https://www.cielen.eu

 

LYNX

 

Hoe kwam het sterrenbeeld Lynx aan zijn naam?  

Niet omdat het op een lynx lijkt, maar omdat men ogen als van een lynx moet hebben om de sterren ervan te kunnen zien.  

Net als het sterrenbeeld Lacerta (Hagedis) is dit beeld een creatie van de Poolse astronoom Hevelius (Johan Hewel, ook wel Hoevelke genoemd). Hij beschreef en beeldde het af in zijn 'Prodromus Astronomiae' en in het werk 'Firmamentum Sobiescianum' in 1690.  

Vr hem was er wel behoefte geweest om de groep zwakke sterren gelegen tussen Tweelingen en Grote Beer te benoemen. Men sprak dan meestal van het sterrenbeeld Tigris, een benaming die sloeg op de gelijkenis met de huid van een tijger. De vele kleine sterren konden vergeleken worden met de vlekken op een tijgervel. De sterrenkundige Bartschius vermeldt in 1624 deze naam, maar hij verstond er iets helemaal anders onder. Voor hem was Tigris de naam van de rivier die samen met de Eufraat door het Tweestromenland vloeit. In mythologisch opzicht zou dat een betekenisvolle naam geweest zijn. Maar Tigris heeft het niet gehaald. Het werk van Hevelius was zo invloedrijk dat de benaming die hij aan dit sterrenbeeld gaf tot op de dag van vandaag gebruikt wordt.

DE STERREN 

Dit sterrenbeeld bevat geen opvallende of heldere sterren.

 

 

 

https://www.cielen.eu