RINKRANK

TUINBOUW

 

Ieder kind krijgt in de loop van zijn kleuterschool- en lagere schooltijd meer dan eens de kans om mee te helpen in de biologische schooltuin.

 

Er worden geen lessen in tuinbouw gegeven, maar tijdens de pauzes, zelfs tijdens de lessen, kunnen kinderen de kans krijgen in de tuin aan het werk te gaan. Meestal gebeurt dat met twee of drie kinderen tezamen, onder begeleiding van een leerkracht.

 

Vanaf de kleuterschool kunnen de kinderen mee helpen met zaaien, planten, wieden en composteren.

 

Bij de schooltuin hoort ook een kippenren.

De kippen verwerken de restjes van de tuin, van de kleutermaaltijden en van de kooklessen in de lagere school. In ruil daarvoor leveren ze eieren.

 

De opbrengst van de tuin wordt gebruikt in de kleuterschool (meestal voor soep), in de lagere school tijdens de periode gastronomie, bij de schoolfeesten (bijvoorbeeld jonge worteltjes en knolletjes bij het pinksterfeest) of wordt op woensdagmiddag in de kinderkraam verkocht aan ouders en leerkrachten.
 

De schooltuin is een ideale omgeving om kinderen die even aan frisse lucht toe zijn op te vangen. Dat kunnen kleuters zijn die de verplichte middagrust niet meer zien zitten, of kinderen in de lagere school die even een afleiding nodig hebben tijdens taal- of rekenlessen. Tijdens de namiddaglessen, die meestal kunstzinnige activiteiten omvatten, gebeurt het regelmatig dat enkele kinderen een halfuurtje in de tuin komen werken.

 

Het tuinwerk is tevens een ideaal middel om de kinderen die er behoefte aan hebben de nodige bewegingsmogelijkheden te bieden.