www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

op internet in deze site                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

    

    ZESDE LEERJAAR - GROEP 8

                                                                                     ZESDE KLAS STEINERSCHOOL ANTWERPEN GESCHIEDENIS - MEETKUNDE

                                   

     Aardrijkskunde zesde klas werkboek voor de leerlingen

     Aardrijkskunde: uitspraken van R. Steiner met commentaar. Met praktijkvoorbeelden 

     Aardrijkskunde: eindtermen lagere school met commentaar

     Astronomie overzicht

     Astronomie: namen van de sterren

     Gastronomie

     Geschiedenis (een reeks bestanden ter ondersteuning van periode- en lesvoorbereiding: gedichten, teksten, afbeeldingen,

     geluidsopnamen enz.)

     Geschiedenis Egypte. De Osirismythe (korte inhoud)

     Geschiedenis Egypte rekenen: de Egyptische deling

     Geschiedenis Egypte rekenen: de Egyptische vermenigvuldiging

     Geschiedenis oude culturen overzicht en volledig programma 5e klas of combinatieklas 5-6.  

     Geschiedenis Rome-middeleeuwen tot Attila

     Geschiedenis Rome-middeleeuwen deel 2 van Attila tot de kruistochten

     Geschiedenis richtlijnen

     Geschiedenis: zie ook www.cielen.eu/didactiek-geschiedenis.htm

     Gesteentekunde (geologie-mineralogie): pdf-bestand met overzicht van een periode gesteentekunde

     Gesteentekunde (geologie-mineralogie): overzicht van de periode met onderwerpen per dag en links naar afbeeldingen en teksten

     Leerlijnen per vak voor de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per vak (verticale opbouw)

     Leerlijnen per leerjaar van de lagere school: beknopte leerlijnen voor de lagere school per klas geschikt.

     Leerlijnen wiskunde Steiner en Cielen: schematische en overzichtelijke voorstelling van de leerlijnen wiskunde per

             leerjaar van de lagere school.  

     Meetkunde overzicht van het vak meetkunde in de lagere school.

     Mineralogie (= gesteentekunde): zie hoger bij gesteentekunde.

     Nederlands: taal- en redekundige ontleding

     Nederlands: taalperiode 1998

     Nederlands: taalperiode 2000

     Nederlands: taalperiode 2001

     Rekenen: het getal honderd (procentberekening)

     Toneel

     Vormtekenen

     Vormtekenen: Indische figuren

     Wiskunde in 4e, 5e en 6e klas

 

     Zie ook bij didactiek en alfabetisch