https://www.cielen.eu

 

 

MAAL- en DEELTAFEL van ACHT Tweede klas (groep 4) Luc Cielen

 

 

Aanbrengen en oefenen van de tafel van 8

(Gespreid over 2 of 3 periode- of rekenlessen)

Dit bestand kan ook als pdf gedownload worden: https://www.cielen.eu/wiskunde-maaltafel-deeltafel-8-lesvoorbereiding-15jan2012.pdf

 

01: Tellen van voorwerpen die per acht verpakt zijn. Van elk van deze voorwerpen is slechts 1 exemplaar aanwezig. Ze worden aangevuld met bladen met op elk blad 1 afdruk ervan (10 bladen in totaal).

02: Op ruitjesblad ruitjes inkleuren per 8 en erbij schrijven hoeveel ruitjes er gekleurd zijn.

03: Turven per 8 (4 verticale streepjes met 1 streepje schuin erover en 3 streepjes rechts ervan). Erbij schrijven hoeveel in totaal.

04: Woorden (namen) van 8 letters zoeken en opschrijven. Erbij schrijven hoeveel letters er zijn. Zie onderaan deze pagina voor een aantal woorden met 8 letters. Dit is een schrijfoefening (verbonden schrift) gecombineerd met tellen.

 

05: Getallenreeks van acht, horizontaal van links naar rechts: tellen per 8. Zo te noteren:

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8

9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16

17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 enz.

 

06: Getallenreeks van acht in de horizontale getallenrij op het bord. Tellen en schatten (mondelinge oefening). Vertrekken van 0. 8 verder (=8), 8 verder (=16) enz. Ook van rechts naar links: 32. 8 terug (=24), 8 terug (=16) enz.

 

0 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * *15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35

 

07: Getallenreeks van acht op lintmeter (van boven naar beneden). Zelf een lint (papier) maken of een meetlint van Ikea gebruiken. Zelfde werkwijze als in 06. Verder betekent nu naar beneden. Terug = naar boven.

 

08: Getallenreeks van acht in het honderdveld.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 

14: Een achtster tekenen in een cirkel. Dit kan in een les vormtekenen gebeuren (zie https://www.cielen.eu/home/bas-kunstler-tekent.html#vormtekenen-tweede-klas).

Een willekeurig aantal tekeningen van de kinderen nemen en laten zeggen hoeveel punten er in het totaal te zien zijn. (3 tekeningen = 3 x 8 = 24 punten).

Er zijn twee manieren om achtsterren te maken. Acht punten op de cirkelomtrek zetten, dan de diagonalen tekenen.

1e manier: 1 punt overslaan.

2e manier: 2 punten overslaan.

 

15: De tafel van acht via optelling:

0 + 8 = 8

8 + 8 = 16

16 + 8 = 24 enz.

 

16: De tafel van acht via aftrekking:

80 - 8 = 72

72 - 8 = 56

56 - 8 = 48 enz.

 

17: De maaltafel van acht noteren op de volgende manier:

1 x 8 = 8 8 = 1 x 8

2 x 8 = 16 16 = 2 x 8

3 x 8 = 24 24 = 3 x 8 enz.

 

18: De deeltafel van acht noteren op de volgende manier:

8 : 8 = 1 1 = 8 : 8

16 : 8 = 2 2 = 16 : 8

24 : 8 = 3 3 = 24 : 8 enz.

 

19: De maaltafel van 8 door elkaar. Dezelfde opgaves mogen verschillende keren terugkomen.

1 x 8 = 3 x 8 = 10 x 8 = 2 x 8 = 1 x 8 = 7 x 8 =

4 x 8 = 2 x 8 = 7 x 8 = 8 x 8 = 10 x 8 = 2 x 8 =

8 x 8 = 5 x 8 = 9 x 8 = 6 x 8 = 7 x 8 = 8 x 8 =

7 x 8 = 4 x 8 = 3 x 8 = 9 x 8 = 5 x 8 = 4 x 8 =

 

20: De deeltafel van 8 door elkaar. Dezelfde opgaves mogen verschillende keren terugkomen.

