https://www.cielen.eu

 

DE KLINKER U

Fragment uit het sprookje DE KIKKERKONING (Grimm 1)

Tekst en illustraties komen uit het boek Bas Kunstler begint te lezen.

 

Deze tekening staat op voorhand op het bord:

 

 

 


 

Vóór de schooldag aanvangt heb je op de linkerhelft van het middendeel van het bord de prinses met beide armen geheven getekend.

Op het bord voor de analyse heb je twee of drie nieuwe zinnen bijgevoegd.

Op het bord voor de synthese heb je de klinker U toegevoegd. 

Op het bord heb je ook de drie nieuwe vormtekeningen gezet.

 

Het gedeelte uit het sprookje De kikkerkoning waaruit de letter U zal komen, herhalen aan de hand van vragen.

Het fragment uit het sprookje kan het volgende zijn:

De prinses werpt haar gouden bal hoog omhoog en strekt beide handen hoog omhoog om de bal terug op te vangen. ‘Kom NU, kom NU, mooie bal, kom terug!’ roept de prinses.

De koetsier roept tegen de paarden, met de handen aan de teugels naar voren gestrekt: ‘JU, JU!’   

 


                                 

Teken enkele exemplaren van de vier verschillende vormen van de letter U rondom de tekening: U, u, u en U. 

Je zoekt samen met de kinderen namen en woorden beginnend met U of waarin een U voorkomt, op dezelfde manier als je met de klinkers A, E, I en O gedaan hebt. 

 

Herhaling van het thema + enkele oefeningen van de vorige dag (de klinker O).

Dit is de dagelijkse spreekoefening met de kinderen. 

 

Analyse van teksten (visuele analyse, auditieve synthese). Je hebt vóór aanvang van de schooldag enkele zinnen toegevoegd.

 

Bijvoorbeeld:

         Waar is mijn gouden bal?

         Ach, mijn bal is in de bron gevallen.

         Het prinsesje is heel droef.

         Doe open, prinsesje, doe open.

         Weet je niet wat je gisteren beloofd hebt

bij de koele bron?

Koningsdochter, jongste, doe open de deur.

Ik doe de deur open.

Jij bent een vieze kikker!

O, wat ben je mooi!

Ik wil in je bedje slapen.

Ik gooi je tegen de muur!

Nu is de kikker een mooie prins.

 

Lees enkele keren de nieuwe zinnen en herhaal dan de vorige zinnen + de nieuwe zinnen.

Met visuele analyse (woorden aanwijzen) en auditieve synthese (met de aangewezen woorden nieuwe zinnen maken) kom je bijvoorbeeld tot deze zinnen:

         Ik gooi de gouden bal tegen de prins.

         De koele kikker wil tegen de muur slapen.

         De mooie prins is in de bron gevallen.

Na elke zin volgt er een zeer kort klasgesprekje over de inhoud van de zin.

Daarna visuele analyse op letterniveau. Laat enkele kinderen de letters a, e, i, o en u aanwijzen.

 

Syntheseoefeningen (visuele synthese).

 


Dictee (auditieve analyse, visuele synthese).

Zoals de vorige dagen, uitgebreid met de klinker U.

 

Zelfstandig werk (30 minuten).

Bordschema van de letter O afwissen.

Namen en woorden met de letter U op het bord aanvullen.

Individuele kinderen begeleiden.

 

Terugblik en vooruitblik (10 minuten).

L: ‘Welke letter hebben jullie vandaag geleerd? Teken ze met de hand in de lucht (of op een andere manier).’

Herhaal de zinnen van de analyseoefening.

Herhaal kort de letters a, e, i, o en u van de syntheseoefening.

Herhaal de drie vormtekeningen. Teken met de hand in de lucht (of op een andere manier).

L: ‘Morgen gaan jullie de letter K leren.

Je kunt deze letter al even op het bord tekenen in kapitaal en het gebaar voordoen.

 

https://www.cielen.eu