RINKRANK

TWEEDE TAAL: FRANS

 

In de kleuterschool wordt veel gezongen. Af en toe zijn daar Franstalige liedjes bij. Voor vele kinderen is dit het eerste contact met het Frans.

 

In de lagere school wordt Frans aangeboden in de lessen W.O., waarin de kinderen vanaf de eerste klas in contact gebracht worden met Frans en Engels. Dit zijn géén taallessen, maar het is een kennismaking met Franse liederen, gedichten, spreuken, versjes, eenvoudige veelgebruikte zinnetjes en uitdrukkingen enz. Vanaf de vijfde klas worden er wekelijks twee lesuren Frans gegeven volgens een eigen methode, waarbij het zelfgemaakte handboek 'Epouvantail' gebruikt wordt. Verder zijn er veel oefeningen op de computer om de Franse woordenschat te oefenen.

In de dagelijkse ochtendzang van 9.00 tot 9.25 uur komen regelmatig Franse, Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse liederen aan bod.

 

Een overzicht:

1e, 2e en 3e klas: wekelijks 1 lesuur samen W.O.-Frans. Deze les wordt door één van de 3 leerkrachten van de onderbouw gegeven, terwijl de andere leerkrachten beschikbaar zijn om met kinderen individueel te werken rond leerachterstand en dergelijke. De manier waarop de les wordt gegeven is van die aard dat het meer entertainment is dan gewoon lesgeven. Deze lessen worden meestal door de kinderen met veel enthousiasme gevolgd. De bedoeling is dat de kinderen vertrouwd geraken met de typische Franse klanken. Vocabulaire wordt nog niet geoefend.

 

Zo is er in 1e, 2e en 3e klas ook wekelijks 1 lesuur W.O.-Engels, dat op dezelfde wijze wordt gegeven als Frans, maar door een andere leerkracht.

 

4e, 5e en 6e klas hebben ook wekelijks 1 lesuur W.O. gezamenlijk Frans (en 1 lesuur Engels). Op dezelfde wijze als in eerste, tweede en derde klas.

 

De 5e klas heeft extra één lesuur per week Frans, volgens het handboek Epouvantail. Deze methode bevat dezelfde woordenschat als Eventail, maar met eigen teksten, en vooral zonder al dat Sus- en Wisgedoe. Hier wordt veel aandacht besteed aan vocabulaire, dictee, enz.

 

Ook de computer wordt nu haast dagelijks gebruikt om vocabulaire en werkwoordsvormen te oefenen. In de mondelinge herhaling (samen met 4e en 6e klas) zitten veel elementen van de lessen Frans. Voor de vierde klas is dat al een goede voorbereiding en voor de zesde klas zit er extra herhaling in. De dagelijkse schriftelijke herhaling bevat ook regelmatig opgaven Frans.

 

6e klas heeft vanaf het tweede trimester elke dag Frans (4 x 25 minuten). Dit omwille van het feit dat dagelijkse omgang met het Frans tot veel betere resultaten leidt dan twee afzonderlijke lesuren per week. De computer wordt nu nog intensiever gebruikt. De dagelijkse mondelinge en schriftelijke herhalingen bevatten veel elementen uit de lessen Frans.