https://www.cielen.eu

 

DE KLINKER I

Fragment uit het sprookje DE KIKKERKONING (Grimm 1)

Tekst en illustraties komen uit het boek Bas Kunstler begint te lezen.

 


Deze tekening staat op voorhand op het bord:

 

 

Op het bord voor de analyse heb je twee of drie nieuwe zinnen bijgevoegd.

Op het bord voor de synthese heb je de klinker I toegevoegd

 Het bord ziet er dan zo uit:

 

 

 


Het gedeelte uit het sprookje De kikkerkoning waaruit de letter I zal komen, herhalen aan de hand van vragen.

 


Een fragment van het sprookje gaat over het moment waarop de prinses haar gouden bal pas heeft gekregen en voor het eerst omhoog gooit. Als de bal hoog boven de bomen uitstijgt en het zonlicht erop valt, roept de prinses enthousiast met een hand omhoog wijzend naar de bal: ‘Zie, zie, zie!’ Koning en koningin komen kijken en zijn ook enthousiast. Uit dit fragment kun je op de tekening de gouden bal als een puntje boven de I zetten, ook al is dit puntje bij een kapitaal overbodig.

Het tweede fragment gaat over de kikker die aanklopt. De koning vraagt wie er gaat opendoen. Het prinsesje steekt haar hand op en roept ‘Ik, ik!’ en stormt naar de poort. 

Het gebaar van de prinses is het gebaar voor de klank I.  

 

 Nu teken je de kapitaal I over de figuur zonder punt erboven.

 


Teken enkele I-kapitalen rondom de tekening en vul aan met de andere lettertypes van I: de onderkast i, de schrijfletter i en de hoofdletter van het verbonden schrift I.

Zoek samen met de kinderen namen die met I beginnen. Bijvoorbeeld: IDRIS, INGRID, INDY, IRIS, IMAR, INGMAR. Ook namen waarin de klank I voorkomt of op het einde (zowel I als IE) ervan. Bijvoorbeeld: FIFI, MIMI, WIFI, ELSIE, SOFIE, MARIE, JORINDE.

Woorden zoeken die met I beginnen, woorden waarin de I voorkomt en woorden eindigend op I of IE. Bijvoorbeeld: SKI, MI, SI, JUNI, JULI, JANUARI, FEBRUARI, KIWI, KNIE, WIE, ZIE.

De lettercombinatie IE voeg je toe zonder verdere uitleg.

 

Herhaling van het thema + enkele oefeningen van de vorige dag (de klinker E). Gebruik daarbij het bordschema van E. Vergelijk de vorm van de I met de E. Straks (tijdens het zelfstandig werk), veeg je alles van E af.

 

Analyse van teksten (visuele analyse, auditieve synthese).

Je hebt v๓๓r de aanvang van de schooldag weer enkele zinnen toegevoegd aan de zinnen van gisteren en eergisteren.

Bijvoorbeeld:

         Waar is mijn gouden bal?

         Ach, mijn bal is in de bron gevallen.

         Het prinsesje is heel droef.

         Doe open, prinsesje, doe open.

         Weet je niet wat je gisteren beloofd hebt

bij de koele bron?

Koningsdochter, jongste, doe open de deur.

Ik doe de deur open.

Jij bent een vieze kikker!

 

Laat de nieuwe zinnen enkele keren lezen.

Daarna de oude + de nieuwe zinnen.

Woorden uit de verschillende zinnen aanwijzen en er nieuwe zinnen mee maken met dezelfde werkwijze als de vorige dagen.

Bijvoorbeeld:

Je bent een heel droef prinsesje.

Zo maak je nog 1 of 2 zinnen met bij voorkeur een uitdagende of humoristische inslag, zodat je erover kunt discussi๋ren met de kinderen. Bijvoorbeeld:

Jongste kikker, doe de vieze deur open.

De gouden koningsdochter is in de open bron gevallen.

Na elke zin volgt er een zeer kort klasgesprekje over de inhoud van de zin.

 

Syntheseoefeningen (visuele synthese).

De letter i en de lettercombinatie ie heb je op voorhand toegevoegd aan a en e.

Laat de letters i en ie enkele keren lezen en let daarbij op het volgende:

         i kan lang klinken (kolom 1) zoals in wifi, Mia, miauw, Alicja.

         ie klinkt lang (kolom 2) zoals in zie.

         i kan kort klinken (kolom 3) kikker, kip, dik.

i kan ook als een doffe (stemloze) e klinken (kolom 4).

De doffe i vind je in woorden als veilig, gezellig, havik.

 


 

3.5. Dictee (auditieve analyse, visuele synthese).

In woorden beginklank, eindklank en klank in het midden herkennen en noteren (tekenen). Nu met A, E en I. E en I met verschillende uitspraakmogelijkheden.

Voorbeelden:

L: ‘De letter van de eerste klank van het woord EEND

L: ‘De letter van de klank waarmee het woord AARDAPPEL begint.’

L: ‘De letter van de laatste klank die je hoort in het woord MEE

L: ‘De letter van de klank in het midden van het woord VIS.’

L: ‘De letter van de klank in het midden van het woord BEL

L: ‘De letter van de klank op het einde van het woord DE

L: ‘De letter van de klank waarmee het woord IK begint

 

Zelfstandig werk (30 minuten).

Bordschema van de letter E afwissen. Over een manier om het bord af te vegen, zie: https://www.cielen.eu/bord-A-afwissen.mp4.

 


 

Namen en woorden met de letter I en de lettercombinatie IE op het bord aanvullen.

Individuele kinderen begeleiden. Omdat er nog voldoende plaats is op het bord kun je enkele kinderen ook kapitalen en vormtekeningen op het bord laten oefenen met wit krijt.

 

Terugblik en vooruitblik (10 minuten).

10 minuten v๓๓r het einde van de periodeles volgt de terugblik op de periodeles, met de hele klas tezamen.

L: ‘Welke letter hebben jullie vandaag geleerd? Teken ze met de hand in de lucht (of op een andere manier).’

Herhaal de zinnen van de analyseoefening.

Herhaal kort de letters a, e en i van de syntheseoefening.

Herhaal de drie vormtekeningen. Teken met de hand in de lucht (of op een andere manier).

L: ‘Morgen gaan jullie de letter O leren.’

Je kunt deze letter al even op het bord tekenen in kapitaal en het gebaar voordoen.

 

 

https://www.cielen.eu