RINKRANK

RINKKRANT

 

RINKRANK RINKKRANT

deze schoolkrant verschijnt elke week op vrijdag

 

met  

BIJDRAGEN VAN DE KINDEREN

schooldagboeken

De kinderen van vierde, vijfde en zesde klas houden een dagboek bij. Niet ieder kind hoeft elke dag iets te schrijven, meestal worden enkele kinderen aangeduid. Deze teksten worden door de klasleerkracht gelezen en gecorrigeerd en op het secretariaat van de school ingetikt - maar sommige kinderen sturen hun tekst ook per e-mail door.

 

boekbesprekingen

Als kinderen een boek gelezen hebben, dan schrijven ze een korte samenvatting van het boek. Dat hoeft geen volledige samenvatting te zijn, eerder een aanzet tot, met de bedoeling om andere kinderen te stimuleren om het besproken boek zelf te lezen. Sommige kinderen schrijven ook filmbesprekingen.

 

ingezonden teksten

Kinderen mogen steeds eigen teksten insturen. Dat zijn meestal gedichtjes of korte opstelletjes.

 

teksten uit periodeschriften

Teksten door de kinderen geschreven tijdens bepaalde periodes komen ook aan bod. Vooral de geschiedenisperiode levert mooie teksten op. Maar ook in andere periodes wordt er veel geschreven. Al die teksten komen in aanmerking voor publicatie.

 

observatieverslagen uit de kleuterschool

Elke week gaat een kind van de zesde klas een dag doorbrengen in een kleuterklas. Over dat bezoek schrijft dat kind dan een verslag voor de Rinkkrant.

 

foto's

(klik-in-de-klas)

Elke week krijgt n kind uit vijfde of zesde klas het digitaal fototoestel. Dat kind mag dan op gelijk welk moment van de schooldag foto's maken in de school. Dat kind mag overal vrij binnen en buiten en de mooiste momenten vastleggen. Per week worden een honderdtal foto's gemaakt, soms aanzienlijk meer zelfs. Daaruit wordt dan een keuze gemaakt voor publicatie in de Rinkkrant en voor publicatie op de site van de school

 

tekeningen

Elke week komt een andere klas aan de beurt om tekeningen te bezorgen voor de Rinkkrant.

 

BIJDRAGEN VAN DE LEERKRACHTEN

ingezonden teksten

pozie

Pedagogisch - didactische teksten

teksten over de schoolfeesten

 

BIJDRAGEN VAN DE OUDERS

ingezonden teksten

recepten

verslagen

 

**********

Enkele Rinkkranten ter inzage uit de 8e jaargang:

 

Rinkkrant 816 (kaft en inhoud)

Rinkkrant 817 (kaft en inhoud)

Rinkkrant 818 (kaft en inhoud)

 

Enkele Rinkkranten van het schooljaar 2005-2006 kunnen op de site van de school ingekeken worden en gedownload.

 

 

Sinds 2007 verschijnt de Rinkkrant niet meer wekelijks. Zie www.rinkrank.be