 

21: Maal- en deeltafel van 8 door elkaar. Dezelfde opgaves mogen verschillende keren terugkomen.

 

22: Vier hoofdbewerkingen. Maal- en deeltafel van 8 door elkaar met daartussen optellingen en aftrekkingen (+ 8 en - 8). Optellingen en aftrekkingen met 8 op getallen die niet in de tafel van 8 komen.

 

23: Rekenverhalen (vraagstukken). Kunnen ook als rekendictee.

Voorbeeld 1:

Ik heb 3 dozen potloden gekocht. In elke doos zitten 8 potloden.

Hoeveel potloden heb ik? (= vermenigvuldiging)

Voorbeeld 2:

Ik heb 40 schroeven nodig.

Hoeveel zakjes (van 8) moet ik kopen? (= deling)

 

24: Tel steeds 8 bij.

Vertrek van een willekeurig getal. 13 + 8 = 21

21 + 8 = 29

29 + 8 = 37

 

25: Trek steeds 8 af.

Vertrek van een willekeurig getal. 100 - 8 = 92

92 - 8 = 84

84 - 8 = 76

 

26: Taart in 8 stukken snijden. 2 taarten = 16 stukken. 3 taarten = ... stukken.

27: De tafel van 8 oefenen:

1. Ritmisch de getallenreeks van 8 zeggen. Tot 80 is voldoende, verder mag nu en dan.

2. De maaltafel van 8 ritmisch zeggen met klappen en/of stappen tot 10 x 8 = 80.

3. De deeltafel van 8 ritmisch zeggen met klappen en/of stappen tot 80:8 = 10.

De tafels ritmisch oefenen met stappen en klappen erbij is heel goed, maar oefen vooral de deeltafel. Als de kinderen de deeltafel goed kennen, kennen ze ook de maaltafel.

 

Opmerking

Tot 12 x 8 oefenen is niet nodig. Dit neemt trouwens het inzicht in de tafels weg.

Kinderen moeten beseffen dat de bewerkingen hoger dan 10 x analoog verlopen met wat al gekend is.

Bijvoorbeeld: 12 x 8 is terug te brengen tot 80 plus (2 x 8) en wordt dan: 80 + 16 = 96

 

4. Bij het maken van sommen, als een kind de oplossing niet uit het hoofd vindt, kun je een van de volgende hieronder opgesomde hulpmiddelen geven (gradatie van 1 tot 4 hieronder: zwakke kinderen help je met 1; iets minder zwakke met 2 en 3; van zodra het al beter gaat gebruik je 4. Nu en dan teruggrijpen naar een meer visuele oefening zoals 1, 2 en 3 kan nodig zijn):

1. Met voorwerpen (of afbeeldingen ervan) laten tellen

2. Met streepjes zetten (turven)

3. Vierkantjes laten kleuren

4. Een verticale lijn tekenen. Links ervan de getallen van 1 tot 10. Rechts ervan de tafel van 8.

Laat deze oefening telkens opnieuw maken tot de tafel voldoende gekend is.

 

Het gebruik van voorgedrukte tafels is af te raden. Hoe meer de kinderen zelf de maal- en deeltafel schrijven, hoe beter ze de tafel leren en memoriseren.

---------------------------------------

WOORDEN MET 8 LETTERS

Roselien - wandelen - oefening - babbelen - staarten - abrikoos - telefoon - leesboek springen - zwaarden - hoofdman - kinderen - karavaan - tekening - soepbord - verstand - geheugen - aandacht - afwassen - afwerken - basviool - berggeit - bisschop - bloembak - bloempot - boomstam - borduren - borstkas - bosbrand - boterpot - bovenlip - braaksel - breiwerk -

broekzak - broertje - broodmes - buislamp - bushalte - buurkind - fantasie - fietspad enz.

Meer achtletterwoorden vind je o.a. op: https://www.woordenraden.nl/achtletterwoorden/

 

 

https://www.cielen.eu