RINKRANK

REKENEN

 

 

In het vak rekenen is er heel wat mogelijk op kunstzinnig vlak.

 

Welke kunstzinnige elementen komen aan bod?

 

 

ritmiek

 

Tellen is de basis van het rekenen. Dat tellen kan ritmisch verlopen en daardoor aansluiten bij de tafels van vermenigvuldiging. Een voorbeeld: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ...   of  1-2-3  -4-5-6  -7-8-9  -10...  Hierbij klappen en/of stappen de kinderen. De tekeningen die bij tafels kunnen gemaakt worden, worden ook gestapt in de ritmieklessen. Er zijn ook enkele gedichten die rond getalbeelden zijn gemaakt en die in de ritmieklessen gebruikt worden. Veel concentratieoefeningen zijn gebaseerd op ritmisch tellen.

 

 

dans

 

Bij het aanleren van dansen moet er heel wat geteld worden. Daarbij heb je ook nog de verschillende maatsoorten: een tweetelmaat, een drietelmaat, een viertelmaat.

 

 

tekenen

 

Enkele voorbeelden uit de verschillende klassen van de lagere school:

 

Eerste klas: de eerste kennismaking met rekenen zijn de getalbeelden. Die worden met tekeningen en figuren ontdekt en geoefend. Een tweetal reeksen getalbeelden worden als vaste beelden geoefend: die van de speelkaarten en van de dobbelstenen of dominostenen. Die worden ook door de kinderen zelf getekend. De eerste rekenopdrachten binnen de vier hoofdbewerkingen worden ook steeds al tekenend gemaakt, daarna met cijfers.

 

Tweede klas: de tafels van vermenigvuldiging krijgen  een kunstzinnige invulling door het tekenen van stervormen die bij elke tafel anders zijn.

 

Derde klas: in deze klas wordt een periode breuken gegeven. De kinderen leren de stambreuken door te verdelen. Een week lang cirkels verdelen, een week lang vlakke figuren verdelen, een week lang lijnstukken verdelen. De aparte stukken worden als stambreuk benoemd. Alle opgaven worden gedaan (met pannenkoeken, taart, cake, snoep enz.) en vooral getekend.

 

Vierde klas: de breukenbewerkingen worden al tekenend (uitvoerig!) verkend en geoefend.

Vijfde klas: Kleinste Gemeen Veelvoud en Grootste Gemene Deler kunnen perfect in mooie, schematische tekeningen worden gegoten. Het tweetallig getalstelsel is een goede aanleiding om te tekenen. Om de Griekse meandervormen in het vormtekenen te maken moet er gerekend worden.

 

Zesde klas: in de periode wiskunde worden de tafels van vermenigvuldiging aan een kunstzinnig onderzoek onderworpen, en al tekenend zichtbaar gemaakt. De getallenrij van Fibonacci wordt al tekenend gevonden. De combinatiedriehoek van Pascal is ook een tekenopgave. In meetkunde gaan teken- en rekenwerk voortdurend hand in hand.

 

 

muziek

 

Het kunstzinnige vak dat een speciale band heeft met wiskunde. Ritme en vooral maat vergen enig wiskundige kennis. Daarom is muziek ook prominent aanwezig bij het rekenen.

 

Er bestaan ook enkele liederen die in de eerste, tweede en derde klas als illustratie kunnen dienen bij het aanvankelijk rekenonderwijs. Het zijn de stapelliederen die een tekst hebben gebaseerd op getallen en getalbeelden. Bijvoorbeeld: "En wil ik zingen, groen, groene hazelaar".