RINKRANK

SCHOOLJAARKALENDER

 

Bij de aanvang van het schooljaar krijgt elke ouder een schooljaarkalender waarop de meeste

activiteiten vermeld staan: de schoolfeesten, de ouderavonden, vergaderingen van de ouderraad.

 

schooljaarkalender