www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

op internet in deze site                                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

*

Dictee

 

CAIVS IVLIVS CAESAR AVGVSTVS IMPERATOR

 

Hij heette OCTAVIANVS, en was een achterneef van Julius Caesar.

          Wat is een achterneef? Geef uitleg.

 

In het testament van Caesar was hij als erfgenaam aangeduid.

 

     Hij was nogal klein van gestalte.

     Hij had licht krullend blondbruin haar en een haviksneus.

     Hij had een zwakke gezondheid en was dikwijls ernstig ziek.

     Hij was zeer bijgelovig: hij nam altijd een mantel van zeehondenleer mee.

     Hij had een vreselijke angst voor donder en bliksem.

 

 

Zijn volledige titel is: CAIVS IVLIVS CAESAR AVGVSTVS IMPERATOR

 

Hij moet in het begin oorlog voeren tegen ANTONIUS

Antonius vlucht naar Egypte en huwt er met CLEOPATRA

Augustus levert veldslag bij Alexandrië

Hij verslaat Antonius.

Antonius keert terug naar Cleopatra, denkt dat ze dood is en pleegt zelfmoord.

Cleopatra probeert daarna Augustus te verleiden, maar dat lukt niet, zij pleegt dan ook zelfmoord.

     Op welke manier heeft Cleopatra zelfmoord gepleegd?

 

Hij werd PONTIFEX MAXIMUS (hoofd van de godsdienst)

CONSUL opperbevelhebber van het leger met als titel IMPERATOR

TRIBUUN zodat hij zelf de wetten kon maken.

SCHATBEWAARDER

In 27 v.C. wordt hij PRINCEPS, dit wil zeggen: de eerste onder het volk. Hiervan komt het woord PRINS.

Hij krijgt de eretitel AUGUSTUS ( = de verhevene)

Hij organiseert staande legers aan de grenzen. De soldaten moeten vanaf hun 15 jaar voor 30 jaar in het leger en mogen in die tijd niet huwen.

De soldaten krijgen SOLDIJ (solidus = gouden munt), vandaar het woord soldaat. Ze kregen echter ook een portie zout, die ze zelf konden gebruiken of verkopen.

Hij herstelt meer dan 60 tempels in Rome.

Mensen zonder kinderen moeten extra belastingen betalen. Kinderen krijgen was een plicht. Daarom ADOPTEREN vele mensen een kind.

Hij brengt orde en rust in zijn rijk. Dit is de PAX ROMANA (gewapende vrede) of PAX AUGUSTA.

Hij deed één poging om het Romeinse Rijk gewapenderhand uit te breiden. Hij stuurt VARUS naar de Germanen, maar die leidt een nederlaag in het TEUTOBURGERWALD. Octavius was zo onder de indruk van deze nederlaag dat hij steeds maar herhaalde:

VARUS, GEEF ME MIJN LEGIOENEN WEER !

 

Tijdens zijn regering werd Jezus Christus geboren tijdens een VOLKSTELLING.

 

CICERO was de bekendste tijdgenoot van Augustus, maar ook een tegenstander van hem. Augustus heeft hem ter dood laten brengen en het hoofd aan Antonius geschonken, die de tong met een naald doorboorde

 

TITUS LIVIUS was een grote vriend van Augustus. Livius schreef een geschiedenis van Rome:

                           AB VRBE CONDITA

 

MAECENAS was de grote financier van Augustus. Van hem hebben we het woord MECENAS in onze taal gekregen. Mecenas = sponsor.

 

De laatste woorden van Augustus waren:

IK LAAT IN PLAATS VAN EEN STAD UIT BAKSTEEN

EEN STAD UIT MARMER NA.

Hij sterft in het jaar 14 na Christus.

          Hoeveel jaar is hij princeps geweest van het Romeinse Rijk?

 

 

Aanvullende informatie