HERHALING

 

KLEUTERSCHOOL

Doordat kleuters in leefgroepen verblijven, maken ze minstens tweemaal hetzelfde jaarprogramma door, zij het met variaties. De tweede keer is dan ook een mooie herhaling en kunnen de oudste kleuters de jongere kleuters helpen bij alle activiteiten en knutselopdrachten die samenhangen met dat programma.

Vele opdrachten komen na verloop van een jaar terug, de kinderen die er de eerste keer mee geworsteld hebben, blijken een jaar later rijp te zijn om ze aan te kunnen.

 

LAGERE SCHOOL

In klassen 1, 2 en 3 is er dagelijks de gezamenlijke mondelinge herhaling van 9.25 uur tot 9.45 uur.

In de derde klas is er bovendien dagelijks een kleine schriftelijke herhaling.

 

In eerste en tweede klas wordt voortdurend de behandelde leerstof op alle mogelijke manieren herhaald, verwerkt in de opdrachten die met het periodeonderwijs samenhangen. Elke dag zijn er momenten van herhaling van rekenen, lezen, schrijven enz.

 

In de lessen ritmiek van eerste, tweede en derde klas zijn heel veel herhalingen ingebouwd. Het gaat dan vooral om tafels van vermenigvuldiging, deeltafels, letterverbindingen enz.

 

Vanaf de eerste klas wordt de computer ingeschakeld als herhalingsinstrument.

 

In klassen 4, 5 en 6 is er dagelijks een mondelinge herhaling van 9.25 uur tot 9.45 uur met de drie klassen samen.

Daarop volgt in elke klas afzonderlijk een schriftelijke herhaling waarbij drie opgaven op het bord klaar staan. Die opgaven worden geput uit diverse leerstofgebieden, maar zeker uit wiskunde en Frans.

De computer is een belangrijke ondersteuning bij de herhalingsoefeningen. Elke dag moeten de kinderen van vierde, vijfde en zesde klas een reeks oefeningen op de computer afwerken.

 

Verder bestaat de kunst van het herhalen erin om die herhalingen zo aan te brengen dat ze steeds weer iets verrassends hebben. Opdrachten binnen een periodewerk kunnen ook herhalingen bevatten.

 

Eén belangrijke stelregel moet in het oog gehouden worden:

Een nieuwe les begint nooit met een herhaling omdat kinderen dan heel gauw afgeleid zijn en zich gaan vervelen. Eerst moet de nieuwe leerstof aangebracht worden, dan volgen de herhalingen.