RINKRANK

TONEEL

 

Toneelspelen is iets wat kinderen bijzonder graag doen. Als er in een klas aangekondigd wordt dat er een toneel zal ingeoefend worden, dan wordt dat op gejuich onthaald. Toch vergt een toneel heel wat van de kinderen. Tijdens de repetities van een toneelstuk ziet men de kinderen zr individueel aan het werk. Zo kunnen hun verwachtingen afgestemd worden op hun mogelijkheden, maar kunnen de kinderen ook boven hun limieten uitgetild worden. Toneelspelen is dikwijls een uiterst belangrijk moment in de ontwikkeling van een kind. Alhoewel het 'spelen' moet blijven, wordt er ook bijzonder hard 'gewerkt'. Haast alle kinderen zijn na de opvoering dan ook terecht trots op hun prestatie.

 

De toneelattributen worden door de kinderen en/of de leerkracht gemaakt.

De toneelkostuums worden door de ouders genaaid, indien nodig.

De kinderen worden nooit geschminkt, en hun gezicht blijft altijd herkenbaar, ook als ze een dierfiguur spelen.

 

 

KLEUTERSCHOOL

 

In de kleuterschool vertelt de kleuterleidster een sprookje of een verhaal gedurende 1 of 2 weken, elke dag woordelijk opnieuw. De kleuters kennen na enkele dagen de tekst en beginnen mee te spreken. Dat mondt dan uit in een toneelspelletje. Nu en dan mogen de kleuters uit andere klassen  komen kijken of worden de ouders uitgenodigd in de klas. Dat laatste gebeurt zeker als de kinderen het kerstspel opvoeren.

 

 

LAGERE SCHOOL

 

Elke klas van de lagere school speelt minstens ns per jaar een toneelstuk.

 

Alle toneelstukken zijn geschreven door leerkrachten van de school. Meestal ook nog eens speciaal voor de klas die het toneel zal brengen.

 

De kinderen krijgen, na het verhaal dat de leerkracht vertelt, de tekst van het spel en beginnen te oefenen.

 

Eerst een week tekst oefenen, met tussendoor al een klein fragmentje als spel.

 

Dan een week in beeld brengen. De meeste kinderen kennen de volledige tekst al uit het hoofd en kunnen dan ook elke rol spelen.

 

De derde week wordt er afgewerkt en op het podium geoefend. Bij het begin van die week bepaalt de leerkracht wie welke rol zal spelen.

 

Bij het eind van de derde week volgt de opvoering.

 

Dikwijls zorgt een andere klas voor de muzikale ondersteuning.

 

In vierde, vijfde en zesde klas kan het gebeuren dat de rollen werkelijk op het lijf van bepaalde kinderen geschreven zijn, zodat vanaf de eerste repetitie bepaald is wie wat zal spelen. Toch wordt van elk kind verwacht dat het de volledige tekst kent.

 

 

 

EEN OVERZICHT

 

Elke kleuterklas speelt een kerstspel in de eigen klas voor ouders, grootouders en kennissen.

 

De eerste klas speelt een kerstspel tijdens het kerstfeest.

 

De eerste klas speelt ook mee in het eindspel op de laatste dag van het schooljaar.

 

De tweede klas speelt een legende tijdens het herfstfeest.

 

De tweede klas speelt ook mee in het eindspel op de laatste dag van het schooljaar.

 

De derde klas speelt een kerstspel tijdens het kerstfeest.

 

De derde klas speelt ook mee in het eindspel op de laatste dag van het schooljaar.

 

De vierde klas speelt een paasspel tijdens het paasfeest. Meestal een bijbels verhaal.

 

De vijfde klas speelt een schimmenspel tijdens het Sint-Maartensfeest.

 

De vijfde klas speelt een spel uit de Griekse mythologie (of een andere mythologie) tijdens het midzomerfeest.

 

De zesde klas speelt een kerstspel, op een avond in de week vr Kerstmis.

 

De zesde klas speelt een toneel als eindpresentatie in de loop van de laatste week van het schooljaar.

 

 

 

Leerkrachten zijn vrij, mits overleg met collega's, om wijzigingen aan te brengen in het programma en kunnen ook steeds toneelspelen toevoegen op andere momenten van het jaar.