Uitspraken van Rudolf Steiner in verband met pedagogie: SCHOOLGEBOUW

nummer Voor de herkomst van de uitspraken (boek, bladzijde, voordracht, stad, datum): klik hier.
906 En het is ook niet onbelangrijk in wat voor lokalen er wordt lesgegeven: 'O wat een ellende dat onze kinderen in lokalen worden gestopt die werkelijk een barbaarse uitwerking op hun jonge ziel hebben. Probeer je eens voor te stellen, dat elk lokaal door een kunstenaar zo zou zijn ingericht, dat hij de afzonderlijke vormen in overeenstemming heeft gebracht met de dingen waarop je oog zou moeten vallen als je de tafels leert. Gedachten werken alleen maar sociaal, als de werking die van een echte, met het leven in overeenstemming zijnde omgeving uit kan gaan, tijdens het vormen van deze gedachten ook de ziel kan binnentreden. - als een soort nevenstroming van het geestelijke leven.' (R. Steiner in derde en laatste volkspedagogische voordracht op 1 juni 1919) (E.A.Karl Stockmeyer)
912 Aanvankelijk was het ook nog de bedoeling dat er een kinderhuis bij ondergebracht zou worden, maar Molt zag al spoedig in dat dat niet ging. (E.A.Karl Stockmeyer)