toneel door de vierde klas.

Samenzang

 

PINKSTEREN

Op de vrijdagnamiddag voor Pinksteren.

In de zaal:

De kinderen van 4e, 5e en 6e klas spelen nationale hymnen en muziek uit verschillende landen.

Samenzang.

De schoolrijpe kleuters komen op het podium en worden een voor een voorgesteld. Zij zijn de pinksterbruiden en -bruidegoms).

Samenzang

Verhaal in een vreemde taal, door een leerkracht, of een ouder of een gastspreker. Kwamen al aan bod: Frans, Engels, Duits, Portugees, Zwitsers-Duits, Chinees, Spaans. Andere talen komen aan bod naargelang er ouders of kennissen zijn die de taal beheersen. Volgende keer: Arabisch.

Samenzang.

 

Op de weide:

De schoolrijpe kleuters gaan onder feestelijk versierde bogen van de zaal naar de weide, waar een podium voor hen staat.

De meiboom wordt rechtgezet door de kinderen van de zesde klas.

Volksdansen: Elke klas brengt een volksdans. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door kinderen, ouders en leerkrachten.

De Ouderraad biedt tot slot frisse, jonge groente aan met dipsausjes.††††††††††††††††


 

 

MIDZOMER

Op de vrijdag, het dichtst bij 24 juni (Sint Jan) in tegenstelling tot het Kerstfeest dat op 24 december (Kerstavond) wordt gevierd.

Het feest begint 's morgens en duurt de hele schooldag, voor de vijfde en zesde klas zelfs nog de hele daaropvolgende nacht.

Samenzang.

Toneel door de vijfde klas.

Samenzang.

Wandeling door de rozentuin (in de vorm van 4 spiralen die de 4 seizoenen voorstellen). Al zingend en musicerend.

Grote rondedans (Rosa-dans) met alle kinderen van de school.

Paalklimmen.

Middagmaal met zelfgebakken brood.

Bellen blazen.

Volksspelen.

Touwtrekken.

Vuursprong (met tussendoor aardbeien).

Zelfgemaakte papieren luchtballonnen oplaten.

Ballonnenwedstrijd.

IJsjes.

Om 23.00 uur komen kinderen van 5e en 6e klas (en ouders die mee willen gaan) weer naar school voor een nachtwandeling tot 's morgens 06.00 uur.†††

Einde met Sint-Jansvuur en ontbijt aangeboden door enkele ouders.


 

TONEEL ZESDE KLAS†††

Op een avond in de loop van de laatste week van het schooljaar. De kinderen brengen een toneelstuk dat speciaal voor hen werd geschreven. Meestal wordt het onderwerp daarvoor gekozen uit de mythologieŽn.

LAATSTE SCHOOLDAG

Op de speelplaats (bij mooi weer) groot toneelspel door de kinderen van 1e, 2e en 3e klas.

Uitreiking van rapporten en getuigschriften

Receptie aangeboden door de Ouderraad.


 

 

https://www.cielen.eu