schoolfeesten

1. EERSTE SCHOOLDAG


De eerste schooldag van elk schooljaar is een feestelijke dag. Vooral voor de kinderen van de eerste klas, omdat zij de overstap maken van de kleuterschool naar de lagere school.

 

Net als andere feesten op school is dit feest drieledig in zijn opzet met ....

Lees verder
2. HERFSTFEEST

 

Herfst is afgeleid van het Engelse woord HARVEST, dat oogst betekent. Het woord harvest is een verbastering van het Latijnse carpere, dat zelf weer van het Griekse karpos komt, wat wil zeggen: boomvrucht. Een herfstfeest is dan ook in de eerste plaats een oogstfeest...

Lees verder
3. SINT-MAARTEN


Voor de kinderen is dit het LANTAARNTJESFEEST, omdat ze op dit feest, ‘s avonds in het donker, met zelfgemaakte lantaarntjes langs de straten trekken. Die lantaarntjes staan symbool voor het licht dat we van buiten naar binnen dragen, het hartverwarmende licht dat ons bij zal blijven in de koude donkere winterdagen.

Lees verder
4. ADVENT


Er is een tijd geweest dat met Sint-Maarten de advent begon. Dat hield verband met het heilige getal 40. Sint-Maarten viel namelijk veertig dagen voor Kerstmis en in analogie met de echte vastentijd die veertig dagen voor Pasen aanvangt, werd de tijd tussen Sint-Maarten en Kerstmis de Sint-Maartensvasten of Kleine Vasten of Advent genoemd. Daar hing dan ook mee samen dat met Sint-Maarten het nieuwe (kerkelijke) jaar begon.

Lees verder
5. SINTERKLAAS


Het sinterklaasfeest is een adventsfeest

Bij de aanvang van de advent is er een feest, waarnaar de kinderen bijzonder geboeid uitkijken: Sinterklaas. In rood en goud gekleed komt hij naar de kinderen om hen geschenken te geven.

Maar Sinterklaas is niet alleen de heilige man die geschenken brengt, hij komt ook iets halen. Hij komt de dankbaarheid van de kinderen halen om daarmee de komst van het kerstekind voor te bereiden.

Lees verder
6. KERSTMIS


In december 2005 deed de paus een oproep om de kerststal weer een plaats te geven onder de kerstboom. Om zodoende het kerstfeest weer een meer christelijk karakter te geven en de aandacht van de uitspattingen op commercieel en culinair vlak af te leiden. Kerstmis moet volgens de paus weer dat ingetogen feest worden dat het altijd is geweest.

Was dat zo ?

Lees verder
7. DRIEKONINGEN


Dit feest herdenkt 4 feiten:

de aanbidding van de wijzen

de doop van Jezus in de Jordaan

verandering van water in wijn (Kana)

de broodvermenigvuldiging: 5000 mensen gevoed met 5 broden

Het feest heeft 4 namen:

Lees verder
8. LICHTMIS


Carnaval en Lichtmis zijn "omkeringsfeesten". Dat merkten we al aan de liederen die rond het feest van Lichtmis aan bod komen: stapelliederen en verhuisliederen. Ook sprookjes en verhalen kennen het stapelverschijnsel.

LICHTMIS, HET EERSTE OMKERINGSFEEST

Lees verder
9. CARNAVAL


Carnaval is net als Lichtmis een omkeringsfeest, maar gaat een stap verder dan Lichtmis: nu wordt werkelijk alles omgekeerd. De arme gedraagt zich als een rijke, de nederige als een machtige, het kind doet als de volwassene. Eertijds beschouwden sommige culturen de geestelijke wereld als een omkering van de menselijke wereld. Dat hield verband met de eindigheid van het menselijke bestaan. Enkele zaken op een rij:

Lees verder

 10. PALMPASEN


Palmpasen is de ‘kleine Pasen’ en verwijst naar de intocht van Christus in Jeruzalem op de zondag vóór het joodse paasfeest. Daarmee is dit feest heel duidelijk een christelijk geïnspireerd feest.

Pasen is in de kinderwereld geen feest om ‘warm’ van te worden. Voor een kind is het Paasfeest met zijn mysterie van dood en verrijzenis niet te vatten - daarom treedt Palmpasen ervoor in de plaats. Het is bij de kinderen zoals bij de joden ten tijde van Christus: zij waren ongelooflijk enthousiast om hun ‘heiland’, hun ‘verlosser’ en ontvingen hem dan ook triomfantelijk. Het was werkelijk een warm onthaal. Dat warme, enthousiaste onthaal: dat vieren we met de kinderen.

Lees verder
11. PASEN


Omdat Pasen soms in de paasvakantie en soms op het einde van de paasvakantie valt is het moeilijk om het Paasfeest op school te vieren. Het Palmpasenfeest neemt dan de plaats van het Paasfeest in.

Als het Palmpasenfeest één week vóór het begin van de paasvakantie gevierd wordt, krijgt het Paasfeest ook extra aandacht met paasliederen en een toneelspel door de 3e of 4e klas.

Lees verder
12. PINKSTEREN


Dit is nu echt eens een feest dat steunt op het getal, en daarvan ook zijn naam heeft gekregen. Pinksteren komt van pentecoste en betekent in feite niets anders dan ‘vijftigste dag’ (na Pasen).

 

Dit feest is verwant aan en gebaseerd op het joodse Wekenfeest (Shawoeot). Het verwijst ook naar een gebeurtenis die in De Handelingen der Apostelen wordt vermeld: de nederdaling van de heilige geest over de apostelen. Het Pinksterfeest is ook een echt lentefeest. Het is trouwens hét lentefeest bij uitstek.

Over al deze aspecten van het feest wil ik iets vertellen.

Lees verder
13. MIDZOMER


Enkele dagen nadat de zon op haar hoogtepunt is gekomen, vieren we de geboorte van Johannes De Doper. Het is een speciale gebeurtenis, want er worden in de hele kerkelijke feestkalender slechts drie geboortedagen gevierd: die van Jezus (Kerstmis), die van Maria (8 september - in het sterrenbeeld Maagd) en die van Johannes de Doper (24 juni). Zoals vorige week al te lezen was: Jezus’ geboortedag staat in het jaar lijnrecht tegenover die van Johannes. Johannes is exact een halfjaar ouder en loopt dus voor op Jezus, waardoor hij dus zowel in geestelijk opzicht als in de tijd de voorloper van Jezus is. In het Grieks heet hij daarom Johannes Prodomos, Johannes de Voorloper.

Lees verder
14. LAATSTE SCHOOLDAG


Op vraag van de leerkrachten van de onderbouw (klassen 1 tot en met 3) werd in Rinkrank beslist om de laatste schooldag ook een feestelijk karakter te geven. Het zou de kroon op het werk zijn van enkele weken lang intensief klasoverschrijdend werk. Zo ontstond de zeer gewaardeerde traditie om op de laatste schooldag een toneelstuk op te voeren met de kinderen van de eerste, de tweede en de derde klas.

Lees verder