https://www.cielen.eu

 

KLINKER O

Fragment uit het sprookje DE KIKKERKONING (Grimm 1)

Tekst en illustraties komen uit het boek Bas Kunstler begint te lezen.

 

Vr de schooldag aanvangt heb je op de rechterhelft van het middendeel van het bord de prinses met de omhullende armen getekend.


 

Op het bord voor de analyse heb je twee of drie nieuwe zinnen bijgevoegd.

Op het bord voor de synthese heb je de klinker O toegevoegd.

Op het bord heb je ook de drie nieuwe vormtekeningen gezet.

 

 


 

Het gedeelte uit het sprookje De kikkerkoning waaruit de letter O zal komen, herhalen aan de hand van vragen.

Dit kan bijvoorbeeld zo:

De prinses die de gouden bal in haar beide handen houdt en vol bewondering naar de bal kijkt: OOH! Wat een mooie bal!

Op het moment dat de kikker in een prins verandert, roept de prinses verwonderd en ontroerd: OOH! terwijl hij haar omarmt. Teken enkele exemplaren van de vier verschillende vormen van de letter O rondom de tekening: O, o, o en O. Je voegt namen en woorden beginnend met O of waarin een O voorkomt, toe op dezelfde manier als je met de klinkers A, E en I gedaan hebt.

 


 

 

 

Herhaling van het thema + enkele oefeningen van de vorige dag. Vergelijk de vorm van de kapitaal O met de I.

 

Analyse van teksten (visuele analyse, auditieve synthese). Je hebt vr aanvang van de schooldag enkele zinnen toegevoegd.

 

Bijvoorbeeld:

Waar is mijn gouden bal?

Ach, mijn bal is in de bron gevallen.

Het prinsesje is heel droef.

Doe open, prinsesje, doe open.

Weet je niet wat je gisteren beloofd hebt

bij de koele bron?

Koningsdochter, jongste, doe open de deur.

Ik doe de deur open.

Jij bent een vieze kikker!

O, wat ben je mooi!

Ik wil in je bedje slapen.

 

Je leest de nieuwe zinnen enkele keren, daarna herhaal je de vorige zinnen + de nieuwe zinnen. Met visuele analyse (woorden aanwijzen) en auditieve synthese (met de aangewezen woorden nieuwe zinnen maken) kom je bijvoorbeeld tot deze zinnen:

Mijn gouden bal is heel mooi.

Doe je vieze bedje open, kikker.

De gouden bal wil slapen in de koele bron.

Na elke zin volgt er een zeer kort klasgesprekje over de inhoud van de zin.

Daarna visuele analyse op letterniveau: Laat enkele kinderen de letters a, e, i en o aanwijzen.

Syntheseoefeningen (visuele synthese):

 


 

Dictee (auditieve analyse, visuele synthese).

Zoals de vorige dagen, uitgebreid met woorden

met O.

 

Zelfstandig werk (30 minuten).

Bordschema van de letter I afwissen (linkerhelft van het middendeel van het bord).

Namen en woorden met de letter O op het bord aanvullen.

Individuele kinderen begeleiden. Omdat er nog plaats is op het bord, kun je enkele kinderen er letters en vormtekeningen laten oefenen.

 

Terugblik en vooruitblik (10 minuten).

10 minuten vr het einde van de periodeles volgt de terugblik op de periodeles, met de hele klas tezamen.

L: Welke letter hebben jullie vandaag geleerd? Teken ze met de hand in de lucht (of op een andere manier).

Herhaal de zinnen van de analyseoefening.

Herhaal kort de letters a, e, i en o van de syntheseoefening.

Herhaal de drie vormtekeningen. Teken met de hand in de lucht (of op een andere manier).

L: Morgen gaan jullie de letter U leren.

Je kunt deze letter al even op het bord tekenen in kapitaal en het gebaar voordoen.

 

 

https://www.cielen.eu