RINKRANK

MUZIEK

 

Een kind dat zingt is blij, is vrolijk, is gelukkig.

Daarom is muziek zo alomtegenwoordig in Rinkrank. Alle schoolactiviteiten zijn ervan doordrongen. Het is een van de basisgegevens van deze school.

Een kort overzicht:

 

 

KLEUTERSCHOOL

Elke dag begint met zang

Elke activiteit wordt begeleid met zang.

Elke overgang van de ene activiteit naar de andere gebeurt al zingend.

Dan zijn er specifieke zangmomenten: de ochtendkring, de kring tussen vrij spel en opruimen, de kring na het opruimen, bij het begin en het einde van het verhaal, de kring bij het afsluiten van de schooldag.

Nu en dan zijn er andere muzikale activiteiten waarbij kleuters ook instrumentaal actief zijn.

Ter gelegenheid van schoolfeesten (carnaval, Pinksteren, enz.) zijn er meer muzikale elementen in de kleuterdag, soms in samenwerking met andere kleuterklassen en/of klassen van de lagere school.

De keuze van de liederen staat meestal in het teken van het komende schoolfeest of is gericht op een bewegingspel, een vingerspel, enz.

 

 

LAGERE SCHOOL

Iedere ochtend komen drie klassen samen om te zingen en blokfluit te spelen. Dit openingsmoment van de schooldag is vooral gericht op de voorbereiding van de schoolfeesten. De keuze van de liederen hangt daarmee dan ook samen. Voor elk schoolfeest is er een aparte liederenbundel samengesteld waaruit kan gekozen worden, maar elk jaar worden er ook nieuwe liederen aan toegevoegd, soms geschreven door leerkrachten van de school. De ochtendzang is een 'opener' van de dag, waarbij de muziek en de zang gebruikt worden om de kinderen in de juiste stemming te brengen.

 

's Namiddags zijn er muziekperiodes in elke klas. In de onderbouw van de lagere school (klassen 1, 2 en 3) is dat per klas apart, maar gegeven door n van de drie leerkrachten van de onderbouw. In de bovenbouw van de lagere school zijn er muziekperiodes waaraan de drie klassen (4, 5 en 6) gezamenlijk deelnemen.

 

Tussendoor, bij de aanvang van de speeltijd, bij het einde ervan, vr het eten, gewoon tussendoor tijdens de lessen, bij de overgang van de ene activiteit naar de andere wordt er ook gezongen.

 

In de lessen cultuurbeschouwing vreemde culturen (Frans en Engels) wordt er heel veel gezongen.

 

Bij het binnenkomen en buitengaan van het zwembad wordt er gezongen.

 

Tijdens schoolfeesten is er steeds heel veel zang en instrumentale muziek.

 

De lessen Lichamelijke Opvoeding vangen aan met zang en eindigen ermee. Het eerste deel van die lessen is bovendien gewijd aan volksdans, en dikwijls zingen de kinderen daarbij zelf de melodie.

 

De lessen ritmiek bevatten veel muzikale elementen.

 

 

 

INHOUD

 

Wat komt er aan bod in de loop van kleuter- en lagere school?

 

het zingen van:

tientallen kleuterliedjes

honderden liederen in samenhang met de jaarfeesten

het leren bespelen van:

sopraanblokfluit

altblokfluit

 

 

 

tenorblokfluit

basblokfluit

sopranino

klokkenspel

metallofoon

xylofoon

slaginstrumenten

 

zelf instrumenten maken en bespelen

notenleer (een volledig programma vanaf de derde klas)

intervalleer

eerste beginselen van harmonieleer

koorzang

instrumentaal samenspel met eigen instrumenten (het leren bespelen ervan gebeurt in de muziekschool)

 

 

 

 

EEN MUZIEKLES tijdens de NAMIDDAGPERIODE

 

in de onderbouw bevat volgende elementen:

zang

notenleer

ritmische modules

intervalleer

gehoortraining

stemvorming

blokfluit

instrumentaal samenspel

 

EIGEN RINKRANKMETHODES

 

voor:

blokfluit leren bespelen

notenleer

intervalleer