RINKRANK

SCHRIJVEN

 

Schrijven is een kunstzinnige activiteit. Daar kunnen literaire auteurs over meespreken. In vele scholen wordt het schrijven van gedichten wel eens gepromoot, meestal ter gelegenheid van een 'gedichtendag', maar dat is niet voldoende om schrijven als een kunstzinnige activiteit te beschouwen. Waar het dan wel om gaat? Om het schrijven van een goede prozatekst. Als kinderen dat tegen het eind van de lagere school klaarspelen, hebben ze heel wat bereikt want het is een van de moeilijkste opdrachten. In Rinkrank wordt het 'creatief schrijven' vanaf de eerste klas beoefend. Dat kan omdat het niet als een drama beschouwd wordt als er spelfouten in de tekst staan. Het gaat toch vooral om de inhoud. Van zodra een kind in staat is om zelf iets op te schrijven worden alle gelegenheden aangewend om het aan het schrijven te zetten. Eerst in eenvoudige en korte zinnen wat het kind gezien of gehoord heeft of meegemaakt heeft,  dan opdrachten in de aard van: 'Ga in die of die klas zitten en schrijf op wat je ziet en hoort'. Dat kan al vanaf de derde klas gebeuren. De bedoeling is niet alleen op te schrijven, maar ook de waarneming gerichter te maken.

 

In vijfde en zesde klas krijgen de kinderen naast het schrijven van dagboeken, boekbesprekingen, verslagen  - die toch altijd vrij zakelijke teksten zijn - de opdracht om een boek te lezen en dat dan te herschrijven in eigen bewoordingen, hoofdstuk per hoofdstuk. Daaraan scholen de kinderen zich zeer snel en ontdekken tegelijk dat hun stijl soepeler en natuurlijker wordt. Hoe meer een kind schrijft, hoe gemakkelijker het ook wordt om te schrijven. Een voorwaarde om daartoe te komen is dat de aandacht voor de spelling op het tweede plan komt en fouten niet leiden tot opmerkingen of restricties.

 

Bij het 'creatief schrijven' wordt aan de kinderen duidelijk gemaakt dat ze, vr hun tekst klaar is om gelezen te worden, drie stappen moeten doorlopen.

 

 

De eerste stap is die van auteur.

Het kind schrijft zijn tekst en is daarbij met de inhoud bezig, sommigen ook al eens met een goede woordkeuze (het is het meest kunstzinnige element van het werk).

 

 

De tweede stap is die van corrector.

De tekst moet nu nagekeken worden en gecorrigeerd. Is de tekst met een tekstverwerker geschreven, dan is het eenvoudig om de correcties aan te brengen. Is de tekst met de hand geschreven dan vergt het wat meer inspanning. Hulp van ouders en leerkrachten, of van een ander kind  is hier noodzakelijk. In deze fase wordt het intellect in hoge mate aangesproken.

 

 

De derde stap is die van uitgever.

Is de tekst helemaal klaar, dan moet hij nog verlucht worden en netjes uitgeprint of overgeschreven worden. Deze eindfase van het werk is ook weer heel kunstzinnig van aard.

 

 

Om de kinderen aan te zetten tot 'creatief schrijven' worden hun teksten zoveel mogelijk opgenomen in de schoolkrant. Na verschijnen van de krant worden de teksten dan in de klas (ook in andere klassen) gelezen en/of voorgelezen.